Společný návrh usnesení - RC-B6-0167/2006Společný návrh usnesení
RC-B6-0167/2006

  SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

  15. 3. 2006

  který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předložili poslanci
  a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami: o Kazachstánu

  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  RC-B6-0167/2006
  Předložené texty :
  RC-B6-0167/2006
  Přijaté texty :

  Usnesení Evropského parlamentu o Kazachstánu

  Evropský parlament,

  -  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kazachstánu,

  -  s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci uzavřenou mezi Evropskou unií a Kazachstánem dne 23. ledna 1995, která vstoupila v platnost dne 1. července 1999,

  -  s ohledem na prohlášení EU ze dne 16. února k úmrtí pana Altynbeka Sarsenbajeva v Kazachstánu,

  -  s ohledem na strategický dokument Komise o střední Asii na období 2002–2006,

  -  s ohledem na závěry čvrtého setkání EU a Kazachstánu v rámci Rady pro spolupráci,

  -  s ohledem na oficiální výsledky prezidentských voleb, které proběhly dne 4. prosince 2005,

  -  s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že pan Altynbek Sarsenbajev, přední politik a spolupředseda opoziční politické strany „Pravá Ak-žol“ („jasná cesta“), byl dne 13. února společně s jedním členem své tělesné stráže a řidičem brutálně zavražděn;

  B.  vzhledem k tomu, že dne 12. listopadu 2005 byl za nejasných okolností zavražděn Zamanbek Nurkadilov, jiný opoziční předák, poté, co obvinil vládu z korupce; vzhledem k tomu, že oficiální vyšetřování došla k závěru, že Nurkadilov spáchal sebevraždu;

  C.  vzhledem k tomu, že zavražděni byli i známý novinář Aschat Šaripžanov a dcera opozičního aktivisty Oxana Nikitinová;

  D.  vzhledem k tomu, že dvanáct opozičních aktivistů a několik novinářů bylo na pět až patnáct dní uvězněno nebo pokutováno za to, že dne 26. února uspořádali manifestaci na památku zavražděného vůdce opozice Altynbeka Sarsenbajeva;

  E.  vzhledem k tomu, že generální tajemník kazašského senátu byl společně s pěti členy státní bezpečnostní služby zatčen v souvislosti s vraždou Sarsenbajeva a obviněn z únosu a vraždy, což vedlo k odstoupení ředitele státní bezpečnostní služby;

  F.  vzhledem k tomu, že prezidentské volby konané dne 4. prosince 2005, které opět potvrdily Nazarbajeva v jeho prezidentské funkci, neproběhly podle organizace OBSE v souladu s mezinárodními standardy;

  G.  vzhledem k tomu, že Kazachstán je klíčovým spojencem v boji proti mezinárodnímu terorismu a náboženskému fundatmentalismu, a vzhledem k jeho zájmu o předsednickou funkci v OBSE od roku 2009;

  H.  zdůrazňuje, že základními prvky dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem je dodržování lidských práv, demokracie a zásad právního státu, z nichž vychází vývoj budoucích vzájemných vztahů;

  1.  odsuzuje vraždu pana Altynbeka Sarsenbajeva i ostatní politicky motivované vraždy a vyjadřuje svou upřímnou soustrast rodinám obětí;

  2.  vyslovuje hluboké znepokojení nad skutečností, že v průběhu tří měsíců byli zabiti dva přední opoziční politici, a nad úpadkem politického prostředí v Kazachstánu, v němž se bojovníci za lidská práva, nezávislí novináři a členové opozice stávají stále častěji oběťmi násilí a zastrašování, zatímco opoziční politické strany, obzvláště Pravá Ak-žol a Alga, dosud nebyly kompletně zaregistrovány;

  3.  vyzývá kazašské orgány, aby zajistily, že probíhající vyšetřování okolností úmrtí pana Altynbeka Sarsenbajeva a dvou osob z jeho doprovodu bude úplné, nezávislé a transparentní, a aby nezávislým sdělovacím prostředkům a mezinárodním pozorovatelům nezabránily ve snaze svobodně přispívat k objasnění okolností vraždy;

  4.  vítá prohlášení prezidenta Nazarbajeva ze dne 21. února, v němž odsuzuje vraždy a slibuje tvrdé postihy pro všechny, kdo se na nich podíleli;

  5.  vítá propuštění Galymžana Žakijanova z vnitřního exilu;

  6.  odsuzuje uvěznění opozičních aktivistů a novinářů na pět až patnáct dnů za jejich účast na mírové manifestaci po úmrtí pana Altynbeka Sarsenbajeva;

  7.  vyzývá kazašskou vládu k plnění jejích závazků vyplývajících z dohody o partnerství a spolupráci, zejména k dodržování demokracie, zásad mezinárodního práva a lidských práv, a ke směřování k demokratizaci, k zárukám větší svobody občanů a k liberalizaci; opět zdůrazňuje význam, jaký přikládá spolupráci Kazachstánu s Evropskou unií v hospodářské, politické i kulturní oblasti;

  8.  vyzývá Radu a Komisi, aby otázku dodržování lidských práv zařadila na přední místo na pořadu jednání při příštím zasedání Rady pro spolupráci a dala současně pokrok v této oblasti do souvislosti s dalším uplatňováním dohody o partnerství a spolupráci a aby prohloubila význam demokraticky orientovaných programů TACIS pro Kazachstán a zaměřila je obzvláště na posílení a rozvoj demokratických institucí, nezávislých sdělovacích prostředků a boje proti korupci; vyzývá k zahrnutí této problematiky mezi body projednávané na příští schůzi Parlamentního výboru pro spolupráci mezi EU a Kazachstánem, která se má konat ve dnech 29. a 30. března;

  9.  zdůrazňuje, že dodržování zásad demokracie, právního státu a lidských práv, které jsou jasně zakotveny v dohodě o partnerství a spolupráci, je nezbytným předpokladem k tomu, aby Kazachstán předsedal od roku 2009 organizaci OBSE, jak si přeje;

  10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN, zvláštnímu zástupci EU pro střední Asii, OBSE, Radě Evropy a vládě a prezidentovi Kazachstánu.