Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0075/2006Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0075/2006

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

30.1.2006

az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján, előterjesztette:
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép: az EU kubai kormánnyal kapcsolatos álláspontjáról

A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B6-0075/2006
Előterjesztett szövegek :
RC-B6-0075/2006
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU kubai kormánnyal kapcsolatos álláspontjáról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a kubai helyzettel kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira, és különösen a 2004. november 17-i állásfoglalására,

–  tekintettel 2005. április 28-i „Emberi jogok a világban 2004-ben” című állásfoglalására,

–  tekintettel az elnökség 2005. december 14-i Asszonyok fehérben (Damas de Blanco) szervezetről szóló nyilatkozatára, illetve az elnökség ezt megelőző, 2003. márciusi és 2003. június 5-i, a kubai helyzetről szóló nyilatkozatára,

–  tekintettel a Kubáról szóló 1996. december 2-án elfogadott és rendszeresen megújított 96/697/KKBP közös álláspontjára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikke (5) bekezdésére,

A.  mivel az emberi jogok – köztük a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogok – egyetemességének és oszthatatlanságának védelme továbbra is egyike az Európai Unió fő célkitűzéseinek;

B.  mivel még mindig több tucat független újságírót, békés másként gondolkodót és emberjogi aktivistát (a demokratikus ellenzék tagjait és leggyakrabban a Varela projekthez kapcsolódó személyeket) tartanak embertelen körülmények között börtönben, akik közül néhányan súlyos betegek, és sokan az Asszonyok fehérben szervezet tagjainak közvetlen rokonai;

C.  mivel az Európai Parlament 2005-ben a Szaharov-díjat a gondolkodás szabadságáért Hauwa Ibrahimnak, az Asszonyok fehérben szervezetnek és a Riporterek határok nélkül nevű nemzetközi szervezetnek ítélte;

D.  mivel a kubai rezsim 2005-ben megtiltotta az Asszonyok fehérben nevű szervezetnek, hogy az Európai Parlament székhelyén részt vegyen a Szaharov-díj átadásán, és ezzel megsértette a hazája szabad elhagyására és oda visszatérésre vonatkozó, alapvető személyes jogot, amelyet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata is egyértelműen elismer;

E.  mivel a kubai hatóságok figyelmen kívül hagyták az Európai Parlament elnökének felszólításait és intézkedéseit éppúgy, mint más európai kéréseket annak ellenére, hogy valamennyi lépést megtettek annak érdekében, hogy az Asszonyok fehérben részt vehessenek a díjátadáson;

F.  mivel a 2002-es európai parlamenti Szaharov-díj alkalmával Oswaldo Payá Sardiñasnak is többször megtagadták, hogy elhagyja Kubát, illetve eleget tegyen a Parlament és más európai uniós szervezetek meghívásának;

G.  mivel 2005 folyamán Kubában nem történ meg a lelkiismereti okokból bebörtönzöttek szabadon bocsátása, sőt, a politikai foglyok száma még jelentős növekedést is mutat;

1.  sajnálja, hogy a kubai hatóságok nem adták jelét jelentős változásoknak azokon a területeken, amelyeket az Európai Unió többször is kifogásolt az alapvető jogok teljes tiszteletben tartása, és különösen a szólás és a politikai egyesülés szabadsága tekintetében, és elítéli az elnyomás súlyosbodását csakúgy, mint a lelkiismereti okokból bebörtönzöttek számának növekedését;

2.  elképzelhetetlennek tartja, hogy Kubában továbbra is embereket börtönöznek be meggyőződésük, illetve békés politikai tevékenységük miatt, és a lelkiismereti okokból bebörtönzött valamennyi politikai fogoly azonnali szabadon bocsátását követeli; sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy hozzanak meg minden, e tekintetben szükségesnek ítélt intézkedést;

3.  elítéli az Asszonyok fehérben szervezet tagjai utazásának megtiltását, a békés ellenzék elnyomásának súlyosbodását és az újabb bebörtönzéseket és megállapítja, hogy ezek meghiúsítják az Európai Unió és Kuba közötti kapcsolatok javítására tett erőfeszítéseket, bár e kapcsolatok előmozdítása volt a Tanács 2005 januárjában elkészített közös állásfoglalásának elsődleges célkitűzése, és kéri a Tanácsot, hogy a fentiek fényében járjon el;

4.  kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy továbbra se hagyjanak fel kezdeményezéseikkel, amelyeket a politikai foglyok szabadon bocsátását, valamint a politikai ellenzék és az emberi jogok védelmezői üldözésének azonnali beszüntetését célzó követelések szükségessé tesznek;

5.  hangsúlyozza, hogy az emberi jogok kérdését valamennyi magas szintű uniós látogatónak fel kellene vetnie;

6.  kéri a kubai hatóságokat, hogy engedélyezzék az Asszonyok fehérben szervezet tagjainak a sziget azonnali elhagyását, hogy eleget tehessenek az Európai Parlament meghívásának, és utasítja elnökét, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a díjazottak valóban és személyesen megkapják a Szaharov-díjat;

7.  megismétli a Parlament 2002-es Szaharov-díjának átvételére vonatkozó, Oswaldo Payá Sardiñasnak címzett meghívását, és kéri a kubai hatóságokat, hogy a közösségi intézmények előtt való megjelenése érdekében engedélyezzék Oswaldo Payá Sardiñasnak Kuba elhagyását és Európába lépését;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Kubai Népköztársaság kormányának és parlamentjének, valamint a Parlament Szaharov-díjával kitüntetett Asszonyok fehérben szervezetnek és Oswaldo Payá Sardiñasnak.