Predlog skupne resolucije - RC-B6-0112/2006Predlog skupne resolucije
RC-B6-0112/2006

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

15.2.2006

v skladu s členom 115(5) Poslovnika, ki ga vlagajo:
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o Guantanamu

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B6-0112/2006
Predložena besedila :
RC-B6-0112/2006
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o Guantanamu

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o pravici zapornikov v Guantanamu do pravičnega sodnega procesa, zlasti resolucije z dne 7. februarja 2002 o položaju zapornikov v Guantanamu in priporočila, ki ga je 10. marca 2004 naslovil na Svet;

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. aprila 2005 o stanju človekovih pravic po svetu v letu 2004,

–  ob upoštevanju resolucije z dne 18. februarja 2006 o Afganistanu,

–  ob upoštevanju konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, ki jo je generalna skupščina Združenih narodov sprejela 10. decembra 1984,

–  ob upoštevanju smernic Evropske unije za boj proti mučenju in smrtni kazni ter smernic za dialog s tretjimi državami o človekovih pravicah, sprejetimi leta 2001,

–  ob upoštevanju odobritve proračunskih sredstev za obrambo, ki jo je predsednik Bush podpisal 30. decembra 2005 in vsebuje tako McKainov predlog spremembe, ki prepoveduje mučenje, kot tudi Graham-Levinov predlog spremembe, ki – v skladu s tolmačenjem vlade ("razglasitev zakona") – določa, da tujci, zaprti v Guantanamu, nimajo pravice, da bi njihove prestopke obravnavali na ameriških civilnih sodiščih,

–  ob upoštevanju novega zakona Združenih držav (Army Regulation 190-55), ki je začel veljati 17. februarja 2006 in omogoča usmrtitev zapornikov, ki jih je vojaško sodišče obsodilo na smrt, v vseh zaporih, vključno z Guantanomom,

–  ob upoštevanju poročila petih strokovnjakov Komisije ZN za človekove pravice o zaporu v zalivu Gauntanamo,

–  ob upoštevanju nedavnega poziva nemškega kanclerja za zaprtje zapora v zalivu Guantanamo,

–  ob upoštevanju člena 115(5) poslovnika,

1.  poziva ameriško administracijo, naj zapre zapor v zalivu Guantanamo, ter vztraja, da se z vsakim zapornikom ravna v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom in se mu nemudoma zagotovi pravično in javno zaslišanje pred pristojnim, neodvisnim in nepristranskim sodiščem;

2.  obsoja vse oblike mučenja in slabega ravnanja ter ponovno opozarja na potrebo po skladnosti z mednarodnim pravom;

3.  poudarja, da sodobni terorizem, zlasti svetovni terorizem, usmerjen proti demokratičnim državam in njihovemu prebivalstvu, prestavlja grožnjo osnovnim in temeljnim človekovim pravicam, ki jih uživajo naše družbe;

4.  ponovno poudarja, da je boj proti terorizmu, ki je ena prednostnih nalog Unije in ključni vidik njenih zunanjih ukrepov, lahko uspešen le ob polnem spoštovanju človekovih pravic in državljanskih svoboščin;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visokemu predstavniku Skupne zunanje in varnostne politike, parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov ter predsedniku in kongresu Združenih držav Amerike.