Predlog skupne resolucije - RC-B6-0075/2006Predlog skupne resolucije
RC-B6-0075/2006

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

30.1.2006

v skladu s členom 108(5) Poslovnika, ki ga vlagajo:
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o stališču Evropske unije do kubanske vlade

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B6-0075/2006
Predložena besedila :
RC-B6-0075/2006
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o stališču Evropske unije do kubanske vlade

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah na Kubi, zlasti tiste z dne 17. novembra 2004,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. aprila 2005 o človekovih pravicah po svetu v letu 2004,

–  ob upoštevanju izjave predsedstva dne 14. decembra 2005 o Damah v belem ter njegovih izjav marca 2003 in 5. junija 2003 o razmerah na Kubi,

–  ob upoštevanju skupnega stališča EU 96/697/SZVP do Kube, sprejetega 2. decembra 1996 in od takrat večkrat posodobljenega,

–  ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

A.  ker je obramba splošnosti in nedotakljivosti človekovih pravic, vključno z državljanskimi, političnimi, ekonomskimi, socialnimi in kulturnimi, še vedno eden poglavitnih ciljev Evropske unije;

B.  ker je v nečloveških razmerah še vedno zaprtih na ducate neodvisnih novinarjev, miroljubnih oporečnikov in zagovornikov človekovih pravic, pripadnikov demokratične opozicije, večinoma sodelujočih pri projektu Varela; ker je med njimi nekaj hudo bolnih, številni pa so bližnji sorodniki Dam v belem;

C.  ker je Evropski parlament nagrado Saharov za svobodo misli leta 2005 podelil Damam v belem, Hauwi Ibrahim in mednarodni organizaciji Novinarji brez meja;

D.  ker kubanski režim Damam v belem ni dovolil udeležbe na podelitvi nagrade Saharov za leto 2005 v Evropskem parlamentu, kar je kršitev temeljne pravice posameznika, da svobodno zapusti svojo državo oziroma vstopi vanjo, ki jo izrecno opredeljuje splošna deklaracija o človekovih pravicah;

E.  ker se kubanske oblasti niso zmenile za pozive in dejanja predsednika Evropskega parlamenta in drugih evropskih institucij, čeprav je bilo storjeno vse potrebno, da bi lahko Dame v belem nagrado prejele osebno;

F.  ker tudi Oswaldo Paya Sardiñas, dobitnik nagrade Saharov za leto 2002, še vedno ne sme zapustiti Kube, da bi se odzval na podobna povabila Evropskega parlamenta in drugih organov EU;

G.  ker v letu 2005 na Kubi ni bil izpuščen noben zapornik vesti, število političnih zapornikov pa se ni zmanjšalo, temveč občutno povečalo;

1.  obžaluje, da se kubanske oblasti niso odločno odzvale na pozive Evropske unije, naj v celoti spoštujejo temeljne človekove pravice, zlasti pravico do svobodnega izražanja in političnega združevanja, ter obsoja povečanje represije in števila zapornikov vesti;

   zdi se mu nezaslišano, da so na Kubi ljudje še vedno zaprti zaradi svojih idealov in miroljubne politične dejavnosti, ter poziva k takojšni izpustitvi vseh političnih zapornikov; poziva Svet in Komisijo, naj v zvezi s tem še naprej ukrepata, kot se jima zdi potrebno;

3.  obsoja prepoved potovanja za Dame v belem, pospešeno zatiranje miroljubne opozicije in nove aretacije; ugotavlja, da takšni dogodki škodijo težnjam po izboljšanju odnosov med Evropsko unijo in Kubo, kar je bil glavni cilj sprememb skupnega stališča, ki jih je Svet sprejel januarja 2005, in poziva Svet, naj ravna skladno s tem;

4.  poziva Svet in Komisijo, naj tudi v prihodnje skušata storiti vse potrebno, da bodo politični zaporniki izpuščeni, preganjanje politične opozicije in zagovornikov človekovih pravic pa se bo čim prej končalo;

5.  poudarja, da bi morali vprašanje človekovih pravic načeti predvsem vsi obiskovalci iz EU na najvišji ravni;

6.  poziva kubanske oblasti, naj Damam v belem takoj dovolijo zapustiti državo in sprejeti povabilo Evropskega parlamenta, svojemu predsedniku pa nalaga, naj stori vse potrebno, da bodo dobitnice nagrado Saharov lahko osebno prevzele;

7.  znova vabi Oswalda Payo Sardiñasa, dobitnika nagrade Saharov za leto 2002, in poziva kubanske oblasti, naj mu dovolijo potovanje v Evropo, kjer bo lahko obiskal institucije Skupnosti;

8.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladi in narodni skupščini ljudske oblasti Republike Kube ter Damam v belem in Oswaldu Payu Sardiñasu, dobitnikom nagrade Saharov, ki jo podeljuje Evropski parlament.