Zoznam 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica - Výsledky hlasovania
XML 224kPDF 901kWORD 92k
Utorok, 21. novembra 2023 - Štrasburg
 Použité skratky a značky

 1. Vysoká spoločná úroveň kybernetickej bezpečnosti v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie ***I

 2. Program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého ***I

 3. Spoločné pravidlá na podporu opravy tovaru ***I

 4. Rámec opatrení na posilnenie európskeho ekosystému výroby výrobkov emisne neutrálnych technológií (akt o emisne neutrálnom priemysle) ***I

 5. Certifikačný rámec Únie pre odstraňovanie uhlíka ***I

 6. Sprísnenie cieľov pre emisie CO₂ pre nové ťažké úžitkové vozidlá ***I

 7. Možnosti zvýšenia spoľahlivosti auditov a kontrol vykonávaných vnútroštátnymi orgánmi v rámci zdieľaného riadenia

 8. Rámec EÚ pre sociálnu a profesijnú situáciu umelcov a pracovníkov v kultúrnych a kreatívnych odvetviach

 9. Uplatňovanie zásady prednosti práva EÚ

 10. Konferencia OSN o zmene klímy v roku 2023 v Dubaji (Spojené arabské emiráty) (COP28)

 11. Znižovanie nerovností a podpora sociálneho začlenenia detí a ich rodín v čase krízy

 12. Deti na prvom mieste – posilnenie záruky pre deti dva roky po jej prijatí

 13. Vykonávanie programu Európsky zbor solidarity na roky 2021 – 2027

 14. Vykonávanie nariadenia, ktorým sa ustanovujú opatrenia na obnovu populácie úhora európskeho
Posledná úprava: 27. marca 2024Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia