Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 9k
Trečiadienis, 2023 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras

1. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį šie Parlamento nariai ar frakcijos paprašė, kad būtų surengtos diskusijos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Gvatemala: padėtis po rinkimų, teisinė valstybė ir teismų nepriklausomumas (2023/2831(RSP))

- Miguel Urbán Crespo The Left frakcijos vardu – dėl Gvatemalos: padėtis po rinkimų, teisinė valstybė ir teismų nepriklausomumas (B9-0367/2023);

- Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Anna Cavazzini, Ignazio Corrao, Hannah Neumann, Nicolae Ștefănuță, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Gvatemalos: padėtis po rinkimų, teisinė valstybė ir teismų nepriklausomumas (B9-0368/2023);

- María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans Renew frakcijos vardu – dėl Gvatemalos: padėtis po rinkimų, teisinė valstybė ir teismų nepriklausomumas (B9-0372/2023);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Waldemar Tomaszewski, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Andżelika Anna Możdżanowska, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl Gvatemalos: padėtis po rinkimų, teisinė valstybė ir teismų nepriklausomumas (B9-0375/2023);

- Željana Zovko, Leopoldo López Gil, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Janina Ochojska, Andrey Kovatchev, Vangelis Meimarakis, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Eugen Tomac, Jiří Pospíšil, Peter Pollák PPE frakcijos vardu – dėl Gvatemalos: padėtis po rinkimų, teisinė valstybė ir teismų nepriklausomumas (B9-0377/2023);

- Pedro Marques, Alicia Homs Ginel, Javi López, Maria-Manuel Leitão-Marques S&D frakcijos vardu – dėl Gvatemalos: padėtis po rinkimų, teisinė valstybė ir teismų nepriklausomumas (B9-0379/2023).

II.   Azerbaidžane įkalinto dr. Gubado Ibadoghlu atvejis (2023/2832(RSP))

- Stelios Kouloglou The Left frakcijos vardu – dėl Azerbaidžane įkalinto dr. Gubado Ibadoghlu atvejo (B9-0369/2023);

- Viola von Cramon Taubadel, Francisco Guerreiro, Markéta Gregorová, Ignazio Corrao, Nicolae Ştefănuță, Hannah Neumann, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Azerbaidžane įkalinto dr. Gubado Ibadoghlu atvejo (B9-0370/2023);

- Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans Renew frakcijos vardu – dėl Azerbaidžane įkalinto dr. Gubado Ibadoghlu atvejo (B9-0371/2023);

- Pedro Marques, Marina Kaljurand S&D frakcijos vardu – dėl Azerbaidžane įkalinto dr. Gubado Ibadoghlu atvejo (B9-0373/2023);

- Željana Zovko, David McAllister, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Janina Ochojska, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Tom Vandenkendelaere, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Eugen Tomac, Jiří Pospíšil, Peter Pollák PPE frakcijos vardu – dėl Azerbaidžane įkalinto dr. Gubado Ibadoghlu atvejo (B9-0374/2023);

- Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Andżelika Anna Możdżanowska, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Waldemar Tomaszewski ECR frakcijos vardu – dėl Azerbaidžane įkalinto dr. Gubado Ibadoghlu atvejo (B9-0376/2023).

III.   Žmogaus teisių padėtis Bangladeše, visų pirma „Odhikar“ atvejis (2023/2833(RSP))

- Marisa Matias The Left frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Bangladeše, visų pirma „Odhikar“ atvejo (B9-0378/2023);

- Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Hannah Neumann, Nicolae Ştefănuță, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Bangladeše, visų pirma „Odhikar“ atvejo (B9-0380/2023);

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans Renew frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Bangladeše, visų pirma „Odhikar“ atvejo (B9-0381/2023);

- Pedro Marques, Karsten Lucke, Carina Ohlsson S&D frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Bangladeše, visų pirma „Odhikar“ atvejo (B9-0382/2023);

- Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Janina Ochojska, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Jiří Pospíšil, Peter Pollák PPE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Bangladeše, visų pirma „Odhikar“ atvejo (B9-0383/2023);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Anna Zalewska, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Eugen Jurzyca, Waldemar Tomaszewski, Joachim Stanisław Brudziński ECR frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Bangladeše, visų pirma „Odhikar“ atvejo (B9-0384/2023).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnį.

Atnaujinta: 2024 m. sausio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika