Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0235/2006Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0235/2006

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

5.4.2006

az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (4) bekezdése alapján, előterjesztette:
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép: az Európai Parlament állásfoglalása az ukrajnai parlamenti választásokról

Eljárás : 2006/2548(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B6-0235/2006

Az Európai Parlament állásfoglalása az ukrajnai parlamenti választásokról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ukrajnai politikai eseményekről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2006. február 13-ira,

–  tekintettel a 2006. január 19-i, az európai szomszédsági politikáról szóló állásfoglalására,

–  tekintettel az Ukrajna számára készített cselekvési tervre és a Tanács által meghatározott további intézkedésekre a demokratikus és reformorientált Ukrajna támogatására,

–  tekintettel az EBESZ 2006. március 27-i előzetes nyilatkozatára az ukrajnai választásokról,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel Ukrajna egyértelműen megerősítette azon óhaját, hogy Európa része legyen és azon hajlandóságát, hogy az EU alapvető elvei és kritériumai alapján csatlakozzék az Európai Unióhoz,

B.  mivel az Európai Parlament Nemzetközi Választási Megfigyelő Küldöttsége, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése, az EBESZ, a NATO és az EBESZ/ODIHR arra a következtetésre jutottak, hogy a 2006. március 26-i ukrajnai parlamenti választások szabadok és igazságosak voltak a demokratikus választásokkal kapcsolatos nemzetközi normáknak megfelelően,

C.  mivel a kampány ideje alatti médialefedettség általában kiegyensúlyozott volt, lehetővé téve a pártok számára üzenetük átadását, a szavazók számára pedig hogy választásukat szabadon kinyilvánítsák,

D.  mivel arra a következtetésre jutottak, hogy a választásokat demokratikus és átlátható módon, gyakorlatilag incidensek nélkül vezényelték le, bár a szavazóhelyiségek személyzeti problémái és bizonyos szavazóhelyiségeknél a szavazók rendkívül magas száma a szavazás napján bizonyos fokú zavart okozott,

E.  mivel az Európai Unió, tagállamai és Ukrajna a még szorosabb kapcsolat felé mozdultak el az alapvető európai értékek közös elismerésére alapulva,

1.  örömmel veszi tudomásul, hogy a 2006. március 26-i parlamenti és helyi választások kielégítő módon zajlottak a nemzetközi választási normákkal teljes összhangban és hogy Ukrajna stabilan halad az érett demokráciává válás ösvényén, hogy elfoglalja jogos helyét a demokratikus nemzetek európai közösségében;

2.  tudomásul veszi a választásmegfigyelő misszió által azonosított hiányosságokat és felszólítja a megfelelő ukrán hatóságokat, hogy korrigálják azokat és biztosítsák, hogy ilyesfajta gondok ne lépjenek fel az elkövetkező választások alkalmával;

3.  gratulál Ukrajna népének, akik a szavazási helyiségeknél néha tapasztalható nehéz körülmények ellenére is hitet tettek a demokratikus folyamatok mellett országukban;

4.  sürgeti az ukrán országgyűlés minden újonnan választott képviselőjét, valamint az új ukrán kormányt hogy kötelezze el magát ezen demokratikus folyamat megfordíthatatlansága mellett, és nyíltan folytassa és erősítse meg a politikai, a társadalmi és a gazdasági reformokat;

5.  sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy haladéktalanul és konkrétan válaszoljon az ukrán nép növekvő reményeire, akik egyre fokozódó várakozással tekintenek az Európai Unióra, és vegyék fontolóra az európai szomszédsági politika keretein belüli cselekvési tervbe foglalt, Ukrajna további demokratikus fejlődésének támogatására irányuló intézkedések megerősítését, különös tekintettel a jogállamiságra és a társadalmi és gazdasági reformok folytatására és megerősítésére; továbbá sürgeti a tagállamokat, hogy tegyenek hasonló kezdeményezéseket és készítsenek projekteket a konkrét támogatások biztosítására, ezáltal hozzájárulva Ukrajna demokratizálódásához és a reformfolyamatokhoz.

6.  felhívja a választások után létrejött új ukrán kormányt, hogy szilárdítsák meg Ukrajna közös európai értékek és célok melletti elkötelezettségét azáltal, hogy további lépéseket tesznek a demokrácia, a civil társadalom és a jogállamiság előmozdítása érdekében, tovább folytatva a piaci reformokat és felülkerekedve Ukrajna politikai megosztottságán,

7.  kéri az összes szomszédos országot, hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben az ukrán nép demokratikus választását, és tartózkodjanak mindennemű gazdasági és egyéb fajta nyomásgyakorlástól, amely az ország demokratikusan eldöntött politikai, társadalmi és gazdasági fejlődésének megváltoztatására irányul;

8.  várakozással tekint az Európai Unió és Ukrajna közötti vízumkönnyítésre irányuló megállapodásra, melynek végső célkitűzése a vízummentes rendszer, azonban átmenetileg felhívja a Bizottságot, hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben a hét tagországgal fennálló többszöri szabad beutazást biztosító vízumokról szóló megállapodást; további intézkedéseket kér annak érdekében, hogy Ukrajna a Kereskedelmi Világszervezet teljes jogú tagjává válhasson;

9.  megállapítja, hogy a jelenleg érvényben lévő partnerségi megállapodás 2008-ban hatályát veszti, és felhívja a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat az Európai Közösségek és Ukrajna között létrehozandó társulási megállapodásról;

10.  várakozással tekint az ukrán országgyűléssel való fokozott együttműködésre, valamint Ukrajna kitartó átalakulási folyamatára, amely az országot még közelebb hozza az Európai Unióval való meg szorosabb együttműködés célkitűzéséhez; elkötelezi továbbá magát amellett, hogy támogatja és segíti Ukrajnát ebbéli törekvésében;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, Ukrajna parlamentjének és kormányának, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének, az EBESZ-nek és a NATO-nak.