Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0561/2005Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0561/2005

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

26.10.2005

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: Länsi-Saharasta

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B6-0561/2005
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B6-0561/2005
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Länsi-Saharasta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Länsi-Saharaa koskevat päätöslauselmat ja erityisesti 28. huhtikuuta 2005 annetun päätöslauselman 1598 (2005) sekä päätöslauselman 1495 (2003), jotka Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi 11. lokakuuta 2005,

–  ottaa huomioon pääsihteerin turvallisuusneuvostolle välittämän viimeisimmän Länsi-Saharaa koskevan raportin (huhtikuu 2005),

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Länsi-Saharan erityisedustajan ja erityislähettilään äskettäin tapahtuneet nimitykset,

–  ottaa huomioon Länsi-Saharasta antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa erityisesti huomioon mietintönsä maailman ihmisoikeustilanteesta vuonna 2004,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.  on syvästi huolestunut Amnesty Internationalin ja Kansainvälisen kidutuksen vastaisen järjestön (OMCT) viimeaikaisten raporttien johdosta, joissa viitataan Marokon länsisaharalaisiin kohdistamiin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin,

B.  ottaa huomioon, että oikeudenmukaisuus- ja sovintokomission laittomissa pidätyskeskuksissa kuolleista henkilöistä tekemissä tutkimuksissa on pystytty selvittämään paikat, joihin on haudattu 57 siepattua henkilöä, joista 43 on länsisaharalaisia,

1.  panee tyytyväisenä merkille Polisario-rintaman päätöksen vapauttaa kaikki marokkolaiset sotavangit; kehottaa Marokon viranomaisia vapauttamaan välittömästi ihmisoikeusaktivistit Aminattou Haidarin ja Ali Salem Tamekin sekä 35 muuta länsisaharalaista poliittista vankia ja selvittämään yli 500 kadonneen länsisaharalaisen, myös sotilasiskujen aikana kadonneiden länsisaharalaisten, kohtalon;

2.  kehottaa Marokkoa ja Polisario-rintamaa tekemään kaikin tavoin yhteistyötä Punaisen Ristin kansainvälisen komitean kanssa konfliktin alusta lähtien kadonneiksi ilmoitettujen henkilöiden kohtalon selvittämiseksi;

3.  vaatii suojelemaan Länsi-Saharan väestöä sekä kunnioittamaan länsisaharalaisten perusoikeuksia ja erityisesti ilmaisunvapautta ja liikkumisvapautta ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä ihmisoikeuksia koskevien perus- ja yleissopimusten määräysten mukaisesti;

4.  kannattaa Länsi-Saharan konfliktin oikeudenmukaista ja kestävää ratkaisua, joka perustuu kansainväliseen oikeuteen ja lainsäädäntöön YK:n turvallisuusneuvoston asiaa koskevien päätöslauselmien, erityisesti päätöslauselman 1495 mukaisesti;

5.  pyytää Marokon kuningaskuntaa ja Polisario-rintamaa sekä naapurivaltioita ja Euroopan unionia toimimaan varauksetta yhteistyössä YK:n kanssa siirtomaavallan purkamisen loppuun saattamiseksi Länsi-Saharassa;

6.  pyytää neuvostoa ja jäsenvaltioita tukemaan aktiivisesti YK:n työtä, jolla pyritään suojelemaan Länsi-Saharan luonnonvaroja, sillä se on siirtomaavallan purkamisprosessin alainen epäitsenäinen alue, kuten YK:n oikeusasioiden apulaispääsihteerin Hans Correlin oikeudellisessa lausunnossa vuodelta 2002 todetaan;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että YK:n pääsihteeri on nimittänyt henkilökohtaiseksi lähettilääkseen Länsi-Saharaan suurlähettiläs Van Valsumin ja erityisedustajaksi Francisco Bastagalin, jonka vastuulla on YK:n Länsi-Saharan kansanäänestystä valmisteleva valtuuskunta (MINURSO), ja katsoo, että nimitysten pitäisi elvyttää Länsi-Saharan rauhanprosessia;

8.  kehottaa YK:n pääsihteerin uutta erityislähettilästä raportoimaan Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnalle ja alivaliokunnille sekä suhteista Maghreb-maihin vastaavalle valtuuskunnalle;

9.  kehottaa Marokkoa helpottamaan riippumattomien tarkkailijoiden, ihmisoikeusjärjestöjen edustajien ja kansainvälisen lehdistön pääsyä Länsi-Saharan alueelle;

10.  katsoo, että parlamentti saa valtuuskuntansa Länsi-Saharaan tekemän matkan ansiosta uutta tietoa tilanteesta, ja on vakuuttunut, että valtuuskunnan matka sujuu esteittä ja suunniteltuna ajankohtana eli tammikuussa 2006;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, Afrikan unionin puheenjohtajalle sekä Marokon hallitukselle ja Polisario-rintaman johdolle.