Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0555/2006Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0555/2006

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

25.10.2006

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
pakeičia šių frakcijų pateiktus pasiūlymus: dėl Tibeto

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0555/2006
Pateikti tekstai :
RC-B6-0555/2006
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Tibeto

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Tibeto ir žmogaus teisių padėties Kinijoje,

–  atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl ES ir Kinijos santykių,

–  atsižvelgdamas į tai, kad vykstant ES ir Kinijos dialogui žmogaus teisių tema nepasiekta pažangos,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų (JT) teisėsaugos pareigūnų jėgos ir šaunamųjų ginklų naudojimą apibrėžiančius bendruosius principus,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į JT vaiko teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi 2006 m. rugsėjo 30 d. daugiau nei 70 tibetiečių, siekdami prašyti pabėgėlio statuso Nepale, bandė pereiti apledėjusią Nangpos kalnų perėją Tibeto Himalajų regione (apytikriai dvi valandos kelio pėsčiomis iki Nepalo sienos),

B.  kadangi Kinijos liaudies ginkluotoji policija, nepaisydama tarptautinės teisės principų, šaudė į neginkluotus civilius Tibeto gyventojus, įskaitant moteris ir vaikus; kadangi iš šio įvykio filmuotos vaizdo medžiagos ir nuotraukų matyti, kad tibetiečių grupė lėtai judėjo tolyn nuo Kinijos pajėgų, kurios šaudė į juos, nesiartino prie Kinijos pajėgų ir nekėlė pavojaus joms,

C.  kadangi per Kinijos liaudies ginkluotosios policijos šaudymą buvo nužudyta septyniolikos metų vienuolė Kelsang Namtso; kadangi yra nepatvirtintų liudytojų pranešimų apie daugiau nei vieną mirtį; kadangi tibetiečių grupė, įskaitant vaikus, buvo suimta po to, kai tęsė pabėgimą,

D.  kadangi Kinijos valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“, nepaisydama filmuotos vaizdo medžiagos ir nuotraukų, kurios liudija visai ką kita, apie šį įvykį regione pranešė, kad tai buvo savigyna; kadangi Kinijos valdžios institucijos iki šiol oficialiai nepripažino, kad įvyko incidentas Nangpos kalnų perėjoje ir kad Kinijos pajėgos nužudė bent vieną asmenį,

E.  kadangi nuo 2002 m. rugsėjo mėn. tarp Kinijos valdžios institucijų ir Dalai Lamos atstovų buvo atkurti oficialūs ryšiai siekiant abipusio tikėjimo ir pasitikėjimo,

F.  kadangi nepaisant šių ryšių ir svarbos, kurią šiems susitikimams teikė pagrindinės Kinijos valdžios institucijos, per pastaruosius metus dažnai pasitaikė, jog negerbiamos ir pažeidžiamos Tibeto gyventojų, o ypač Tibeto vienuolių žmogaus teisės,

1.  smerkia pernelyg didelį Kinijos liaudies ginkluotosios policijos jėgos naudojimą ir šaudymą į neginkluotus civilius Tibeto gyventojus, įskaitant vaikus;

2.  griežtai smerkia, kad buvo nužudytas neginkluotas civilis, kuriam buvo mažiau nei 18 metų ir kuris pagal tarptautinę teisę taip pat buvo laikomas vaiku;

3.  išreiškia savo nerimą dėl Tibeto civilių, iš kurių devyni vaikai, įkalinimo;

4.  ragina Kinijos valdžios institucijas užtikrinti, kad su tibetiečiais, sulaikytais per šį incidentą, nebus blogai elgiamasi įkalinimo vietoje ir kad bus gerbiamos tarptautinės žmogaus teisės ir bus laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės normų;

5.  ragina Kinijos valdžios institucijas nedelsiant paleisti visus per šį incidentą sulaikytus vaikus;

6.  ragina Kinijos valdžios institucijas atlikti išsamų įvykių Nangpos kalnų perėjoje tyrimą ir užtikrinti, kad atsakingi už visus ten atliktus nusikaltimus būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

7.  ragina Tarybą ir Komisiją per savo atstovybes Nepale atidžiai stebėti padėtį tų tibetiečių iš grupės, kurie pasiekė Nepalą, ir ES ir Kinijos dialogo žmogaus teisių tema metu pareikšti Kinijos valdžios institucijoms griežtą protestą šiuo klausimu;

8.  ragina Tarybą ir Komisiją dar kartą pakartoti savo poziciją, kad tik dialogas tarp Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybės ir Dalai Lamos atstovų gali prisidėti prie taikaus ir tvaraus Tibeto klausimo išsprendimo, jei pritartų abi pusės;

9.   ragina Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybę tęsti dialogą su Dalai Lamos atstovais siekiant padidinti pagarbą Tibeto autonominio regiono religinėms, kultūrinėms, kalbinėms ir politinėms teisėms;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, JT Generaliniam Sekretoriui ir Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei.