Predlog skupne resolucije - RC-B6-0167/2004Predlog skupne resolucije
RC-B6-0167/2004

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

17.11.2004

v skladu s členom 115(5) Poslovnika, ki ga predlagajo:
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o stanju človekovih pravic v Eritreji

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B6-0167/2004
Predložena besedila :
RC-B6-0167/2004
Razprave :
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o stanju človekovih pravic v Eritreji

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa afriškega Odbora za človekove pravice proti Eritreji, sprejetega marca 2004,

–  ob upoštevanju člena 115(5) svojega Poslovnika,

A.  ker smo zelo zaskrbljeni zaradi stalnega slabšanja stanja človekovih pravic v Eritreji in ker smo osupli nad očitnim pomanjkanjem sodelovanja s strani eritrejskih oblasti, kljub večkratnim pozivom mednarodnih organizacij za človekove pravice in nevladnih organizacij,

B.  ker so eritrejske varnostne sile na slepo priprle na tisoče mladih in drugih, ki so bili osumljeni, da so se izognili vojaški obveznosti 4. novembra tega leta, in ker se boji, da ujetnikom grozi mučenje in slabo ravnanje,

C.  ker je domneven poskus pobega iz vojaškega zapora Adi Abeto 4. novembra 2004 terjal 12 smrtnih žrtev,

D.  ker je veliko mladih ljudi pobegnilo iz države, da bi se izognili služenju vojaškega roka, in ker je bilo mnogo ljudi, katere so na silo vrnili iz Malte in Libije v Eritrejo, aretiranih, mučenih in poslanih v tajni zapor, kjer je še vedno večina zaprta v samicah,

E.  ker močno obžaluje že od septembra 2001 trajajoč zapor brez obtožnice tako imenovane skupine Asmara-11, nekdanje vodilne stranke parlamenta, ki je zahtevala demokratizacijo,

F.  ker sta dejanska prepoved neodvisnega tiska in aretacija številnih novinarjev povzročili, da združenje "Poročevalci brez meja" Eritrejo uvršča na tretje mesto izmed držav sveta, ki so najbolj negativno naravnane do novinarjev,

G.  ker je bilo od septembra 2001 v Asmari aretiranih 13 neodvisnih novinarjev, od katerih je švedski državljan Davit Issak, kateremu se ni sodilo za noben zločin in o usodi katerega so eritrejske oblasti zavrnile kakršno koli pojasnilo,

H.  ker ustava, sprejeta leta 1997, ki zagotavlja svoboščine državljanov, vključno s svobodo veroizpovedi, ni bila nikoli uveljavljena,

I.  ker je spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s svobodo izražanja, bistven del Cotonoujskega partnerskega sporazuma,

1.  1.   odločno obsoja kršenje človekovih pravic v Eritreji in poziva državne oblasti, naj spoštujejo človekove pravice, se držijo mednarodnih sporazumov in popolnoma sodelujejo z mednarodnimi organizacijami za človekove pravice ter nevladnimi organizacijami;

2.  poziva eritrejsko vlado, naj upošteva mednarodne sporazume o človekovih pravicah;

3.  zahteva temeljito in neodvisno raziskavo o incidentu v vojaškem zaporu Adi Abeto 4. novembra, kjer je po poročilih bilo ustreljenih vsaj ducat zapornikov, in zahteva, da se odgovornim sodi;

4.  poziva eritrejske oblasti, naj nemudoma izpustijo 11 nekdanjih poslancev parlamenta v skladu s sklepom afriškega Odbora za človekove pravice, sprejetega marca 2004;

5.  poziva eritrejske oblasti, naj prekličejo prepoved neodvisnega državnega tiska in naj nemudoma izpustijo 13 neodvisnih novinarjev ter vse druge ljudi, ki so zaprti zgolj zaradi uveljavljanja svoje pravice do svobode izražanja;

6.  poziva eritrejske oblasti, naj spoštujejo človekove pravice vseh zapornikov, vključno mladine, ki je bila aretirana 4. novembra, in naj jim dovoli takojšen dostop do njihovih družin in odvetnikov;

7.  poudarja pomen, ki ga pripisuje temeljnim svoboščinam, vključno s svobodo izražanja, svobodo združevanja, še posebno na področju politike in sindikatov, ter svobodo zbiranja;

8.  ponavlja svojo zahtevo po vzpostavitvi političnega procesa znotraj Eritreje, ki bi združil različne strankarske voditelje in predstavnike civilne družbe v iskanju rešitve trenutne krize, ter bi usmeril državo na pot demokracije, političnega pluralizma in trajnostnega razvoja; v zvezi s tem potrjuje svojo predanost podpiranju razvoja Eritreje, kakor tudi miru in stabilnosti ter sodelovanja v regiji;

9.  poziva Svet in Komisijo, naj začneta s postopkom posvetovanja, v skladu s členom 96 Cotonoujskega sporazuma, za zaustavitev kršenja človekovih pravic in za uvajanje političnega pluralizma;

10.  10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU, Evropski komisiji, Generalnemu sekretariatu Združenih narodov in Afriške unije, ter vladi in parlamentu Eritreje.

.