Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0554/2006Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0554/2006

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

25.10.2006

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų: dėl proceso prieš Riosą Monttą

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0554/2006
Pateikti tekstai :
RC-B6-0554/2006
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl proceso prieš Riosą Monttą

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2000 m. gegužės 18 d., 2001 m. birželio 14 d., 2002 m. balandžio 11 d., 2003 m. balandžio 10 d. ir 2005 m. liepos 7 d. rezoliucijas dėl Gvatemalos,

–  atsižvelgdamas į TBT statutą, Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ir baudimą ir Europos Žmogaus teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į savo tvirtą ir nuolatinį įsipareigojimą užtikrinti, kad Gvatemaloje būtų laikomasi taikos susitarimų ir gerbiamos žmogaus teisės,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį straipsnį,

A.  atsižvelgdamas į nusikaltimus prieš žmoniją ir genocido karinio konflikto Gvatemaloje metu kaltinimus, kai 83 proc. nukentėjusių buvo majų etninei grupei priklausantys asmenys, 200000 žmonių buvo nužudyta, o 45000 buvo priversti bėgti, 10 proc. gyventojų buvo perkelta ir ištisos vietinės bendruomenės buvo išnaikintos; kadangi Europos Parlamentas palaipsniui priėjo prie išvados, kad tokie nusikaltimai negali likti nenubausti,

B.  kadangi šių nusikaltimų organizavimu ir vykdymu kaltinami asmenys niekada nebuvo paduoti į teismą, kai kurie iš jų vis dar eina aukštas politines pareigas,

C.  kadangi 2006 m. gruodžio mėn. bus minimas taikos susitarimo dešimtmetis, nors Pasaulio susitarimas dėl žmogaus teisių vis dar neįgyvendintas: aukos negavo jokios reparacijos – nei simbolinės, nei materialinės kompensacijos, nusikaltimų vykdytojai neatsiprašė viešai, iki šiol nežinoma daugumos dingusių žmonių buvimo vieta,

D.  kadangi 2006 m. liepos 7 d. Ispanijos aukštesnysis nacionalinis teismas (isp. Audiencia Nacional) išdavė tarptautinį septynių buvusių Gvatemalos diktatorių ir karinių pareigūnų, kaltinamų genocidu, kankinimais ir nelegaliu sulaikymu, arešto orderį,

E.  kadangi, prieš išduodamas arešto orderį, teisėjas išvyko atlikti tardymų Gvatemaloje, bet nesugebėjo jų atlikti ir po to, kai kaltinamuosius ginantys advokatai kreipėsi į Gvatemalos Konstitucinį teismą ir į Jurisdikcijos konfliktus sprendžiantį teismą;

1.  ragina Gvatemalos įstaigas visapusiškai bendradarbiauti ir dėti visas įmanomas pastangas siekiant atskleisti žmogaus teisių pažeidimus ir užtikrinti, kad atsakingi asmenys būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir kad tardymo rezultatai būtų viešai paskelbti, kaip reikalaujama 2006 m. liepos 7 d. Ispanijos aukštesniojo nacionalinio teismo išduotame arešto orderyje, pagal kurį turi būti suimami genocidu, kankinimais, terorizmu ir nelegaliais sulaikymais kaltinami asmenys: Jose Efraín Rios Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores, Angel Anibal Guevara Rodriguez, German Chupina Barahona, Pedro Garcia Arredondo ir Benedicto Lucas Garcia;

2.  reikalauja, kad susijusios vyriausybės ir susijusių bankinių įstaigų vadovybė bendradarbiautų, padėtų areštuoti kaltinamųjų turtą siekiant užtikrinti, kad jie vykdo savo civilinę ir finansinę atsakomybę;

3.  ragina Interpolą ir Europolą tuo atveju, jei bus pateiktas atitinkamų įstaigų prašymas, suteikti ekstradicijai reikalingas priemones;

4.  pakartoja savo įpareigojimą, kad kaltinamieji neliktų nenubausti;

5.  džiaugiasi pažanga, kuri buvo pasiekta taikant universalios jurisdikcijos principą nusikaltimų prieš žmoniją, genocido ir kankinimų atvejais;

6.  mano, kad teismo procesas turi būti sėkmingai užbaigtas, kad tokios tvarkos turi būti laikomasi panašiomis aplinkybėmis, kai teisiami diktatoriai ir asmenys, atsakingi už masinius žmogaus teisių pažeidimus;

7.  pareiškia savo paramą Gvatemalos žmonėms ir valdžiai, jiems tęsiant teisinės valstybės įtvirtinimo procesą ir skatinant ekonominę, socialinę ir politinę raidą, nes tai padės užtikrinti taiką ir nacionalinį susitaikymą;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Gvatemalos vyriausybei, Centrinės Amerikos šalių vyriausybėms, Jungtinių Valstijų vyriausybei ir PARLACEN.