Predlog skupne resolucije - RC-B6-0562/2005Predlog skupne resolucije
RC-B6-0562/2005

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

26.10.2005

v skladu s členom 115(5) Poslovnika, ki ga vlagajo:
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o primeru Tenzina Deleka Rinpocheja

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B6-0562/2005
Predložena besedila :
RC-B6-0562/2005
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o primeru Tenzina Deleka Rinpocheja

Evropski parlament,

–  ob opozarjanju na svoje predhodne resolucije o Tibetu in položaju v zvezi s človekovimi pravicami na Kitajskem,

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 18. novembra 2004 in 13. januarja 2005 o Tibetu, primeru Tenzina Deleka Rinpocheja,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. aprila 2005 o letnem poročilu o človekovih pravicah na svetu v letu 2004 in politike Evropske unije v zvezi s to zadevo,

–  ob upoštevanju dialoga o človekovih pravicah med EU in Kitajsko,

–  ob upoštevanju poročila in priporočil s seminarja o dialogu na temo človekovih pravic med EU in Kitajsko, ki je potekal 20. in 21. junija 2005,

–  ob upoštevanju skupne izjave vrha EU-Kitajska z dne 5. septembra 2005,

–  ob upoštevanju člena 115(4) svojega Poslovnika,

A.  ker je 2. decembra 2002 prizivno ljudsko sodišče v tibetanski avtonomni prefekturi Kardze v provinci Sičuan obsodilo na smrt z 2-letno odložitvijo Tenzina Deleka Rinpocheja, vplivnega in spoštovanega budističnega lamo, njegovega spremljevalca Lobsanga Dhondupa pa na smrt brez odložitve,

B.  ker ni bila dokazana vpletenost Tenzina Deleka in Lobsanga Dhondupa v številne bombne napade ali v spodbujanje separatizma,

C.  ker je bil Lobsang Dhondup usmrčen 26. januarja 2003,

D.  ker je bila 26. januarja 2005 v skladu s kitajskim pravom - ob upoštevanju, da obtoženi med preizkusno dobo dveh let ni ponovno prekršil zakona - in kot odgovor na pritisk mednarodne skupnosti in organizacij za človekove pravice smrtna obsodba Tenzina Deleka spremenjena v doživljenjski pripor,

E.  ker organizacije za človekove pravice poročajo, da je zaradi mučenja in nečloveških razmer v zaporu zdravstveno stanje Tenzina Deleka Rinpocheja tako slabo, da obstaja resna zaskrbljenost za njegovo preživetje in, da ne more govoriti ali hoditi,

F.  ker neodvisni opazovalci ne morejo preveriti informacij o zdravstvenem stanju Tenzina Deleka, saj jim kitajska vlada zavrača dostop,

G.  ker je vrh EU-Kitajska z dne 5. septembra 2005 zaznamoval 30. obletnico diplomatskih vezi med EU in Kitajsko s sporazumom o novem strateškem dialogu; ker je bilo vprašanje človekovih pravic ena od ključnih vsebin na dnevnem redu,

H.   ker je embargo na trgovanje z orožjem s Kitajsko, o katerem se je odločilo in pričelo izvajati v letu 1989 po poboju na trgu Tiananmen in nenehnega kršenja človekovih pravic in verske svobode, še vedno v veljavi,

1.  je zelo zaskrbljen zaradi zdravstvenega stanja Tenzina Deleka Rinpocheja;

2.  poziva odgovorne oblasti, da naredijo vse za izboljšanje življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja Tenzina Deleka;

3.  zahteva od kitajske vlade, naj dovoli Manfredu Nowaku, posebnemu poročevalcu ZN o mučenju, da tekom njegovega inšpekcijskega obiska na Kitajskem od 21. novembra do 2. decembra 2005 obišče Tenzina Deleka in poroča o njegovem zdravstvenem stanju;

4.  ponovno izraža svojo podporo načelom pravne države in ceni spremembo smrtne obsodbe, izrečene Tenzinu Delegu Rinpocheju;

5.  kljub temu poziva kitajsko vlado, da opusti vse obsodbe proti Tenzinu Deleku in ga nemudoma spusti na prostost;

6.  ponavlja svoj poziv za odpravo smrtne kazni in za takojšnji moratorij na smrtno kazen na Kitajskem;

7.  obžaluje pomanjkanje konkretnih rezultatov dialoga o človekovih pravicah med EU in Kitajsko in ponovno poziva vlado Ljudske republike Kitajske, da izboljša nečloveške razmere zapornikov v zaporih, ustavi in odpravi mučenje pripornikov, preneha s kršenjem človekovih pravic Tibetancev in ostalih manjšin ter zagotovi spoštovanje mednarodnih standardov človekovih pravic in humanitarnega prava;

8.  poziva Svet in države članice, naj ohranijo embargo EU na trgovanje z orožjem z Ljudsko republiko Kitajsko in naj ne zmanjšajo obstoječih nacionalnih omejitev takšnega trgovanja z orožjem;

9.  poziva vlado Ljudske republike Kitajske, naj pospeši stalen dialog s predstavniki Dalai Lame, da bi dosegla za obe strani sprejemljivo rešitev o vprašanju Tibeta brez nadaljnjega odloga;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, generalnemu sekretarju ZN, kitajski vladi, guvernerju province Sičuan in glavnemu tožilcu ljudskega tožilstva province Sičuan.