Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/0413(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0236/2023

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0236/2023

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2023 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2023)0315

Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 - Στρασβούργο

7.5. Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας [COM(2022)0707 - C9-0017/2023 - 2022/0413(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Rasmus Andresen (A9-0236/2023)

(Απαιτείται πλειοψηφία των ψηφισάντων)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε με μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2023)0315)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιανουαρίου 2024Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου