Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B6-0167/2004Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B6-0167/2004

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

17.11.2004

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού, των βουλευτών
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ερυθραία

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B6-0167/2004
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B6-0167/2004
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ερυθραία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση κατά της Ερυθραίας που έλαβε η Αφρικανική επιτροπή των δικαιωμάτων του ανθρώπου τον Μάρτιο 2004,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

A.  ανησυχώντας σοβαρά για τη σταθερή επιδείνωση της κατάστασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και καταθορυβημένο από την έκδηλη έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους των αρχών της Ερυθραίας, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των διεθνών οργανώσεων δικαιωμάτων του ανθρώπου και ΜΚΟ,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Νοεμβρίου τρέχοντος οι δυνάμεις ασφαλείας της Ερυθραίας συνέλαβαν αδιακρίτως χιλιάδες νέους και άλλους υπόπτους διαφυγής από την κατάταξη στον στρατό και εκφράζοντας φόβους ότι οι κρατούμενοι μπορεί να υποβάλλονται σε βασανιστήρια και κακομεταχείριση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 12 άνθρωποι πέθαναν σε υποτιθέμενη απόπειρα απόδρασης από την στρατιωτική φυλακή Adi Aberto στις 4 Νοεμβρίου 2004,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί νέοι εγκατέλειψαν την χώρα για να αποφύγουν την στρατιωτική θητεία και πολλοί από εκείνους που εξαναγκάσθηκαν να επιστρέψουν στην Ερυθραία από τη Μάλτα και τη Λιβύη συνελήφθησαν, βασανίσθηκαν και εστάλησαν σε μυστική φυλακή όπου οι περισσότεροι από αυτούς εξακολουθούν να κρατούνται σε απομόνωση,

Ε.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τη συνεχιζόμενη φυλάκιση χωρίς απαγγελία κατηγορίας από τον Σεπτέμβριο 2001 της αποκαλούμενης Ασμάρα-11, ομάδας μελών του κοινοβουλίου από το πρώην κυβερνών κόμμα που μάχονταν για εκδημοκρατισμό,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη την de facto απαγόρευση του ανεξάρτητου Τύπου και τη σύλληψη πολλών δημοσιογράφων με αποτέλεσμα η ένωση "Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα" να κατατάξει την Ερυθραία τρίτη κατά σειρά μεταξύ των πλέον κατασταλτικών κρατών του κόσμου απέναντι στους δημοσιογράφους,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Σεπτέμβριο 2001, 13 ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι συνελήφθησαν στην Ασμάρα, ένας εκ των οποίων Σουηδός υπήκοος, ο Davit Issak, που δεν δικάσθηκε για κανένα έγκλημα ενώ οι αρχές της Ερυθραίας αρνήθηκαν να δώσουν κάποια πληροφορία για την τύχη του,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνταγμα του 1977 που εγγυάται τις πολιτικές ελευθερίες περιλαμβανομένης της ελευθερίας θρησκεύματος, δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρμογή,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, περιλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, αποτελεί βασικό στοιχείο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης Κοτονού·

1.  καταδικάζει ανεπιφύλακτα όλες τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ερυθραία και ζητεί από τις αρχές της χώρας να προασπίζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου, να τηρούν τις διεθνείς συμβάσεις και να συνεργάζονται πλήρως με τις διεθνείς οργανώσεις προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τις ΜΚΟ·

2.  καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να συμμορφωθεί προς τις διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου·

3.  ζητεί να διεξαχθεί ενδελεχής και ανεξάρτητη έρευνα του περιστατικού στη στρατιωτική φυλακή Adi Abeto στις 4 Νοεμβρίου, κατά το οποίο αναφέρεται ότι τουλάχιστον δώδεκα κρατούμενοι εκτελέσθηκαν· ζητεί οι υπεύθυνοι να προσαχθούν στη δικαιοσύνη·

4.  καλεί τις αρχές της Ερυθραίας να ελευθερώσουν αμέσως τα 11 πρώην μέλη του κοινοβουλίου σύμφωνα με την απόφαση της Αφρικανικής επιτροπής των δικαιωμάτων του ανθρώπου του Μαρτίου 2004·

5.  καλεί τις αρχές της Ερυθραίας να άρουν την απαγόρευση επί του ανεξάρτητου Τύπου της χώρας και να ελευθερώσουν αμέσως τους 13 ανεξάρτητους δημοσιογράφους και όλους τους άλλους που φυλακίσθηκαν απλώς και μόνον επειδή ασκούσαν το δικαίωμά τους για ελευθερία της έκφρασης·

6.  καλεί τις αρχές της Ερυθραίας να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των κρατουμένων περιλαμβανομένων των νέων που συνελήφθησαν στις 4 Νοεμβρίου και να τους επιτραπεί άμεση πρόσβαση στις οικογένειες και τους δικηγόρους τους·

7.  τονίζει τη σημασία που αποδίδει στις θεμελιώδεις ελευθερίες, περιλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, ειδικά στους τομείς των πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι·

8.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για την έναρξη πολιτικής διεργασίας εντός της Ερυθραίας που στο πλαίσιο της οποίας θα συναντηθούν οι διάφοροι κομματικοί ηγέτες και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό την εξεύρεση λύσης στην τρέχουσα κρίση και την δρομολόγηση της χώρας προς την δημοκρατία, τον πολιτικό πλουραλισμό και την αειφόρο ανάπτυξη· στο πλαίσιο αυτό επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να υποστηρίξει την ανάπτυξη της Ερυθραίας καθώς και την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην περιοχή·

9.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να κινήσουν τη διαδικασία διαβουλεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 96 της συμφωνίας Κοτονού προκειμένου να σταματήσουν οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου και να προετοιμασθεί το έδαφος για πολιτικό πλουραλισμό·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και τη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΟΚ, την Επιτροπή των ΕΚ, τις Γενικές Γραμματείες των Ηνωμένων Εθνών και της Αφρικανικής Ένωσης και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ερυθραίας.