Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0167/2004Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0167/2004

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

17.11.2004

ktorý v súlade s článkom 115 odsekom 5 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o situácii ľudských práv v Eritrei

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0167/2004
Predkladané texty :
RC-B6-0167/2004
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii ľudských práv v Eritrei

Európsky parlament,

-  so zreteľom na rozhodnutie Africkej komisie pre ľudské práva z marca 2004 voči Eritrei,

-  so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  hlboko znepokojený zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv v Eritrei a zdesený očividnou neochotou eritrejských orgánov spolupracovať napriek opakovaným výzvam medzinárodných organizácií pre ľudské práva a mimovládnych organizácií,

B.  keďže 4. novembra tohto roka eritrejské bezpečnostné sily zatkli tisícky mladých ľudí a ďalších podozrivých z vyhýbania sa brannej povinnosti a obávajúc sa rizika, že väzni by mohli byť mučení a zneužívaní,

C.  keďže 12 ľudí zahynulo počas údajného pokusu o útek dňa 4. novembra 2004 vo vojenskom väzení Adi Abeto,

D.  keďže mnohí mladí ľudia utiekli z krajiny, aby sa vyhli vojenskej službe a mnohí z nich boli násilím vrátení do z Malty a Líbye do Eritrei, kde ich zatkli, mučili a deportovali do tajného väzenia, kde mnohých ešte stále držia v samoväzbe,

E.  dôrazne odsudzujúc pokračujúce väznenie bez obvinenia tzv. skupiny Asmara 11, trvajúce od septembra 2001, ktorú tvoria bývalí poslanci parlamentu za vládnu stranu, ktorí vyzývali na demokratizáciu,

F.  so zreteľom na de facto potlačenie nezávislej tlače a zatknutia mnohých novinárov, v dôsledku ktorých dnes organizácia Reportéri bez hraníc hodnotí Eritreu ako tretiu najrepresívnejšiu krajinu voči novinárom na svete,

G.  keďže od septembra 2001 bolo v Asmare zatknutých 13 nezávislých novinárov, pričom jeden z nich, David Issak, je občanom Švédska a eritrejské orgány odmietli poskytnúť akýkoľvek komentár o jeho osude,

H.  keďže ústava prijatá v roku 1997, zabezpečujúca občianske slobody vrátane náboženskej slobody, sa nikdy neuplatňovala,

I.  keďže dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd vrátane slobody prejavu je významným prvkom Dohody o partnerstve z Cotonou,

1.  dôrazne odsudzuje všetky prípady porušovania ľudských práv v Eritrei a vyzýva orgány tohto štátu, aby presadzovali dodržiavanie ľudských práv, rešpektovali medzinárodné dohovory a v plnej miere spolupracovali s medzinárodnými organizáciami pre ľudské práva a mimovládnymi organizáciami;

2.  vyzýva eritrejskú vládu na dodržiavanie medzinárodných dohovorov o ľudských právach;

3.  vyzýva na podrobné a nezávislé vyšetrenie incidentu vo vojenskom väzení Adi Abeto zo 4. novembra, keď bolo podľa správ najmenej dvanásť väzňov zastrelených, a vyzýva, aby zodpovední boli postavení pred súd;

4.  vyzýva eritrejské orgány, aby okamžite prepustili 11 bývalých poslancov parlamentu v súlade s rozhodnutím Africkej komisie pre ľudské práva z marca 2004;

5.  vyzýva eritrejské orgány, aby zrušili zákaz nezávislej tlače v krajine a okamžite prepustili 13 nezávislých novinárov a všetkých ostatných, ktorí sú vo väzení iba preto, že využívali svoje právo na slobodu prejavu;

6.  vyzýva eritrejské orgány na dodržiavanie ľudských práv všetkých väznených vrátane mladistvých zadržaných 4. novembra a na to, aby im bol okamžite umožnený prístup k rodinám a právnikom;

7.  zdôrazňuje dôležitosť, ktorú pripisuje základným slobodám vrátane slobody prejavu, sloboy združovania najmä v oblastiach politiky a odborov a slobody zhromažďovania;

8.  opätovne žiada o začatie politického procesu v Eritrei, na ktorom by sa zúčastnili rôzni vedúci predstavitelia politických strán a zástupcovia občianskej spoločnosti s cieľom nájsť riešenie súčasnej krízy a priviesť krajinu na cestu k demokracii, politickej pluralite a trvalo udržateľného rozvoja, v tejto súvislosti potvrdzuje svoj záväzok podporovať rozvoj Eritrey, ako aj mier a stabilitu v regióne;

9.  Vyzýva Radu Európskej únie a Komisiu, aby otvorili konzultačný postup v súlade s článkom 96 dohody z Cotonou, a umožnili tak ukončenie porušovania ľudských práv a otvorenie cesty k politickej pluralite;

10.  vyzýva predsedu Európskeho parlamentu, aby toto uznesenie postúpil Rade AKT-EÚ a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT-EÚ, Európskej komisii, generálnym tajomníkom Organizácie spojených národov a Africkej únie a vláde a parlamentu Eritrey.