Predlog skupne resolucije - RC-B6-0235/2006Predlog skupne resolucije
RC-B6-0235/2006

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

5.4.2006

v skladu s členom 103(4) Poslovnika, ki ga vlagajo:
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o parlamentarnih volitvah v Ukrajini

Postopek : 2006/2548(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B6-0235/2006

Resolucija Evropskega parlamenta o parlamentarnih volitvah v Ukrajini

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o političnih dogodkih v Ukrajini, še zlasti resolucije z dne 13. januarja 2005,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2005 o evropski sosedski politiki,

–  ob upoštevanju akcijskega načrta za Ukrajino in nadaljnjih ukrepov, ki jih sprejel Svet za zagotovitev podpore demokratični Ukrajini, ki je usmerjena k reformam,

–  ob upoštevanju predhodne izjave OVSE z dne 27. marca 2006 o volitvah v Ukrajini,

–  ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika,

A.  ker je Ukrajina jasno potrdila, da želi pripadati Evropi in da je pripravljena na vključitev k Evropski uniji na podlagi temeljnih načel in meril EU,

B.  ker je mednarodna misija Evropskega parlamenta, parlamentarne skupščine Sveta Evrope, OVSE, Nata in OVSE/ODIHR za spremljanje volitev v Ukrajini ugotovila, da so parlamentarne volitve 26. marca 2006 v Ukrajini potekale svobodno in pravično ter v skladu z mednarodnimi merili za demokratične volitve,

C.  ker je bilo medijsko spremljanje med kampanjo v glavnem uravnoteženo ter so stranke imele možnost posredovati svoja sporočila, volivci pa so lahko svobodno izrazili svoje glasove,

D.  ker je bilo ugotovljeno, da so volitve potekale demokratično in pregledno in da incidentov tako rekoč ni bilo, čeprav je zaradi pomanjkanja osebja na volilnih mestih in ogromnega števila volivcev na dan volitev prišlo do nereda,

E.  ker Evropska unija, njene države članice in Ukrajina razvijajo čedalje tesnejše sodelovanje, ki temelji na obojestranskem spoštovanju temeljnih evropskih vrednot,

1.  pozdravlja zadovoljiv potek parlamentarnih in lokalnih volitev 26. marca 2006, ki so bile popolnoma v skladu z mednarodnimi volilnimi standardi, ter trdo odločnost Ukrajine, da postane zrela demokracija in zasede mesto, ki ji pripada v evropski skupnosti demokratičnih narodov;

2.  ugotavlja, da so bile po poročanju misije za spremljanje volitev volitve pomanjkljive, in poziva pristojne ukrajinske oblasti, naj sprejmejo korektivne ukrepe in zagotovijo, da v prihodnosti do takšnih problemov ne bo več prišlo;

3.  čestita ukrajinskemu prebivalstvu, da je kljub občasno težkim razmeram na volilnih mestih pokazalo zavezanost demokraciji v Ukrajini;

4.  poziva vse poslance, izvoljene v verhovno rado (skupščino), kot tudi novo ukrajinsko vlado, naj se v celoti in brez zadržkov zavzamejo za nadaljevanje demokratičnega procesa in nadaljnjo krepitev brez obotavljanja političnih, socialnih in gospodarskih reform;

5.  poziva Komisijo in Svet, naj se hitro in konkretno odzoveta na vse višje upe Ukrajincev, ki se čedalje bolj obračajo k EU, in razmislita o nadaljnji krepitvi ukrepov, vključenih v akcijski načrt evropske sosedske politike, katerih namen je podpirati nadaljnji demokratični razvoj Ukrajine, zlasti v zvezi z večjim spoštovanjem pravne države, in še naprej krepiti socialne in gospodarske reforme; države članice tudi poziva, naj sprejmejo podobne pobude in dejavnosti, ki bodo zagotovile konkretno podporo, kar bo prispevalo k nadaljevanju procesa demokratizacije in reform v Ukrajini;

6.  poziva vlado, sestavljeno po zadnjih volitvah, naj z nadaljnjimi dejavnostmi za spodbujanje demokracije, človekovih pravic, civilne družbe in pravne države okrepi sprejemanje skupnih evropskih vrednot in ciljev v Ukrajini z nadaljevanjem tržnih reform ter premostitvijo političnih razhajanj;

7.  poziva vse sosednje države, naj v celoti spoštujejo demokratično izbiro ukrajinskega naroda in naj ne izvajajo gospodarskega ali kakršnega koli drugega pritiska za spremembo nadaljnjega političnega, družbenega in gospodarskega razvoja države, ki je izraz demokratične volje;

8.  pričakuje sporazum o vizumskih olajšavah med EU in Ukrajino, pri čemer je končni cilj brezvizumski režim, vendar v vmesnem obdobju poziva Komisijo, naj v celoti spoštuje obstoječe sporazume s sedmimi državami o vizumih za neomejen večkratni vstop, pa tudi druge dejavnosti v prid približevanju Ukrajine Evropi; poziva k nadaljnjim ukrepom v prid približevanju Ukrajine polnopravnemu članstvu v Svetovni trgovinski organizaciji;

9.  ugotavlja, da sedanji sporazum o partnerstvu in sodelovanju preneha veljati leta 2008 in poziva Komisijo, naj začne pogajanja o pridružitvenem sporazumu med evropskimi skupnostmi in Evropsko unijo;

10.  pričakuje okrepljeno sodelovanje z verhovno rado in trajnostni proces tranzicije v Ukrajini, ki bo državo približal cilju tesnejšega sodelovanja z Evropsko unijo, ter se zavezuje, da bo Ukrajini pri tem procesu v pomoč;

11.  naroči svojemu predsedniku, da to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, parlamentu in vladi Ukrajine ter parlamentarnim skupščinam Sveta Evrope, OVSE in Nata.