Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/0092(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0099/2023

Внесени текстове :

A9-0099/2023

Разисквания :

PV 09/05/2023 - 21
CRE 09/05/2023 - 21

Гласувания :

PV 11/05/2023 - 7.4
CRE 11/05/2023 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2023)0201

Протокол
XML 5k
Вторник, 9 май 2023 г. - Страсбург

21. Предоставяне на повече права на потребителите в контекста на екологичния преход ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС по отношение на предоставянето на повече права на потребителите в контекста на екологичния преход чрез по-добра защита срещу нелоялни практики и по-добро информиране [COM(2022)0143 - C9-0128/2022 - 2022/0092(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Biljana Borzan (A9-0099/2023)

Biljana Borzan представи доклада.

Изказа се Edina Tóth (докладчик по становището на комисията ENVI).

Изказа се Didier Reynders (член на Комисията).

Изказаха се Arba Kokalari, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Sandro Gozi, от името на групата Renew, David Cormand, от името на групата Verts/ALE, Beata Mazurek, от името на групата ECR, и Anne-Sophie Pelletier, от името на групата The Left.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

Изказаха се Marcel de Graaff, независим член на ЕП, René Repasi, Ulrike Müller, Malte Gallée, Tom Vandenkendelaere, Maria Grapini, Róża Thun und Hohenstein, Anna Cavazzini, Ivan Štefanec, Adriana Maldonado López, Karin Karlsbro, Seán Kelly и Vlad-Marius Botoş.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miriam Lexmann и Stanislav Polčák.

Изказаха се Didier Reynders и Biljana Borzan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 11.5.2023 г.

Последно осъвременяване: 7 ноември 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност