Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B6-0086/2006Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B6-0086/2006

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

31.1.2006

σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με τα αποτελέσματα των παλαιστινιακών εκλογών και την κατάσταση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B6-0086/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B6-0086/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα αποτελέσματα των παλαιστινιακών εκλογών και την κατάσταση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα δε εκείνο της 27ης Ιανουαρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των κοινοβουλευτικών εκλογών στην Παλαιστίνη, της 26ης Ιανουαρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αποστολής Εκλογικών Παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τη δήλωση της Αντιπροσωπείας Παρατηρητών του ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Τετράδας της 30ής Ιανουαρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις ειρηνευτικές διαδικασίες στη Μέση Ανατολή της 30ής Ιανουαρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παλαιστινιακές εκλογές διεξήχθησαν κατά τρόπο πολύ ικανοποιητικό, με μεγάλη συμμετοχή και με σεβασμό των προβλεπόμενων κανόνων της παλαιστινιακής εκλογικής νομοθεσίας, υπό την εποπτεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξε πλήρης δέσμευση εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας, της Τετράδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διεξαγωγή των εκλογών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την Αποστολή Εκλογικών Παρατηρητών της ΕΕ, οι εκλογές αυτές "απετέλεσαν ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών", υπό την αποτελεσματική, επαγγελματική και ανεξάρτητη διοίκηση της Παλαιστινιακής Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεξαγωγή των εκλογών ήταν υποδειγματική για την ευρύτερη αραβική περιοχή και έδειξε με σαφήνεια την προσήλωση του παλαιστινιακού λαού στη δημοκρατία,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη εκ μέρους της ΕΕ και άλλων διεθνών χορηγών αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την κάλυψη των βασικών αναγκών του παλαιστινιακού λαού,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθούν όλα τα μέρη που ανησυχούν για την μετεκλογική κατάσταση να απόσχουν από οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει στην αύξηση της έντασης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο αποφάσισε να μη δημοσιεύσει την έκθεση για την Ανατολική Ιερουσαλήμ που συνέταξαν οι επικεφαλής των αποστολών της ΕΕ στην Ιερουσαλήμ και τη Ραμάλα,

1.  χαιρετίζει την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή των εκλογών, ιδιαίτερα δε το υψηλό ποσοστό συμμετοχής· θεωρεί ότι η ευρεία αυτή συμμετοχή στις εκλογές αποδεικνύει τη βούληση του παλαιστινιακού λαού να διαμορφώσει ο ίδιος το μέλλον του με δημοκρατικά μέσα·

2.  θεωρεί ότι η προεκλογική εκστρατεία και η ψηφοφορία διεξήχθησαν με σεβασμό των διεθνών προτύπων, και εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που επιτέλεσε η Αποστολή Εκλογικών Παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  σέβεται το αποτέλεσμα των εκλογών και λαμβάνει υπό σημείωση τη δέσμευση του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, να προχωρήσει στο σχηματισμό νέας κυβέρνησης η οποία να σέβεται τους διεθνείς κανόνες και να απορρίπτει τη βία· καλεί το νέο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο και τη μελλοντική κυβέρνηση της Παλαιστίνης να αναγνωρίσουν σαφώς το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ, να αποκηρύξουν κάθε μορφή τρομοκρατίας, να δεσμευτούν στην αρχή των ειρηνικών διαπραγματεύσεων που θα αποβλέπουν στη λύση δύο κρατών και να συνεργασθούν με την Τετράδα·

4.  ζητεί από το νέο Παλαιστινιακό Κοινοβούλιο και τη μελλοντική κυβέρνηση, αφενός, και το Ισραηλινό Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση του Ισραήλ, αφετέρου, να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την επίτευξη αυτών των στόχων·

5.  ζητεί από την Τετράδα (ΟΗΕ, ΗΠΑ, ΕΕ και Ρωσία) να αναλάβει επειγόντως δραστική πρωτοβουλία για την προώθηση διαλόγου και διαπραγματεύσεων μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών· θεωρεί ότι ο "Χάρτης Πορείας για την Ειρήνη" παραμένει εποικοδομητική βάση για τούτο, υπογραμμίζει ωστόσο την ανάγκη να επιτευχθούν θετικά και συγκεκριμένα αποτελέσματα·

6.  επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα των εκλογών, που προκάλεσαν βαθειά αλλαγή και ριζοσπαστικοποίηση του πολιτικού τοπίου στην Παλαιστίνη, αποτελούν κατά κύριο λόγο έκφραση της βούλησης του παλαιστινιακού λαού για μεταρρύθμιση εκ βάθρων· αντανακλούν, παράλληλα, τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης υπό καθεστώς κατοχής και αντικατοπτρίζουν την έντονη κριτική και τα παράπονα κατά της προηγούμενης κυβέρνησης·

7.  θεωρεί ότι προκειμένου να προληφθεί η περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση, η διεθνής κοινότητα πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή της στα πολλά ζητήματα τα οποία εξακολουθούν να εκκρεμούν στην ισραηλο-παλαιστινιακή σύγκρουση·

8.  επιβεβαιώνει εκ νέου ότι η δέσμευσή του να παραμείνει ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας προς την Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή και να εξακολουθήσει να στηρίζει την παλαιστινιακή οικονομική ανάπτυξη και τη δημοκρατική διαδικασία στην Παλαιστίνη θα συναρτηθεί από τις διευκρινίσεις που θα παράσχει η νέα κυβέρνηση όσον αφορά την καταδίκη της βίας και την αναγνώριση του Ισραήλ· επιβεβαιώνει επίσης την απόφασή του να συμβάλει ενεργά στην ειρήνη και να συνεργασθεί με οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι πρόθυμη να δουλέψει με ειρηνικά μέσα·

9.  εκφράζει τη στήριξή του στις τρέχουσες αποστολές στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ της ΕΕ στη Γάζα για την εφαρμογή της συμφωνίας για την κυκλοφορία και την πρόσβαση, που υπογράφηκε από την Κυβέρνηση του Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία αποσκοπεί στην ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των συνόρων με την Αίγυπτο και αποφασίζει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εν λόγω συνοριακή αποστολή·

10.  λαμβάνει υπό σημείωση τα συμπεράσματα της έκθεσης σχετικά με την Ανατολική Ιερουσαλήμ των επικεφαλής της ΕΕ στη Ιερουσαλήμ και τη Ραμάλα, η οποία περιγράφει με σαφήνεια την κατάσταση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ιδιαίτερα δε τις συνέπειες της ανέγερσης του τείχους, και περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις για την αντιμετώπιση των τρεχόντων προβλημάτων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν ενημερώθηκε για το περιεχόμενό της·

11.  επιβεβαιώνει ότι η αντιδικία για την Ανατολική Ιερουσαλήμ αποτελεί μέρος της γενικής σύγκρουσης και παραμένει ζήτημα προς διαπραγμάτευση, ιδίως από τις δύο πλευρές· ζητεί να σταματήσει η διακριτική μεταχείριση των παλαιστινίων κατοίκων και να ξαναλειτουργήσουν οι παλαιστινιακοί θεσμοί στην Ανατολική Ιερουσαλήμ·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και το νεοεκλεγέν Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και την Κνεσέτ, την κυβέρνηση των ΗΠΑ, την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.