Predlog skupne resolucije - RC-B6-0136/2006Predlog skupne resolucije
RC-B6-0136/2006

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

15.2.2006

v skladu s členom 103(4) Poslovnika, ki ga vlagajo:
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o pravici do svobode izražanja in spoštovanju verskega prepričanja

Postopek : 2006/2525(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B6-0136/2006
Predložena besedila :
RC-B6-0136/2006
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta: o pravici do svobode izražanja in spoštovanju verskega prepričanja

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju 9. in 10. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, 10. in 11. člena Listine o temeljnih človekovih pravicah Evropske unije ter 6. in 11. člena Pogodbe o Evropski uniji,

–  ob upoštevanju 22. člena dunajske konvencije o diplomatskih odnosih,

–  ob upoštevanju odziva visokega predstavnika Javierja Solane, predsednika Evropskega parlamenta Josepha Borrella in avstrijskega predsedstva, pa tudi skupne izjave generalnega sekretarja Združenih narodov in generalnega sekretarja Organizacije islamske konference,

–  ob upoštevanju člena 103(4) svojega poslovnika,

A.  ker je svoboda izražanja, misli, vesti in vere jasno opredeljena v 9. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah,

B.  ker ta svoboda predstavlja temeljni del razvoja evropskih demokracij, enako kot jasna ločitev države in vere,

C.  ker so bili siloviti protesti v več delih sveta naperjeni proti posameznim državam EU in vsemu tako imenovanemu zahodnemu svetu; ker je proteste sprožila zasebna objava karikatur, ki niso bile sporočilo katerekoli od držav,

D.  ker je to pripeljalo do protestov, trgovinskega in potrošniškega bojkota, pa tudi do nasilnih nemirov po svetu, zlasti v islamskih državah, med katerimi so bili nekateri organizirani,

E.  ker velika večina narodov, pa tudi držav EU, ki so jim ti nesrečni dogodki naredili škodo, upa na dialog in na miroljubne odnose, ki temeljijo na vzajemnem spoštovanju in razumevanju; in ker imajo od teh dogodkov korist le skupine, ki temu nasprotujejo,

F.  ker karikature, ki so sprožile proteste, ne koristijo dialogu, ki ga je EU začela z namenom, da bi gradila medkulturne in medverske vezi; in ker je Evropska unija še naprej v celoti zavezana nadaljnjemu razvijanju in krepitvi vezi s prizadetimi državami v duhu vzajemnega sodelovanja in skupne vizije okrepljenih odnosov,

G.  ker so svobodni in neodvisni mediji temeljni pogoj za polno spoštovanje pravice do svobode izražanja ter krepijo načelo demokracije, na katerem temelji Unija,

1.  brani svobodo izražanja kot temeljno vrednoto EU; meni, da je treba svobodo izražanja izvajati z osebno odgovornostjo in ob spoštovanju pravic in občutljivosti drugih; ugotavlja, da je ravnovesje v tej problematiki možno doseči le z redno razpravo v demokratičnem okolju;

2.  zahteva, da vsi, ki uživajo svobodo izražanja, izrazijo pripravljenost, da podprejo temeljne vrednote EU – demokracijo, pluralizem, strpnost – in da te svobode ne zlorabijo za pozivanje k verskemu sovraštvu ali za širjenje ksenofobičnih in rasističnih izjav, katerih namen je izključevanje ljudi, ne glede na njihovo poreklo ali versko prepričanje;

3.  opozarja, da je svoboda izražanja, misli, vesti in veroizpovedi vključena v Listino o temeljnih pravicah in v Evropsko konvencijo o človekovih pravicah;

4.  izraža prepričanje, da je treba svobodo izražanja vedno izvajati z odgovornostjo in ob spoštovanju človekovih pravic, verskih čustev in prepričanj, ne glede na to, ali gre za islamsko, krščansko, judovsko ali katero drugo vero;

5.  ugotavlja, da svobode izražanja in neodvisnosti tiska kot univerzalnih pravic ne more spodkopati posameznik ali skupina, ki občuti užaljenost zaradi izjavljenega ali napisanega; obenem pa izraža spoštovanje tistim, ki so občutili užaljenost zaradi karikatur preroka Mohameda, vendar poudarja, da je zadoščenje za morebitno razžalitev mogoče poiskati na sodišču v skladu z obstoječo nacionalno in evropsko zakonodajo;

