Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0415/2005Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0415/2005

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

6.7.2005

az Eljárási Szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján, előterjesztette:
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép: Guatemaláról

A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B6-0415/2005
Előterjesztett szövegek :
RC-B6-0415/2005
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása Guatemaláról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Guatemaláról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2003. április 10-i állásfoglalásra,

–  tekintettel a guatemalai békefolyamat és az emberi jogok iránti határozott és tartós elkötelezettségére,

–  tekintettel a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló 2003-as hágai egyezményre,

–  tekintettel a Guatemala és Mexikó kormányai által aláírt, a térséget sújtó határokon átnyúló csempészet kérdésével foglalkozó egyetértési nyilatkozatra,

–  tekintettel a 2005. június 14–16-án Limában rendezett 17. Európai Unió–Latin-Amerika interparlamentáris konferencia záróokmányára,

–  tekintettel Eljárási Szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A.  tekintettel az ENSZ gyermekkereskedelemmel és a gyermekekkel való bánásmóddal foglalkozó különleges megbízottjának jelentésére, amelyből kiderül, hogy az örökbefogadásról szóló guatemalai törvények a térség legkevésbé szigorú törvényei közé tartoznak és a gyermekkereskedelem még csak nem is számít bűncselekménynek,

B.  mivel az emberi jogi képviselő hivatala szerint Guatemalában jelenleg olyan jogellenes cselekményeket követnek el, mint a kikényszerített terhesség vagy a béranyaság, gyermekek elrablása jog szerinti édesanyjuktól, iratok meghamisítása, anyakönyvek meghamisítása, törvénytelen bölcsődék működtetése, az örökbefogadással foglalkozó hatóságok részéről elkövetett szabálysértések, valamint a gyermekek örökbefogadásával foglalkozó olyan nemzetközi ügynökségek számának növekedése, amelyek gyermekeket kínálnak eladásra;

C.  mivel Guatemala származási, tranzit és célország olyan guatemalai és más közép-amerikai országokból származó nők és gyermekek esetében, akiket szexuális és munka célú kizsákmányolás céljából csempésztek;

D.  mivel a hivatalos kimutatások szerint 2004-ben 527 nő lett gyilkosság áldozata és az áldozatok 81%-át lőfegyverrel ölték meg;

E.  mivel miután az ENSZ guatemalai missziója (MINUGUA) elhagyta az országot és 10 évvel a békemegállapodásokat követően továbbra is problémák vannak az emberi jogok, az őslakos népesség jogainak és a mezőgazdasági konfliktusok területén, amelyek során olyan erőszakos kitelepítések történtek, melyek több ember életét követelték és számos sebesültet hagytak maguk mögött;

F.  mivel a büntetéselkerülés felszámolása terén nem történik előrelépés és az illegális biztonsági testületekkel és titkos biztonsági csoportokkal foglalkozó vizsgálóbizottság (CICIACS) létrehozásáról szóló megállapodás továbbra is nélkülözi a hatóságok szükséges támogatását;

G.  mivel az igazságügyi és az állami ellenőrzési szervek tagjai továbbra is gyilkosság áldozatává válnak és mivel a legutóbbi információk alapján az idei év januárja és májusa között 76 emberi jogi aktivisták ellen elkövetett támadást regisztráltak, továbbá a jelenlegi törvényhozás első egy évében az aktivisták ellen 122 merényletet vagy fenyegetést regisztráltak;

H.  mivel a Guatemala számára a 2007–2013 közötti időszakra megfogalmazott stratégiai dokumentum elkészítéséről szóló európai bizottsági összefoglaló elismeri, hogy a lakosság 56%-a szegénységben, 22%-a pedig nyomorban él, valamint ez utóbbi adat ¾ része őslakos népességre vonatkozik,

1.  elítéli a gyermekkereskedelmet, a gyermekrablásra, irathamisításra, anyakönyvek meghamisítására, illegális bölcsődék működtetésére szakosodott nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező szervezett bűnözői hálózat létezését, valamint az örökbefogadásról szóló okiratokban található jogsértéseket és a gyermekek örökbefogadásával foglalkozó olyan nemzetközi ügynökségek számának növekedését, amelyek gyermekeket kínálnak eladásra;

2.  hangsúlyozza, hogy az örökbeadásokat kizárólag kormányzati szervek és non-profit szervezetek végezhetik;

3.  kéri a guatemalai államot, hogy fogadjon el konkrétan az örökbefogadásról szóló jogszabályt és alkalmazza a nemzetközi örökbefogadásokról szóló hágai egyezményt, továbbá fogadjon el megfelelő intézkedéseket annak elkerülése érdekében, hogy a nemzetközi örökbefogadások profitszerzési érdekeket hozzanak létre;

4.  sürgeti az államügyészi hivatalt, hogy büntetőjogi eszközökkel üldözze a gyermekkereskedelemmel foglalkozó bűnügyi hálózatokat;

5.  szorgalmazza egy, a latin-amerikai gyermekeket célzó elsőbbségi intézkedéseket tartalmazó globális terv útjára bocsátását az UNICEF intézkedéseivel összhangban;

6.  felhívja a guatemalai kormányt, hogy segítse elő a büntetéselkerülés megszüntetését célzó szükséges intézkedések elfogadását és aktívan mozdítsa elő a nők jogainak tiszteletben tartását;

7.  felkéri a guatemalai kormányt, hogy támogassa az Emberi Jogi Képviselő tevékenységét, ismerje el az aktivisták munkájának jogszerűségét és biztosítsa védelmüket, továbbá vizsgálja ki társadalmi szervezetek székhelyeire a közelmúltban történt betöréseket;

8.  üdvözli Óscar Berger elnök halálbüntetés eltörlésével kapcsolatos nyilatkozatait, emlékeztetve arra, hogy jelenleg 35 személyre szabtak ki ilyen büntetést, és kéri, hogy a guatemalai kongresszus hozza meg a szükséges reformokat a halálbüntetés guatemalai igazságszolgáltatási rendszerből történő kiiktatására; kéri, hogy tegyenek intézkedéseket a lincselések ellen;

9.  elégedettséggel ismeri el a guatemalai kormány kezdeményezését az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága hivatalának létrehozására és üdvözli, hogy a guatemalai kongresszus ratifikálta az erre vonatkozó egyezményt;

10.  felkéri valamennyi hatóságot, hogy a lehető legteljesebb mértékben működjenek együtt annak érdekében, hogy az említett hivatal maradéktalanul eleget tehessen megfigyelői és tanácsadói megbízatásának; felkéri az Európai Bizottságot, hogy nyújtson gazdasági és politikai támogatást az említett megbízatás maradéktalan végrehajtásának lehetővé tétele érdekében;

11.  megismétli a 2003. április 10-i állásfoglalásában foglalt ajánlást, amelyben arra kérte az Európai Bizottságot, hogy az EU 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó Guatemalával kapcsolatos jövőbeli stratégiájában a társadalmi kohéziót, az élelemhez való jogot, a vidékfejlesztést, valamint a földtulajdoni és földmegművelési-rendszer reformját határozza meg, mint a jövőbeli európai együttműködési politika prioritási szempontjai; úgy véli továbbá, hogy az említett politikának ragaszkodnia kell az illegális örökbefogadások megszüntetéséhez, az emberi jogok határozott támogatásához, a büntetéselkerülés megszüntetéséhez, az őslakos népek tiszteletben tartásához, valamint a nők és gyermekek jogainak védelméhez és előmozdításához;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságának, valamint Guatemala kormányának és parlamentjének.