Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0086/2006Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0086/2006

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

31.1.2006

az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (4) bekezdése alapján, előterjesztette:
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép: a palesztin választások eredményéről (és a kelet-jeruzsálemi helyzetről)

A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B6-0086/2006
Előterjesztett szövegek :
RC-B6-0086/2006
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a palesztin választások eredményéről (és a kelet-jeruzsálemi helyzetről)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Közel-Keletről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2005. január 27-ire,

–  tekintettel a 2006. január 25-i palesztin parlamenti választások eredményeire,

–  tekintettel az Európai Unió választási megfigyelő missziójának nyilatkozatára és az Európai Parlament megfigyelői küldöttségének nyilatkozatára,

–  tekintettel a „Kvartett” által 2006. január 30-án kiadott nyilatkozatra,

–  tekintettel a Tanács 2006. január 30-i, a közel-keleti békefolyamatról szóló következtetéseire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a palesztin parlamenti választások rendben lezajlottak megfelelő részvétel és a palesztin választási törvény által előírt szabályok betartása mellett, és a Központi Választási Bizottság égisze alatt,

B.  mivel a nemzetközi közösség, a „Kvartett” és az Európai Unió teljes mértékben elkötelezte magát a választások megtartása mellett,

C.  mivel ezek a választások az EU választási megfigyelő missziója szerint „mérföldkövet jelentettek a demokratikus intézmények kiépítése útján” a palesztin Központi Választási Bizottság (CEC) hatékony, professzionális és független irányítása alatt,

D.  mivel a választások lezajlása modellként áll a régió előtt, és világosan megmutatta Palesztina népének demokrácia iránti elkötelezettségét;

E.  mivel az EU és más nemzetközi adományozók támogatása alapvető fontosságú a palesztin nép alapvető szükségleteinek kielégítéshez;

F.  mivel fontos a választások utáni helyzetben érintett pártokat arra ösztönözni, hogy tartózkodjanak minden olyan megnyilvánulástól, amely feszültséget okozhat;

G.  mivel a Tanács úgy határozott, hogy nem teszi közzé a jeruzsálemi és ramallahi misszió vezetője által készített Kelet-Jeruzsálemről szóló jelentést;

1.  üdvözli a választások lezajlásának zökkenőmentes és békés voltát, különösen pedig a magas részvételi arányt; úgy ítéli meg, hogy ez a magas részvételi arány a választásokon annak bizonyítéka, hogy a palesztinok demokratikus eszközökkel kívánják tovább formálni jövőjüket;

2.  úgy ítéli meg, hogy a választási kampány során és a választás napján is megvalósult a nemzetközi normák tiszteletben tartása, és üdvözli az EU választási megfigyelő missziójának ellenőrző munkáját;

3.  tiszteletben tartja a választások eredményét, és tudomásul veszi a Palesztin Hatóság elnöke, Mahmúd Abbász azon elkötelezettségét, hogy olyan új kormányt hozzon létre, amely tiszteletben tartja a nemzetközi szabályokat és elutasítja az erőszakot; felkéri az új Palesztin Törvényhozó Tanácsot és a jövőbeli kormányt, hogy világosan ismerjék el Izrael állam létjogosultságát, ítéljék el a terrorizmus valamennyi formáját, kötelezzék el magukat a békés tárgyalás elve mellett, amelynek célja mindkét fél számára saját államot biztosító megoldás megtalálása és a „Kvartettel” való együttműködés;

4.  felkéri az új palesztin parlamentet és jövőbeli kormányt, valamint az izraeli parlamentet és kormányt, hogy vállalják a helyzettel kapcsolatos kötelezettségeiket;

5.  kéri a „Kvartettet” (ENSZ, USA, EU és Oroszország), hogy tegyenek erőteljes és sürgős kezdeményezést a palesztinok és izraeliek közötti párbeszéd és tárgyalások elősegítése érdekében; úgy véli, hogy a „béke útiterv” továbbra is olyan alap, amelyre lehet építeni, de hangsúlyozza, hogy határozott és konkrét eredményeket kell elérni;

6.  rámutat arra, hogy a választások eredményei, amelyek mély változásokat és a palesztin politikai színtér radikalizálódását idézték elő, elsősorban a palesztin nép átfogó reformok iránti igényének kifejeződései, valamint a megszállás okozta nehéz életkörülményeiket tükrözik, és jól mutatják az elmúlt kormányzattal szembeni kritikájukat és panaszaikat;

7.  úgy véli, hogy a további radikalizálódás elkerülése érdekében a nemzetközi közösségnek az izraeli-palesztin konfliktus megoldatlan kérdéseire kell összpontosítania;

8.  megerősíti, hogy attól teszi függővé azon elkötelezettségét, hogy továbbra is a Palesztin Nemzeti Hatóság legnagyobb segélyezője lesz és hogy továbbra is támogatja a palesztin gazdasági fejlődést és Palesztina demokratikus folyamatait, hogy az új kormány világosan elítéli-e az erőszakot és elismeri-e Izraelt; megerősíti azon elhatározását, hogy a béke érdekében munkálkodjon, és hogy együttműködjön bármely kormánnyal, amely készen áll a békés eszközökkel való munkálkodásra;

9.  támogatja a jelenlegi EU EBVP gázai missziót az izraeli kormány és a Palesztin Hatóság által aláírt a mozgásszabadságról és belépésről szóló megállapodás végrehajtására, amelynek célja az Egyiptommal közös határ biztosítása és rendezett irányítása, és úgy dönt, hogy szorosan nyomon követi ezt a határmissziót;

10.  tudomásul veszi az EU jeruzsálemi és ramallahi misszióvezetői által készített, Kelet-Jeruzsálemről szóló jelentés következtetéseit, amely leírja a kelet-jeruzsálemi helyzetet, különös tekintettel a fal megépítésére, és konkrét javaslatokat hoz fel a jelenlegi problémák megoldására; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Parlament nem kapott tájékoztatást ennek tartalmáról;

11.  megerősíti, hogy a Kelet-Jeruzsálem feletti vita a konfliktus egészének részét képezi, és továbbra is tárgyalási téma, különösen a két fél között; felszólít a palesztin lakosokkal szembeni hátrányos megkülönböztetés megszüntetésére és a kelet-jeruzsálemi palesztin intézmények újbóli megnyitására;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a Palesztin Nemzeti Hatóságnak és az újonnan megválasztott Palesztin Törvényhozó Tanácsnak, Izrael miniszterelnökének és a Knesszetnek, az Egyesült Államok kormányának, az Orosz Föderáció kormányának és az ENSZ főtitkárának.