6.  najstrožje obsoja zažiganje veleposlaništev držav članic EU, pa tudi grožnje, naperjene proti evropskim državljanom; obžaluje, da nekatere vlade niso mogle preprečiti nasilja in da so nekatere druge vlade dopustile nasilne napade; poziva države, kjer so se zgodili incidenti, naj jasno in v praksi pokažejo, da v prihodnosti ne bodo dopustile takšnih incidentov; poziva vse države, naj spoštujejo svoje obveznosti v okviru dunajske konvencije;

7.  opozarja, da gre v primeru mnogih držav, v katerih smo bili priča nasilju in demonstracijam proti karikaturam, za države, v katerih se redno kršijo svoboda izražanja, govora in zbiranja;

8.  pozdravlja izjave in prizadevanje tistih voditeljev muslimanskih skupnosti v Evropi in v arabskem svetu, ki so odločno obsodili nasilne napade na veleposlaništva in zažiganje zastav;

9.  izraža solidarnost z novinarji v Jordaniji, Egiptu in Alžiriji, ki so pogumno ponatisnili in kritično komentirali karikature; ostro obsoja njihovo aretacijo in poziva vlade teh držav, da jih oprostijo vseh obtožb;

10.  poudarja, da je bojkot ene države članice v navzkrižju z dejstvom, da se trgovinski sporazumi vedno sklepajo z Unijo kot celoto;

11.  izraža polno podporo in solidarnost Danski in državam ter ljudem, ki so utrpeli škodo zaradi teh nezaslišanih in težkih okoliščin; opozarja na klavzulo solidarnosti v 11. členu Pogodbe o EU;

12.  podpira vse demokratične sile – politike, medije in civilno družbo – ki se soočajo z avtoritarnimi ali represivnimi verskimi režimi ter se proti njim borijo;

13.  javno obsoja umor očeta Santora, ki so ga ubili verski fanatiki v Turčiji, ter krivce za vse ostale smrtne žrtve nedavnega nasilja;

14.  močno obžaluje, da, kot vse kaže, obstajajo organizirane skupine skrajnežev, ki vidijo korist v povečevanju sedanje napetosti in ki karikature uporabljajo kot izgovor za hujskanje k nasilju; ugotavlja, da je pretežni del prebivalstva v zadevnih državah drugačnega mnenja in da si prizadeva za mir, stabilnost in gospodarsko ter kulturno izmenjavo, namesto za nered in nasilje;

15.  obžaluje na novo oživljeno in ojačano protisemitsko in protiizraelsko propagando v nekaterih arabskih državah in Iranu; opozarja, da se v teh državah redno tiskajo sramotne in poniževalne karikature o Judih, kar kaže, da te države ne uporabljajo enakih standardov za vse verske skupnosti;

16.  poziva k povratku h konstruktivnemu in miroljubnemu dialogu ter vabi lokalne in verske voditelje, da sprejmejo dejavne ukrepe za zaustavitev nasilja;

17.  meni, da predstavljata spodbujanje medkulturnega in medverskega dialoga ter napredek pri vzajemnem razumevanju in spoštovanju v sedanjem trenutku izziv globaliziranem svetu;

18.  je trdno prepričan, da bomo pri nadaljevanju po tej poti v celoti izkoristili okvir sodelovanja in dialoga s sredozemskimi in azijskimi državami partnerkami;

19.  opozarja, da je Evro-sredozemska parlamentarna skupščina (EMPA) primeren forum za skupno delo z našimi partnerji na južnem bregu Sredozemskega morja za demokratično, pluralistično in strpno družbo, temelječo na vrednotah človekovih pravic; v tej zvezi pozdravlja izjavo predsedstva Evro-sredozemske parlamentarne skupščine (EMPA) in zahteva, da se na zasedanju v marcu ta problem obravnava prednostno;

20.  naroči predsedniku, da to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Svetu Evrope ter vladam in parlamentom držav članic ter Organizaciji islamske konference in Arabski ligi;