Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/0203(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0221/2022

Arutelud :

PV 12/09/2022 - 17
CRE 12/09/2022 - 17
PV 10/07/2023 - 15
CRE 10/07/2023 - 15

Hääletused :

PV 14/09/2022 - 5.1
CRE 14/09/2022 - 5.1
Selgitused hääletuse kohta
PV 11/07/2023 - 8.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2022)0315
P9_TA(2023)0263

Protokoll
XML 14k
Esmaspäev, 10. juuli 2023 - Strasbourg

15. Tööstusheidete direktiiv ***I - Tööstusheite portaal ***I - Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtt ***I - Säästvad laevakütused (algatus „FuelEU Maritime“) ***I - Energiatõhusus (uuesti sõnastatud) ***I (ühine arutelu – Pakett „Eesmärk 55“ ja tööstusheide)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) ning nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta [COM(2022)0156 - C9-0144/2022 - 2022/0104(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Radan Kanev (A9-0216/2023)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tööstuskäitiste keskkonnaandmete esitamise ja tööstusheite portaali loomise kohta [COM(2022)0157 - C9-0145/2022- 2022/0105(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Radan Kanev (A9-0211/2023)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse alternatiivkütuste taristu kasutuselevõttu ja millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/94/EL [COM(2021)0559 - C9-0331/2021 - 2021/0223(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Petar Vitanov (A9-0234/2022)

Esimene arutelu toimus 17. oktoobril 2022 (17.10.2022 protokollipunkt 14).

Esimene hääletus toimus 19. oktoobril 2022 ning küsimus saadeti kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4 tagasi vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamiseks (19.10.2022 protokolli punkt 7.5).

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse taastuvkütuste ja vähese CO2 heitega kütuste kasutamist meretranspordis ning millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ [COM(2021)0562 - C9-0333/2021 - 2021/0210(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Jörgen Warborn (A9-0233/2022)

Esimene arutelu toimus 17. oktoobril 2022 (17.10.2022 protokollipunkt 14)

Esimene hääletus toimus 19. oktoobril 2022 ning küsimus saadeti kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4 tagasi vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamiseks (19.10.2022 protokolli punkt 7.4).

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse energiatõhusust (uuesti sõnastatud) [COM(2021)0558 - C9-0330/2021- 2021/0203(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Niels Fuglsang (A9-0221/2022)

Esimene arutelu toimus 12. septembril 2022 (12.9.2022 protokollipunkt 17)

Esimene hääletus toimus 14. septembril 2022 ning küsimus saadeti kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4 tagasi vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamiseks (14.9.2022 protokolli punkt 5.1).

Radan Kanev, Petar Vitanov, Jörgen Warborn ja Niels Fuglsang tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Tiemo Wölken (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Rasmus Andresen (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja) ja Benoît Lutgen (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Adina-Ioana Vălean (komisjoni liige).

Sõna võtsid Alexandr Vondra (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Bas Eickhout (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Michael Bloss (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Tom Berendsen (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Niklas Nienaß (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Alice Kuhnke (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Sara Skyttedal (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Jens Gieseke fraktsiooni PPE nimel, Mohammed Chahim fraktsiooni S&D nimel, Michal Wiezik fraktsiooni Renew nimel, Jutta Paulus fraktsiooni Verts/ALE nimel, Carlo Fidanza fraktsiooni ECR nimel, Marie Dauchy fraktsiooni ID nimel, Marisa Matias fraktsiooni The Left nimel, Pernille Weiss, Vera Tax, Anna Deparnay-Grunenberg, Grzegorz Tobiszowski, Anders Vistisen, Elena Kountoura, Miroslav Radačovský, Peter Liese, Alex Agius Saliba, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bogdan Rzońca, Elsi Katainen, Johan Nissinen, Danilo Oscar Lancini, Sandra Pereira, Christian Ehler, Thomas Rudner, Nicola Danti, Jadwiga Wiśniewska, João Pimenta Lopes, Jerzy Buzek, Nicolás González Casares, Iskra Mihaylova, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Jérémy Decerle ja Maria Spyraki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cristian-Silviu Buşoi, Isabel García Muñoz, Clare Daly, Ljudmila Novak, Mick Wallace ja Henna Virkkunen.

Sõna võttis Adina-Ioana Vălean.

Sõna võtsid Radan Kanev ja Petar Vitanov.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Jörgen Warborn ja Niels Fuglsang.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.7.2023 protokollipunkt 8.10, 11.7.2023 protokollipunkt 8.11, 11.7.2023 protokollipunkt 8.12, 11.7.2023 protokollipunkt 8.13 ja 11.7.2023 protokollipunkt 8.14.

Viimane päevakajastamine: 7. mai 2024Õigusteave - Privaatsuspoliitika