Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2022/0092(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0099/2023

Ingivna texter :

A9-0099/2023

Debatter :

PV 09/05/2023 - 21
CRE 09/05/2023 - 21
PV 16/01/2024 - 8
CRE 16/01/2024 - 8

Omröstningar :

PV 11/05/2023 - 7.4
CRE 11/05/2023 - 7.4
Röstförklaringar
PV 17/01/2024 - 8.4

Antagna texter :

P9_TA(2023)0201
P9_TA(2024)0018

Protokoll
XML 4k
Tisdagen den 9 maj 2023 - Strasbourg

21. Mer konsumentmakt i den gröna omställningen ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information [COM(2022)0143 - C9-0128/2022 - 2022/0092(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Biljana Borzan (A9-0099/2023)

Biljana Borzan redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Edina Tóth (föredragande av yttrande från utskottet ENVI).

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen).

Talare: Arba Kokalari för PPE-gruppen, Christel Schaldemose för S&D-gruppen, Sandro Gozi för Renew-gruppen, David Cormand för Verts/ALE-gruppen, Beata Mazurek för ECR-gruppen, och Anne-Sophie Pelletier för The Left-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

Talare: Marcel de Graaff, grupplös, René Repasi, Ulrike Müller, Malte Gallée, Tom Vandenkendelaere, Maria Grapini, Róża Thun und Hohenstein, Anna Cavazzini, Ivan Štefanec, Adriana Maldonado López, Karin Karlsbro, Seán Kelly och Vlad-Marius Botoş.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miriam Lexmann och Stanislav Polčák.

Talare: Didier Reynders och Biljana Borzan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 11.5.2023.

Senaste uppdatering: 7 november 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy