Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B6-0555/2006Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B6-0555/2006

  KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

  25.10.2006

  Ievērojot Reglamenta 115. panta 5. punktu, iesnieguši:
  nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas: par Tibetu

  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  RC-B6-0555/2006
  Iesniegtie teksti :
  RC-B6-0555/2006
  Pieņemtie teksti :

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par Tibetu

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā iepriekšējās Parlamenta rezolūcijas par Tibetu un cilvēktiesību stāvokli Ķīnā,

  –  ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 7. septembra rezolūciju par ES un Ķīnas attiecībām,

  –  ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības un Ķīnas dialogs par cilvēktiesībām nevirzās uz priekšu,

  –  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Spēka un šaujamieroču lietošanas pamatprincipus tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām,

  –  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām;

  –  ņemot vērā ANO Konvenciju par bērna tiesībām,

  –  ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

  A.  tā kā 2006. gada 30. septembrī vairāk nekā 70 tibetieši, lai Nepālā iegūtu bēgļu statusu, mēģināja šķērsot ledāju Nangpa pārejā Tibetas Himalaju reģionā aptuveni divu stundu gājiena attālumā no Nepālas robežas;

  B.  tā kā Ķīnas Tautas bruņotā policija (PAP), pārkāpjot starptautiskās tiesības, šāva uz neapbruņotajiem Tibetas civiliedzīvotājiem, tostarp sievietēm un bērniem; tā kā videomateriāli un fotogrāfijas no šī incidenta parāda, ka tibetiešu grupa lēni pārvietojās projām no Ķīnas bruņotajiem spēkiem, netuvojās tiem un neapdraudēja Ķīnas bruņotos spēkus, kas šāva uz tibetiešiem;

  C.  tā kā Ķīnas PAP šajā apšaudē nogalināja septiņpadsmitgadīgu mūķeni Kelsangu Namtso; tā kā saskaņā ar neapstiprinātiem aculiecinieku ziņojumiem tika nogalināti vairāki cilvēki; tā kā tibetiešu grupa, tostarp bērni, pēc bēgšanas turpināšanas tika arestēta;

  D.  tā kā Ķīnas valsts ziņu aģentūra Xinhua ir ziņojusi par incidentu šajā reģionā kā par “pašaizsardzību”, lai gan videomateriāli un fotogrāfijas liecina par pretējo; tā kā līdz ar to Ķīnas varasiestādes nebūt nav oficiāli atzinušas, ka Nangpa pārejā ir noticis šāds incidents un ka Ķīnas bruņotie spēki ir nogalinājuši kādu civiliedzīvotāju;

  E.  tā kā kopš 2002. gada septembra ir atjaunoti oficiāli kontakti starp Ķīnas varasiestādēm un Dalailamu, lai atjaunotu savstarpēju uzticēšanos un sapratni,

  F.  tā kā, neraugoties uz šiem kontaktiem un nozīmi, ko tiem piešķir Ķīnas centrālās varasiestādes, pēdējos gados tibetiešu un it īpaši tibetiešu mūku cilvēktiesības bieži tiek neievērotas un pārkāptas,

  1.  nosoda pārmērīga spēka lietošanu, ko Ķīnas Tautas bruņotā policija veica, šaujot uz neapbruņotiem Tibetas civiliedzīvotājiem, tostarp bērniem;

  2.  stingri nosoda neapbruņotas civiliedzīvotājas nogalināšanu, kas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām turklāt tiek uzskatīta par bērna nogalināšanu, jo viņa nebija sasniegusi 18 gadu vecumu;

  3.  pauž bažas par Tibetas civiliedzīvotāju, tostarp deviņu bērnu, ieslodzīšanu;

  4.  mudina Ķīnas varasiestādes garantēt, ka pret incidentā aizturētajiem tibetiešiem apcietinājumā neizturēsies slikti un ka tiks ievēroti starptautiskie cilvēktiesību un humanitāro tiesību standarti;

  5.  mudina Ķīnas varasiestādes nekavējoties atbrīvot visus incidentā aizturētos bērnus;

  6.  mudina Ķīnas varasiestādes veikt pilnīgu izmeklēšanu par notikumiem Nangpa pārejā un nodrošināt, ka par tur notikušajiem noziegumiem atbildīgās personas tiek sauktas pie atbildības;

  7.  aicina Padomi un Komisiju, izmantojot to pārstāvniecības Nepālā, cieši novērot to šīs grupas tibetiešu situāciju, kuri sasniedza Nepālu, un ES un Ķīnas dialogā par cilvēktiesībām paust Ķīnas varasiestādēm stingru nosodījumu par šo incidentu;

  8.  aicina Padomi un Komisiju vēlreiz apliecināt nostāju, ka tikai Ķīnas Tautas Republikas valdības un Dalailamas pārstāvju dialogs var veicināt abu pušu mierīgu un ilgtspējīgu vienošanos par Tibetu;

  9.  aicina Ķīnas Tautas Republikas valdību turpināt dialogu ar Dalailamas pārstāvjiem, lai uzlabotu reliģisko, kultūras, valodas un politisko tiesību ievērošanu Tibetas autonomajā reģionā;

  10.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ANO ģenerālsekretāram un Ķīnas Tautas Republikas valdībai.