Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B6-0342/2006Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B6-0342/2006

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

14.6.2006

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με τη Συρία

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B6-0342/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B6-0342/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Συρία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Συρία και ιδιαίτερα εκείνο της 8ης Σεπτεμβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωμεσογειακή Συμφωνία, της οποίας αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συρία και ιδιαίτερα το άρθρο 2 που αναφέρει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων διαπνέει τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των μερών και αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της συμφωνίας,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση σχετικά με τη Διαδικασία της Βαρκελώνης της 28ης Νοεμβρίου 1995 και την προτεραιότητά της όσον αφορά την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές προτεραιότητες της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΕΜΡΑ) το 2005 για την ανάπτυξη του διαλόγου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα με τα κοινοβούλια των χωρών εταίρων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη 10η επέτειο της Διαδικασίας της Βαρκελώνης και τους στόχους για την επόμενη πενταετία, ιδίως όσον αφορά την επικέντρωση σε θέματα όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεσή του σχετικά με τη 10η επέτειο της Διαδικασίας της Βαρκελώνης,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ έναντι των τρίτων χωρών σχετικά με τη θανατική ποινή (1998), τα βασανιστήρια και άλλες μορφές ωμής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής συμπεριφοράς (2001), σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις τρίτες χώρες (2001) και σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2004),

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Προεδρίας της ΕΕ της 19ης Μαΐου 2006 σχετικά με τις πρόσφατες συλλήψεις στη Συρία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 177 της Συνθήκης ΕΚ που καθορίζει την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως έναν στόχο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  έχοντας επίγνωση της σημασίας των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών δεσμών που υφίστανται μεταξύ ΕΕ και Συρίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνοδος του σημερινού προέδρου Μπασάρ αλ Ασάντ στην εξουσία, δημιούργησε κάποιες ελπίδες στη Συρία και άφησε να διαφανεί ένα άνοιγμα του πολιτικού συστήματος της χώρας στο οποίο κυριαρχούσε από πολλά έτη το κόμμα Μπάαθ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Πρόεδρός του έχουν ήδη παρέμβει κατ' επανάληψη υπέρ της ελευθέρωσης των βουλευτών που κρατούνται στις συριακές φυλακές και ότι η Ευρωπαϊκή Προεδρία κάλεσε στις 19 Μαΐου 2006 την κυβέρνηση της Συρίας να σεβασθεί πλήρως την ελευθερία λόγου και συνέρχεσθαι, δικαιώματα που έχουν ενταχθεί στη Διεθνή Σύμβαση για τα πολιτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα του πολίτη που η Συρία κύρωσε το 1969,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την επαύριον της υπογραφής μιας αναφοράς για τη βελτίωση των σχέσεων Συρίας - Λιβάνου ενόψει του ψηφίσματος 1680 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, επισημάνθηκαν συλλήψεις και βασανισμοί πολλών ακτιβιστών στον τομέα των πολιτικών δικαιωμάτων τον Μάιο του 2006, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερα του δικηγόρου Ανουάρ αλ Μπουνί και του συγγραφέα Μισέλ Κιλό καθώς και άλλων όπως του Χαλίλ Χουσεΐν, Δρ. Σαφουάν Ταϊφούρ, Μαχμούντ Ισσά, Φατέχ Ζαμούς, Καθ. Σουλεϊμάν Αχμάρ, Νιντάλ Ντερβίς, Σουλεϊμάν Σουμόρ, Γκαλέμ Αμέρ, Μουχαμάντ Μαχφούντ και Μαχμούντ Μερί,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ανουάρ αλ Μπουνί, δικηγόρος ειδικευμένος σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνελήφθη στους δρόμους της Δαμασκού ενώ επρόκειτο να αναλάβει τη θέση του διευθυντή ενός Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΣΤ.  υπενθυμίζοντας ότι ήδη τον Νοέμβριο του 2005, η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφεραν τη σύλληψη και τον κίνδυνο βασανισμού του ειρηνικού ακτιβιστή Καμάλ αλ Λαμπουανί που αντιμετωπίζει σήμερα την επιβολή θανατικής ποινής επειδή εξέφρασε τις απόψεις του,

Ζ.  επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές της Συρίας έχουν επίσης συλλάβει πολλούς δημοσιογράφους και ακτιβιστές στον τομέα των δικαιωμάτων του πολίτη κατά το τελευταίο δίμηνο,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κύμα αυτό συλλήψεων εντάσσεται στην άμεση αντίθεση στη διανομή στις 12 Μαΐου 2006, μιας αναφοράς που υπέγραφαν περίπου 500 άτομα η οποία ζητούσε μια ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Λιβάνου και Συρίας· η αναφορά αυτή έχει όλως ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία συρίων και λιβανέζων διανοουμένων και υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου για πρώτη φορά,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το παρελθόν έτος η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε τις ανησυχίες της "για τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στην καταγραφή και την ελεύθερη λειτουργία των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων" στη Συρία και "τους εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις που υφίστανται οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων",

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συρία τελεί υπό καθεστώς κατάστασης έκτακτης ανάγκης που θεσπίσθηκε 43 χρόνια πριν και χρησιμοποιείται για να αιτιολογείται η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

1.  ζητεί επειγόντως από τις αρχές της Συρίας να ελευθερώσουν αμέσως όλους τους ακτιβιστές που εξακολουθούν να κρατούνται επειδή υπέγραψαν αναφορά δια της οποίας ζητείται η βελτίωση των σχέσεων Συρίας - Λιβάνου·

2.  ζητεί επίσης από τις αρχές της Συρίας να επανεξετάσουν όλες τις υποθέσεις πολιτικών κρατουμένων και να ελευθερώσουν αμέσως όλους τους κρατουμένους συνείδησης καθώς επίσης και να:

  • α)εξασφαλίσουν ότι οι κρατούμενο θα έχουν καλή μεταχείριση και δεν θα υφίστανται βασανιστήρια ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης,
  • β)εξασφαλίσουν ότι θα παρέχεται άμεση, τακτική και απεριόριστη πρόσβαση των κρατουμένων ή των φυλακισμένων στους δικηγόρους τους, τους γιατρούς και τις οικογένειές τους·

3.  καλεί τις αρχές της Συρίας να κυρώσουν τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών απάνθρωπης μεταχείρισης·

4.  υποστηρίζει σταθερά τη δήλωση της Προεδρίας της ΕΕ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις πρόσφατες συλλήψεις στη Συρία·

5.  τονίζει εκ νέου ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Συρίας και καλεί τη Συρία να σεβασθεί τη δέσμευσή της στο πλαίσιο της διαδικασίας της Βαρκελώνης και στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας·

6.  τονίζει εκ νέου τη σημασία που έχει να καταβάλουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια προκειμένου η Συμφωνία Σύνδεσης με τη Συρία, που δεν έχει ακόμη υπογραφεί, να οδηγήσει σε μια βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία·

7.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί σε ετήσια βάση την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία και τη συμμόρφωση της χώρας αυτής με τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας και να υποβάλλει τα πορίσματά της στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή καθώς και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Συρίας.