Показалец 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол - Резултати от гласувания
XML 248kPDF 917kWORD 91k
Вторник, 21 ноември 2023 г. - Страсбург
 Значения на съкращенията и символите

 1. Високо общо ниво на киберсигурност в институциите, органите, службите и агенциите на Съюза ***I

 2. Програма за документацията за улова на червен тон ***I

 3. Общи правила за насърчаване на ремонта на стоки ***I

 4. Рамка от мерки за укрепване на европейската екосистема за производство на технологични продукти с нулеви нетни емисии (Законодателeн акт за промишленост с нулеви нетни емисии) ***I

 5. Рамка на Съюза за сертифициране на поглъщанията на въглерод ***I

 6. Определяне на по-строги стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I

 7. Възможности за повишаване на надеждността на одитите и проверките, извършвани от националните органи в рамките на споделеното управление

 8. Рамка на ЕС за социалното и професионалното положение на творците и работещите в секторите на културата и творчеството

 9. Прилагане на принципа на върховенството на правото на ЕС

 10. Конференция на ООН по изменението на климата през 2023 г. в Дубай, Обединени арабски емирства (COP28)

 11. Намаляване на неравенствата и насърчаване на социалното приобщаване по време на криза за децата и техните семейства

 12. Децата на първо място: укрепване на Гаранцията за децата две години след приемането ѝ

 13. Изпълнение на програмата „Европейски корпус за солидарност“ през периода 2021 – 2027 г.

 14. Прилагане на Регламента за установяване на мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка

 15. Допълнителна информация
Последно осъвременяване: 27 март 2024 г.Правна информация - Политика за поверителност