Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B6-0167/2006Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B6-0167/2006

KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

15.3.2006

Ievērojot Reglamenta 115. panta 5. punktu, iesnieguši:
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas: par Kazahstānu

Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B6-0167/2006
Iesniegtie teksti :
RC-B6-0167/2006
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Kazahstānu

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par Kazahstānu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Partnerattiecību un sadarbības nolīgumu ar Kazahstānu, ko parakstīja 1995. gada 23. janvārī un kas stājās spēkā 1999. gada 1. jūlijā,

–  ņemot vērā ES paziņojumu par Kazahstānu saistībā ar Altynbek Sarsenbayev nāvi pagājušā gada 16. februārī,

–  ņemot vērā Komisijas Centrālāzijas Stratēģijas dokumentu 2002.–2006. gadam,

–  ņemot vērā Es un Kazahstānas Sadarbības padomes ceturtās sanāksmes secinājumus,

–  ņemot vērā 2005. gada 4. decembrī notikušo prezidenta vēlēšanu oficiālos rezultātus,

–  ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.  tā kā 13. februārī tika nežēlīgi nogalināts izcils politiķis un viens no opozīcijas partijas „Patiesais Ak Zhol (spožais ceļš)”priekšsēdētājiem Altynbek Sarsenbayev, kā arī viņa miesas sargs un šoferis;

B.  tā kā 2005. gada 12. novembrī neskaidros apstākļos tika nogalināts vēl viens opozīcijas līderis Nurkadilov Zamanbek, turklāt tas notika pēc tam, kad viņš apsūdzēja valdību korupcijā; tā kā pēc oficiālās izmeklēšanas tika secināts, ka N. Zamanbek izdarīja pašnāvību;

C.  tā kā tika nogalināts arī slavens žurnālists Askhat Sharipzhanov un opozīcijas aktīvista meita Oksana Nikitina;

D.  tā kā par mītiņa rīkošanu, pieminot noslepkavoto opozīcijas līderi Altynbek Sarsenbayev, divpadsmit opozīcijas aktīvisti un daži žurnālisti tika ieslodzīti cietumā uz 5 līdz 15 dienām;

E.  tā kā par A. Sarsenbayev noslepkavošanu tika arestēts Senāta ģenerālsekretārs, kā arī 5 valsts drošības dienesta locekļi, ko apsūdzēja personu nolaupīšanā un noslepkavošanā, tādējādi izraisot valsts drošības dienesta vadītāja atkāpšanos no amata;

F.  tā kā 2005. gada 4. decembra prezidenta vēlēšanas, kuras vēlreiz apstiprināja N. Nazarbayev pilnvaras, neatbilda starptautiskajiem standartiem, kurus ir noteikusi EDSO;

G.  ņemot vēra, ka Kazahstāna ir galvenais sabiedrotais cīņā pret starptautisko terorismu un reliģisko fundamentālismu, kā arī Kazahstānas ieinteresētību kļūt par EDSO priekšsēdētājvalsti 2009. gadā;

H.  uzsver, ka cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma īstenošana ir ES un Kazahstānas Partnerattiecību un sadarbības nolīguma pamatelements, uz ko balstīsies turpmāko attiecību attīstība,

1.  nosoda Altynbek Sarsenbayev nogalināšanu, kā arī citas slepkavības politisku iemeslu dēļ un izsaka līdzjūtību upuru ģimenēm;

2.  izsaka nopietnas bažas par divu izcilu opozīcijas politiķu slepkavībām triju mēnešu laikā, kā arī par politiskās vides pasliktināšanos Kazahstānā, kur cilvēktiesību aktīvisti, neatkarīgie žurnālisti un opozīcijas locekļi aizvien biežāk tiek pakļauti vardarbībai un iespaidošanai un opozīcijas politiskās partijas, it īpaši „Patiesais Ak Zhol” un „Alga”, vēl joprojām nav pilnībā reģistrētas;

3.  aicina Kazahstānas iestādes pabeigt Altynbek Sarsenbayev un divu personu, kas viņu pavadīja, nāves apstākļu uzsākto izmeklēšanu, veicot to pilnīgi, neatkarīgi un pārredzami, kā arī ļaut neatkarīgajiem masu informācijas līdzekļiem un starptautiskajiem novērotajiem brīvi veicināt slepkavības apstākļu noskaidrošanu;

4.  atzinīgi vērtē prezidenta N. Nazarbayev 21. februāra paziņojumu, kurā viņš nosodīja slepkavības un apsolīja bargi sodīt iesaistītās personas;

5.  atzinīgi vērtē Galymzhan Zhakianov iekšējās trimdas pārtraukšanu;

6.  nosoda opozīcijas aktīvistu un žurnālistu ieslodzīšanu cietumā uz piecām līdz piecpadsmit dienām par viņu dalību miermīlīgajā mītiņā saistībā ar Altynbek Sarsenbayev nāvi;

7.  aicina Kazahstānas valdību ievērot saistības, ko tā ir uzņēmusies saskaņā ar Partnerattiecību un sadarbības nolīgumu, it īpaši attiecībā uz demokrātijas, starptautisko tiesību principu un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī turpināt virzīties demokratizācijas, turpmākās pilsoņu brīvības nodrošināšanas un liberalizācijas virzienā, un atgādina par nozīmi, ko tas piešķir sadarbībai starp Kazahstānu un Eiropas Savienību ekonomikas, kā arī politikas un kultūras jomā;

8.  aicina Padomi un Komisiju padarīt cilvēktiesību ievērošanu par Sadarbības padomes sanāksmes stūrakmeni, saistot attīstību šajā jomā ar Partnerattiecību un sadarbības nolīguma turpmāko īstenošanu, kā arī stiprināt TACIS Kazahstānas demokrātijas programmas, lai it paši stiprinātu un attīstītu demokrātiskas iestādes, neatkarīgus masu informācijas līdzekļus un cīnītos pret korupciju; aicina apspriest šos jautājumus ES un Kazahstānas parlamentārās sadarbības komitejas nākamajā sanāksmē, kurai jānotiek 29. un 30. martā;

9.  uzsver, ka demokrātijas principu, tiesiskuma un Partnerattiecību un sadarbības nolīgumā noteikto cilvēktiesību ievērošana ir priekšnosacījums tam, lai Kazahstāna kļūtu par EDSO priekšēdētājvalsti, kam saskaņā ar tās plāniem jānotiek 2009. gadā;

10.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ANO ģenerālsekretāram, ES īpašajam pārstāvim Centrālāzijā, EDSO, Eiropas Padomei un Kazahstānas valdībai un prezidentam.