Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0554/2006Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0554/2006

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

25.10.2006

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: Rios Monttín vastaisesta oikeudenkäynnistä

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B6-0554/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B6-0554/2006
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ríos Monttin vastaisesta oikeudenkäynnistä

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Guatemalasta 18. toukokuuta 2000, 14. kesäkuuta 2001, 11. huhtikuuta 2002, 10. huhtikuuta 2003 ja 7. heinäkuuta 2005 antamansa aikaisemmat päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon KRT:n perussäännön, kidutuksen ja muun julman tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

–  ottaa huomioon päättäväisen ja pysyvän sitoutumisensa rauhansopimusten ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen takaamiseen Guatemalassa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon syytökset, jotka koskevat Guatemalassa aseellisen konfliktin aikana tehtyjä rikoksia ihmisyyttä vastaan sekä kansanmurhaa ja joiden mukaan 83 prosenttia konfliktin uhreista oli etniseltä taustaltaan mayoja, 200 000 ihmistä murhattiin ja 45 000 siepattiin, 10 prosenttia väestöstä pakkosiirrettiin ja kokonaisia alkuperäisväestön yhteisöjä tuhottiin; toteaa, kuten Euroopan parlamentti on vähitellen myöntänyt, että nämä rikokset eivät saa jäädä rankaisematta,

B.  ottaa huomioon, että vehkeilystä ja edellä mainittujen rikosten tekemisestä syytettyjä ei ole saatettu oikeuden eteen ja että jotkut heistä ovat edelleen korkeissa poliittisissa viroissa,

C.  ottaa huomioon, että joulukuussa 2006 juhlitaan rauhansopimusten 10. vuosipäivää ja että maailmanlaajuista ihmisoikeussopimusta ei ole vielä pantu täytäntöön; ottaa huomioon, että uhrit eivät ole saaneet asianmukaista aineellista tai symbolista korvausta ja että rikosten tekijät eivät ole milloinkaan esittäneet julkista anteeksipyyntöä; toteaa, että useimpien kadonneiden henkilöiden olinpaikka ei edelleenkään ole tiedossa,

D.  ottaa huomioon, että espanjalaisen Audiencia Nacional -tuomioistuimen tuomari antoi 7. heinäkuuta 2006 kansainvälisen pidätysmääräyksen seitsemästä entisestä guatemalalaisesta diktaattorista ja upseerista, joita syytetään kansanmurhasta, kidutuksesta ja laittomista pidätyksistä,

E.  ottaa huomioon, että ennen pidätysmääräyksen antamista mainittu tuomari kävi Guatemalassa suorittamassa tutkimuksia, mikä kiellettiin häneltä sen jälkeen, kun syytettyjen henkilöiden puolustusasianajajat olivat tehneet valituksen Guatemalan perustuslakituomioistuimeen ja Tribunal de Conflictos de Jurisdicción -tuomioistuimeen,

1.  kehottaa Guatemalan instituutioita toimimaan täydessä yhteistyössä ja tekemään kaiken mahdollisen, jotta ihmisoikeusloukkaukset selvitetään ja jotta niistä vastuussa olevat saatetaan oikeuden eteen ja tutkimusten tulokset julkistetaan, kuten Espanjan Audiencia Nacional -tuomioistuimen 7. heinäkuuta 2006 antamassa José Efraín Ríos Monttia, Óscar Humberto Mejía Víctoresia, Ángel Aníbal Guevara Rodríguezia, Germán Chupina Barahonaa, Pedro García Arredondoa ja Benedicto Lucas Garcíaa – joita kaikkia syytetään kansanmurhasta, kidutuksesta, terrorismista ja laittomista pidätyksistä – koskevassa kansainvälisessä pidätysmääräyksessä vaaditaan;

2.  pyytää asianosaisia hallituksia sekä asianomaisten pankkilaitosten johtoa tekemään yhteistyötä, jotta syytetyille kuuluva irtaimisto ja omaisuus takavarikoidaan sen takaamiseksi, että he täyttävät taloudelliset ja yhteiskunnalliset velvollisuutensa;

3.  kehottaa Interpolia ja Europolia asiaankuuluvien viranomaisten sitä pyytäessä antamaan tarvittavaa apua rikollisten luovuttamisen varmistamiseksi;

4.  toteaa uudelleen sitoutuneensa vastustamaan syytettyjen jäämistä rankaisematta;

5.  suhtautuu myönteisesti edistykseen, jota on saavutettu yleisen lainkäyttövallan soveltamisessa ihmisyyttä vastaan tehtyihin rikoksiin, kansanmurhiin ja kidutukseen;

6.  katsoo, että mikäli menettely saadaan onnistuneesti päätökseen, vastaavissa tapauksissa olisi meneteltävä samalla tavoin diktaattorien ja laajamittaisista ihmisoikeusloukkauksista vastuussa olevien henkilöiden suhteen;

7.  ilmaisee tukensa Guatemalan kansalle ja sen viranomaisille, jotta ne pitäisivät jatkuvasti yllä oikeusvaltion periaatetta ja tukisivat taloudellista, yhteiskunnallista ja poliittista kehitystä, mikä edistää rauhaa ja kansallista sovintoa;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, Guatemalan hallitukselle, Keski-Amerikan maiden hallituksille, Yhdysvaltojen hallitukselle sekä Parlacenille.