Indeks 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół - Wyniki głosowania
XML 225kPDF 873kWORD 88k
Wtorek, 21 listopada 2023 r. - Strasburg
 Skróty i symbole

 1. Ustanowienie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w instytucjach, organach, urzędach i agencjach Unii ***I

 2. System dokumentowania połowów tuńczyka błękitnopłetwego ***I

 3. Wspólne zasady promujące naprawę towarów ***I

 4. Ramy obejmujące środki na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produktów o zerowej emisji netto (akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie) ***I

 5. Unijne ramy certyfikacji usuwania dwutlenku węgla ***I

 6. Wzmocnienie norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I

 7. Możliwości zwiększenia wiarygodności audytów i kontroli przez organy krajowe w ramach zarządzania dzielonego

 8. Unijne ramy regulujące sytuację socjalną i zawodową artystów i pracowników sektora kultury i sektora kreatywnego

 9. Wdrażanie zasady pierwszeństwa prawa UE

 10. Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2023 (COP28) w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie

 11. Ograniczenie nierówności i wspieranie włączenia społecznego w czasach kryzysu z myślą o dzieciach i ich rodzinach

 12. Dzieci przede wszystkim – umocnienie gwarancji dla dzieci dwa lata po jej przyjęciu

 13. Wdrażanie programu Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021–2027

 14. Wykonanie rozporządzenia ustanawiającego środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego

 15. Dodatkowe informacje
Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2024Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności