Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2022/2051(INL)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0337/2023

Ingediende teksten :

A9-0337/2023

Debatten :

PV 21/11/2023 - 13
CRE 21/11/2023 - 13

Stemmingen :

PV 22/11/2023 - 8.16
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2023)0427

Notulen
XML 8k
Dinsdag 21 november 2023 - Straatsburg

13. Voorstellen van het Europees Parlement voor de wijziging van de Verdragen (debat)
Volledige verslagen

Verslag over voorstellen van het Europees Parlement voor de wijziging van de Verdragen [2022/2051(INL)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Guy Verhofstadt, Sven Simon, Gabriele Bischoff, Daniel Freund en Helmut Scholz (A9-0337/2023)

Guy Verhofstadt, Sven Simon, Gabriele Bischoff, Daniel Freund en Helmut Scholz lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Pascual Navarro Ríos (fungerend voorzitter van de Raad) en Maroš Šefčovič (uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Hilde Vautmans (rapporteur voor advies van de commissie AFET), Margarida Marques (rapporteur voor advies van de commissie ECON), Norbert Lins (rapporteur voor advies van de commissie AGRI), Laurence Farreng (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Juan Fernando López Aguilar (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), Lina Gálvez Muñoz (rapporteur voor advies van de commissie FEMM), Paulo Rangel, namens de PPE-Fractie, Domènec Ruiz Devesa, namens de S&D-Fractie, en Sandro Gozi, namens de Renew-Fractie.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gwendoline Delbos-Corfield, namens de Verts/ALE-Fractie, Jacek Saryusz-Wolski, namens de ECR-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ID-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de Fractie The Left, László Trócsányi, niet-fractiegebonden lid, Salvatore De Meo, Pedro Silva Pereira, Charles Goerens, François Alfonsi, Ryszard Antoni Legutko, Gunnar Beck, Anja Hazekamp, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, die bovendien een “blauwe kaart”-vraag weigert van Daniel Freund, Mercedes Bresso, die bovendien ingaat op de “blauwe kaart”-vraag van Jaak Madison, Gilles Boyer, Damian Boeselager, die bovendien ingaat op de “blauwe kaart”-vraag van Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza, Antonio Maria Rinaldi, Giorgos Georgiou, Ivan Vilibor Sinčić, Francisco José Millán Mon, Cyrus Engerer, Sophia in ’t Veld, Marcel Kolaja, Robert Roos, Jaak Madison, die bovendien ingaat op de “blauwe kaart”-vragen van Seán Kelly en Sophia in ’t Veld (de Voorzitter wijst op de gedragsregels), Chris MacManus, Milan Uhrík, Loránt Vincze, Miapetra Kumpula-Natri, Beata Szydło, Gilles Lebreton, Antoni Comín i Oliveres, Seán Kelly, Brando Benifei, Petras Auštrevičius, Jorge Buxadé Villalba, Miroslav Radačovský, Tom Vandenkendelaere, Marek Belka, Samira Rafaela en Zdzisław Krasnodębski, die bovendien een “blauwe kaart”-vraag weigert van Łukasz Kohut.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sirpa Pietikäinen, Katalin Cseh, Sara Skyttedal en Othmar Karas.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Patryk Jaki, Marc Botenga, Katarína Roth Neveďalová, Łukasz Kohut, Ladislav Ilčić en Mick Wallace.

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica (vicevoorzitter van de Commissie), Guy Verhofstadt, Gabriele Bischoff, Daniel Freund en Helmut Scholz.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.16 van de notulen van 22.11.2023.

Laatst bijgewerkt op: 29 april 2024Juridische mededeling - Privacybeleid