Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 9k
Joi, 14 septembrie 2023 - Strasbourg

1. Propuneri de rezoluție depuse

Deschiderea negocierilor pentru un acord cu Statele Unite ale Americii privind consolidarea lanțurilor internaționale de aprovizionare cu minerale critice

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

referitoare la deschiderea negocierilor pentru un acord cu Statele Unite ale Americii privind consolidarea lanțurilor internaționale de aprovizionare cu minerale de importanță critică (2023/2772(RSP)) (B9-0366/2023)
Bernd Lange
în numele Comisiei INTA.

Guatemala: situația după alegeri, statul de drept și independența justiției

Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, referitoare la Guatemala: situația de după alegeri, statul de drept și independența sistemului judiciar (2023/2831(RSP)) (RC-B9-0367/2023) (care înlocuiește propunerile de rezoluțieB9-0367/2023, B9-0368/2023, B9-0372/2023, B9-0375/2023, B9-0377/2023, B9-0379/2023)
Željana Zovko, Leopoldo López Gil, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Janina Ochojska, Andrey Kovatchev, Vangelis Meimarakis, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Eugen Tomac, Jiří Pospíšil, Peter Pollák, Inese Vaidere
în numele Grupului PPE
Pedro Marques, Alicia Homs Ginel, Javi López, Maria-Manuel Leitão-Marques
în numele Grupului S&D
María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
în numele Grupului Renew
Tilly Metz, Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Hermann Tertsch, Joachim Stanisław Brudziński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Eugen Jurzyca, Anna Zalewska, Waldemar Tomaszewski, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Carlo Fidanza
în numele Grupului ECR
Miguel Urbán Crespo
în numele Grupului The Left
Fabio Massimo Castaldo.

Cazul dr. Gubad Ibadoghlu, încarcerat în Azerbaidjan

Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, referitoare la cazul lui Gubad Ibadoghlu, încarcerat în Azerbaidjan (2023/2832(RSP)) (RC-B9-0369/2023) (care înlocuiește propunerile de rezoluțieB9-0369/2023, B9-0370/2023, B9-0371/2023, B9-0373/2023, B9-0374/2023, B9-0376/2023)
Željana Zovko, David McAllister, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Janina Ochojska, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Vangelis Meimarakis, Tom Vandenkendelaere, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Eugen Tomac, Jiří Pospíšil, Peter Pollák
în numele Grupului PPE
Pedro Marques, Marina Kaljurand, Evin Incir
în numele Grupului S&D
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Beer, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
în numele Grupului Renew
Hannah Neumann, Viola von Cramon-Taubadel
în numele Grupului Verts/ALE
Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Eugen Jurzyca, Anna Zalewska, Waldemar Tomaszewski, Adam Bielan, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR
Stelios Kouloglou
în numele Grupului The Left
Fabio Massimo Castaldo.

Situația drepturilor omului în Bangladesh, în special cazul organizației Odhikar

Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, referitoare la situația drepturilor omului în Bangladesh, în special cazul organizației Odhikar (2023/2833(RSP)) (RC-B9-0378/2023) (care înlocuiește propunerile de rezoluțieB9-0378/2023, B9-0380/2023, B9-0381/2023, B9-0382/2023, B9-0383/2023, B9-0384/2023)
Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Janina Ochojska, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Jiří Pospíšil, Peter Pollák, Inese Vaidere
în numele Grupului PPE
Pedro Marques, Karsten Lucke, Carina Ohlsson
în numele Grupului S&D
Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Frédérique Ries
în numele Grupului Renew
Heidi Hautala, Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Joachim Stanisław Brudziński, Witold Jan Waszczykowski, Waldemar Tomaszewski, Anna Zalewska, Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Elżbieta Kruk, Carlo Fidanza
în numele Grupului ECR
Marisa Matias
în numele Grupului The Left
Fabio Massimo Castaldo.

Ultima actualizare: 2 mai 2024Aviz juridic - Politica de confidențialitate