Fælles beslutningsforslag - RC-B6-0167/2006Fælles beslutningsforslag
RC-B6-0167/2006

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

15.3.2006

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
til erstatning af beslutningsforslag af: om Kasakhstan

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B6-0167/2006
Indgivne tekster :
RC-B6-0167/2006
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Kasakhstan

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Kasakhstan,

–  der henviser til Den Europæiske Unions partnerskabs- og samarbejdsaftale med Kasakhstan, som blev undertegnet den 23. januar 1995 og trådte i kraft den 1. juli 1999,

–  der henviser til EU's erklæring af 16. februar 2006 om Altynbek Sarsenbayevs død i Kasakhstan,

–  der henviser til Kommissionens strategidokument om Centralasien 2002-2006,

–  der henviser til konklusionerne fra det fjerde møde i Samarbejdsrådet mellem Den Europæiske Union og Kasakhstan,

–  der henviser til de officielle resultater af præsidentvalget den 4. december 2005,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.  der henviser til, at Altynbek Sarsenbayev, fremtrædende politiker og medformand for oppositionspartiet True Ak Zhol, og hans bodyguard og chauffør brutalt blev myrdet den 13. februar 2006,

B.  der henviser til, at en anden oppositionsleder, Nurkadilov Zamanbek, den 12. november 2005 blev dræbt under mystiske omstændigheder, efter at han havde beskyldt regeringen for korruption, og til, at den officielle undersøgelse konkluderede, at han havde begået selvmord,

C.  der henviser til, at Askhat Sharipzhanov, en kendt journalist, og Oksana Nikitina, datter af en oppositionsaktivist, ligeledes er blevet dræbt,

D.  der henviser til, at tolv oppositionsaktivister samt en række journalister blev idømt fængsel i fem til femten dage eller bøder for den 26. februar 2006 at have afholdt et møde for at mindes den dræbte oppositionsleder Altynbek Sarsenbayev,

E.  der henviser til, at senatets generalsekretær og fem medlemmer af statens sikkerhedstjeneste blev anholdt for mordet på Sarsenbayev og anklaget for kidnapning og mord, hvilket førte til, at lederen af statens sikkerhedstjeneste trådte tilbage,

F.  der henviser til, at præsidentvalget den 4. december 2005, hvor præsident Nazarbayev blev genvalgt, ifølge OSCE ikke levede op til internationale standarder,

G.  der henviser til, at Kasakhstan er en vigtig allieret i kampen mod international terrorisme og religiøs fundamentalisme, og til, at landet ønsker at varetage formandskabet for OSCE fra 2009,

H.  der henviser til, at respekten for menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincipper er et grundlæggende element i partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Kasakhstan, som vil danne grundlag for udviklingen af kommende forbindelser,

1.  fordømmer mordet på Altynbek Sarsenbayev og de andre politisk motiverede drab og udtrykker sin medfølelse med ofrenes familier;

2.  udtrykker sin store bekymring over, at to fremtrædende oppositionspolitikere er blevet dræbt inden for tre måneder, og over det forværrede politiske klima i Kasakhstan, hvor menneskerettighedsforkæmpere, uafhængige journalister og oppositionsmedlemmer i stigende udstrækning udsættes for vold og chikane, og hvor partier i den politiske opposition, især True Ak Zhol og Alga, endnu ikke er fuldt ud registreret;

3.  opfordrer de kasakhiske myndigheder til at gennemføre den igangværende undersøgelse af omstændighederne i forbindelse med mordet på Altynbek Sarsenbayev og de to personer, der ledsagede ham, på grundig, uafhængig og gennemsigtig vis og at afholde sig fra at begrænse de uafhængige medier og internationale observatører i deres forsøg på at belyse omstændighederne omkring mordet;

4.  bifalder præsident Nazarbayevs erklæring af 21. februar 2006, i hvilken han fordømte mordene og lovede hårde straffe til de ansvarlige;

5.  bifalder, at Galymzhan Zhakianov er blevet løsladt fra sit interne eksil;

6.  fordømmer fængslingen i fem til femten dage af oppositionsaktivister og journalister for deres deltagelse i det fredelige møde til minde om Altynbek Sarsenbayev;

7.  opfordrer den kasakhiske regering til at leve op til sine forpligtelser i henhold til partnerskabs- og samarbejdsaftalen, især respekt for demokrati, retsstatsprincipper og menneskerettigheder, og til at arbejde for demokratisering, sikring af yderligere frihed for borgere og liberalisering; gentager den betydning, det tillægger samarbejdet mellem Kasakhstan og Den Europæiske Union på det økonomiske, politiske og kulturelle område;

8.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at lade spørgsmålet om respekt for menneskerettigheder være omdrejningspunkt på det næste møde i Samarbejdsrådet, idet fremskridt på dette felt gøres til en forudsætning for yderligere gennemførelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen, og at styrke TACIS-demokratiprogrammerne for Kasakhstan, idet der især sigtes mod at styrke og udvikle demokratiske institutioner og uafhængige medier og bekæmpe korruption; opfordrer til, at disse emner inddrages på det næste møde i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, som skal afholdes den 29. og 30. marts 2006;

9.  understreger, at principperne om demokrati, retsstat og menneskerettigheder, jf. partnerskabs- og samarbejdsaftalen, er en forudsætning for, at Kasakhstan som ønsket kan varetage formandskabet for OSCE fra 2009;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, FN's generalsekretær, EU's særlige repræsentant for Centralasien, OSCE, Europarådet og den kasakhiske regering og præsident.