Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0417/2005Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0417/2005

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

6.7.2005

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė:
keičia šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų: dėl Etiopijos

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0417/2005
Pateikti tekstai :
RC-B6-0417/2005
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Etiopijos

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Etiopijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.  atsižvelgiant į birželio 8 d. žiauriai numalšintas protesto demonstracijas, įvykusias atidėjus 2005 m. gegužės 15 d. parlamento rinkimų galutinių rezultatų paskelbimą, kurių metu suskaičiuotos 36 mirtys, daugiau kaip 100 sužeistųjų ir tūkstančiai sulaikytųjų,

B.  kadangi, vadovaujantis Etiopijos įstatymais, kiekvienas sulaikytas asmuo per 48 valandas privalo būti teisiamas,

C.  kadangi lig šiolei rinkimų procesas vyko be didesnių incidentų ir Etiopijos gyventojų tikėjimas demokratija buvo įrodytas, kai apie 90 proc. rinkėjų gegužės 15 d. atėjo balsuoti,

D.  kadangi rinkimų komisijai buvo pateikti 299 skundai dėl rinkimų sukčiavimo ir komisija nusprendė atlikti tyrimą 135 rinkiminėse apygardose,

E.  kadangi, remiantis tyrimų rezultatais, kai kuriose rinkiminėse apygardose gali būti nuspręsta perskaičiuoti balsus arba surengti naujus rinkimus,

F.  kadangi iš pradžių birželio 8 d., po to liepos 8 d. numatytas galutinis rinkimų rezultatų paskelbimas turi būti atidėtas tol, kol bus gauti skundų tyrimo rezultatai,

G.  kadangi balsuoti 23 parlamentarų Somalijos regionui rinkimuose yra numatyta rugpjūčio mėnesį,

H.  kadangi vyriausybė ir opozicinės partijos bendroje deklaracijoje įsipareigojo „visas problemas stengtis spręsti teisinėmis ir taikiomis priemonėmis“,

I.  kadangi politinis Etiopijos stabilumas yra svarbus visoms Afrikos Kyšulio šalims,

1.  smerkia smurto represijas prieš civilius gyventojus, opozicijos lyderius ir šalininkus bei mažiausiai 36 žmonių nužudymą;

2.  išsako savo pritarimą ir solidarumą su Etiopijos liaudimi ir išreiškia savo užuojautą nukentėjusiųjų šeimoms;

3.  tikisi, kad nešališka tyrimų komisija išaiškins atsakinguosius už šį tragišką birželio 8 d. įvykių posūkį ir šie asmenys bus teisiami;

4.  ragina išleisti žurnalistus ir kitus asmenis, kurie yra sulaikyti neturint įrodymų, ir reikalauja, kad su sulaikytais asmenimis būtų elgiamasi griežtai laikantis Etiopijos įstatymų ir Etiopijos konstitucijos bei vadovaujantis tarptautine teise dėl žmogaus teisių pagarbos;

5.  džiaugiasi, kad neseniai buvo paleisti 4 000 sulaikytųjų ir pritaria vyriausybės pareiškimui, pagal kurį Ziway karinės stovyklos belaisviai dabar galės susisiekti su savo šeimomis ir Tarptautiniu Raudonojo Kryžiaus komitetu; tuo pačiu pabrėžia Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto svarbų vaidmenį, kurį jis gali ir turi atlikti, remdamas belaisvius ir tirdamas, kaip laikomasi žmogaus teisių kalėjimuose;

6.  džiaugiasi, kad opozicijos atstovai ir tarptautiniai apžvalgininkai gali dalyvauti rinkimų skundų tyrimo procese ir užtikrinti, kad bus gauti neabejotini rezultatų;

7.  reikalauja, kad būtų griežtai laikomasi birželio 10 dienos susitarimo, ir tikisi, kad Europos Sąjunga toliau dės pastangas siekiant taikiai ir demokratiškai išspręsti Etiopijos politinę krizę, ypač siųsdama užginčytų rinkimų rezultatų tyrimų stebėtojus;

8.  ragina ES ir tarptautinę bendruomenę likti budriai ir visomis išgalėmis prisidėti prie taikaus vyraujančios įtemptos sprendimo bei stengtis, kad nesustotų Etiopijos demokratizavimo procesas;

9.  ragina Etiopijos vyriausybę nedelsiant panaikinti apribojimus, taikomus pranešimams apie opozicijos veiklą ir žiniasklaidos žinioms, ir ragina nedelsiant susitarti su žiniasklaida dėl spaudos elgsenos kodekso;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Etiopijos vyriausybei.