Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 1. juuni 2023 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Välissekkumine kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas desinformatsioon - Valimiste usaldusväärsus ja vastupanuvõime suurendamine enne Euroopa Parlamendi 2024. aasta valimisi (arutelu)
 3.Kooskõlastatud tegevus antimikroobikumiresistentsuse probleemi lahendamiseks (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Parlamendiliikmete immuniteedi äravõtmise ja kaitsmise taotluste menetlemise lõpetamine
 6.Hääletused
  
6.1.Maria Spyraki puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
6.2.Alexis Georgoulise puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
6.3.Laskemoona tootmist toetav õigusakt ***I (hääletus)
  
6.4.Äriühingu kestlikkusalane hoolsuskohustus ***I (hääletus)
  
6.5.Veinile, piiritusjookidele ja põllumajandustoodetele antavad geograafilised tähised ***I (hääletus)
  
6.6.Islandi Vabariigi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju käsitlev leping *** (hääletus)
  
6.7.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Ildikó Gáll-Pelcz (hääletus)
  
6.8.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine: taotlus EGF/2023/000 TA 2023 – Tehniline abi komisjoni algatusel (hääletus)
  
6.9.Euroopa Parlamendi ja EKP kokkulepped koostöötavade struktureerimise kohta keskpanganduse valdkonnas (hääletus)
  
6.10.ELi kestliku ja ringse tekstiili strateegia (hääletus)
  
6.11.Õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste rikkumine Ungaris ja külmutatud ELi rahalised vahendid (hääletus)
  
6.12.Seksuaalne ahistamine ELis ja MeToo liikumise hinnang (hääletus)
  
6.13.Sotsiaaldialoogi tugevdamine (hääletus)
  
6.14.Välissekkumine kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas desinformatsioon (hääletus)
  
6.15.Kooskõlastatud tegevus antimikroobikumiresistentsuse probleemi lahendamiseks (hääletus)
 7.Istungi jätkamine
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 10.Järgmiste istungite ajakava
 11.Istungi lõpp
 12.Istungjärgu vaheaeg
 EUROOPA PARLAMENDI ARUTELUDE JA OTSUSTE ALUSEKS OLEVATE DOKUMENTIDE LOETELU
  
1.Esitatud resolutsiooni ettepanekud
  
2.Esitatud dokumendid
  
3.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine
  
4.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. LISA - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Ildikó Gáll-Pelcz
Protokoll (159 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb) Hääletuste tulemused (160 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (5307 kb) 1 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (159 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb) Hääletuste tulemused (160 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (5307 kb) 1 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (79 kb) Kohalolijate nimekiri (13 kb) Hääletuste tulemused (52 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (109 kb)    
 
Protokoll (269 kb) Kohalolijate nimekiri (80 kb) Hääletuste tulemused (189 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (933 kb)    
Viimane päevakajastamine: 10. august 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika