Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0562/2005Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0562/2005

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

26.10.2005

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: Tenzin Delek Rinpochen tapauksesta

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B6-0562/2005
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B6-0562/2005
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Tenzin Delek Rinpochen tapauksesta

Euroopan parlamentti, joka

–  palauttaa mieliin aiemmat päätöslauselmansa Tiibetistä ja Kiinan ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon 18. marraskuuta 2004 ja 13. tammikuuta 2005 antamansa päätöslauselmat Tiibetistä ja Tenzin Delek Rinpochen tapauksesta,

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2005 hyväksymänsä päätöslauselman vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2004 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta,

–  ottaa huomioon EU:n ja Kiinan käymän ihmisoikeusvuoropuhelun,

–  ottaa huomioon EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelusta 20.–21. kesäkuuta 2005 järjestetyssä seminaarissa annetut selonteon ja suositukset,

–  ottaa huomioon 5. syyskuuta 2005 pidetyn Euroopan unionin ja Kiinan huippukokouksen yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 2. joulukuuta 2002 Sichuanin maakunnassa sijaitsevassa Kardzen autonomisessa tiibetiläisessä prefektuurissa Kardzen tuomioistuin tuomitsi vaikutusvaltaisen ja kunnioitetun buddhalaisen laman Tenzin Delek Rinpochen kuolemaan siten, että tuomio pannaan täytäntöön kahden vuoden päästä, ja tämän avustajan Lobsang Dhondupin kuolemaan siten, että tuomio pannaan täytäntöön viipymättä,

B.  ottaa huomioon, ettei Tenzin Delekin eikä Lobsang Dhondupin osallisuutta pommi-iskujen sarjaan tai separatismin lietsontaan ole todistettu,

C.  ottaa huomioon, että Lobsang Dhondup teloitettiin 26. tammikuuta 2003,

D.  ottaa huomioon, että kansainvälisen yhteisön ja ihmisoikeusjärjestöjen erittäin voimakkaan painostuksen ansiosta Tenzin Delekin kuolemantuomio muutettiin elinkautiseksi vankeusrangaistukseksi 26. tammikuuta 2005 Kiinan lainsäädännön mukaisesti, koska syytetty ei ollut syyllistynyt lakien rikkomiseen kahden vuoden lykkäysaikana,

E.  ottaa huomioon, että ihmisoikeusjärjestöjen mukaan kidutus ja epäinhimilliset vankeusolot ovat heikentäneet Tenzin Delek Rinpochen terveydentilaa niin, että hänen selviytymisensä on vaakalaudalla ja hän ei pysty puhumaan eikä kävelemään,

F.   ottaa huomioon, että riippumattomat tarkkailijat eivät ole vahvistaneet Tenzin Delekin terveydentilaa koskevia tietoja, sillä Kiinan hallitus evää heiltä pääsyn,

G.  ottaa huomioon, että 5. syyskuuta 2005 pidetty EU:n ja Kiinan huippukokous juhlisti osapuolten diplomaattisten suhteiden 30-vuotispäivää ja siinä sovittiin uudesta strategisesta vuoropuhelusta; ottaa huomioon, että ihmisoikeudet ovat yksi tärkeimmistä esityslistalle otetuista kysymyksistä,

H.  ottaa huomioon, että aseiden vientikielto Kiinaan, josta päätettiin ja joka pantiin toimeen vuonna 1989 Taivaallisen rauhan aukion verilöylyn ja ihmisoikeuksien ja uskonnonvapauden jatkuvien loukkausten takia, on edelleen voimassa,

1.  on erittäin huolissaan Tenzin Delek Rinpochen terveydentilasta;

2.  kehottaa vastaavia viranomaisia tekemään kaikkensa Tenzin Delekin elinolojen ja terveydentilan kohentamiseksi;

3.  vaatii Kiinan hallitusta sallimaan kidutusta käsittelevän YK:n erityisedustajan Manfred Nowakin, joka tekee tarkastuskäynnin Kiinaan 21. marraskuuta–2. joulukuuta 2005, vierailla Tenzin Delekin luona ja raportoida tämän terveydentilasta;

4.  toistaa jälleen tukensa oikeusvaltion periaatteelle ja arvostaa Kiinan hallituksen päätöstä lieventää Tenzin Delekille langetettua kuolemantuomiota;

5.  vaatii Kiinan hallitusta kuitenkin kumoamaan kaikki Tenzin Delekille langetetut tuomiot ja vapauttamaan tämän välittömästi;

6.  toistaa edellyttävänsä, että kuolemantuomio lakkautetaan ja Kiina keskeyttää välittömästi kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon;

7.  pitää valitettavana, että EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelussa ei ole saavutettu konkreettisia tuloksia ja kehottaa jälleen kerran Kiinan kansantasavallan hallitusta kohentamaan epäinhimillisiä oloja maan vankiloissa, lopettamaan pidätettyjen kidutukset sekä tiibetiläisiin ja muihin vähemmistöihin kohdistuvat jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset ja varmistamaan, että se kunnioittaa ihmisoikeuksia ja humanitaarista lainsäädäntöä koskevia kansainvälisiä standardeja;

8.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita pitämään voimassa EU:n Kiinan kansantasavallalle asettaman aseiden myyntiä koskevan kauppasaarron ja pidättäytymään lieventämästä kyseisiin kauppoihin nykyisin sovellettavia kansallisia rajoituksia;

9.  kehottaa Kiinan kansantasavallan hallitusta tehostamaan käynnissä olevaa vuoropuhelua Dalai Laman edustajien kanssa, jotta Tiibetin kysymyksessä päästäisiin viipymättä molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, YK:n pääsihteerille, Kiinan hallitukselle, Sichuanin maakunnan kuvernöörille sekä Sichuanin maakunnan syyttäjäviranomaisen ylimmälle syyttäjälle.