Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0588/2006Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0588/2006

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

15.11.2006

az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (4) bekezdése alapján, előterjesztette:
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép: a Gázai övezetben kialakult helyzetről

A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B6-0588/2006
Előterjesztett szövegek :
RC-B6-0588/2006
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a Gázai övezetben kialakult helyzetről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Közel-Kelettel kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira, különösen a palesztinai választások eredményéről és a kelet-jeruzsálemi helyzetről szóló 2006. február 2-i, a palesztin területeken kialakult humanitárius válságról és az EU szerepéről szóló 2006. június 1-jei[1], valamint a közel-keleti helyzetről szóló 2006. szeptember 7-i[2] állásfoglalásaira,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 242. és 338. számú határozataira,

–  tekintettel a Kvartett 2003. április 30-i „útitervére”,

–  tekintettel az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa 2006. szeptember 15-i, október 17-i és november 13-i üléseinek következtetéseire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel 2006 júniusa óta Gázában az izraeli katonai műveletek több, mint 350 ember halálát okozták, köztük számos polgári lakosét is, és mivel a 2006. november 8-án Beit Nahun ellen végrehajtott izraeli támadás 19 palesztin áldozatot követelt, főként gyermekeket és nőket,

B.  rendkívüli aggodalommal figyelve azt a tényt, hogy a polgári infrastruktúra és a civil lakóépületek tömeges elpusztítása, a kórházak, klinikák és iskolák lerombolása, a vízhez, élelemhez és elektromos áramhoz való hozzájutás megtagadása, a mezőgazdasági területek elpusztítása, valamint a Gázai övezet teljes blokádja következtében a humanitárius válság katasztrofális szintet ért el,

C.  mivel a közvetlenül polgári célpontok ellen irányuló, aránytalan mértékű vagy a polgári lakosság ellen indított válogatás nélküli támadások a nemzetközi jogban és a genfi egyezményben lefektetett alapvető jogok nyilvánvaló megsértését jelentik,

D.  mivel Ehud Olmert izraeli miniszterelnök szomorúságát és sajnálatát fejezte ki az általa „technikai hibának” nevezett eseményekért, valamint tekintettel az izraeli hadsereg azon döntésére, hogy belső vizsgálatot kezdeményez az ügyben,

E.  mivel az államok önvédelmi joga önmagában nem indokolhatja az erő aránytalan és válogatás nélküli használatát, a nemzetközi humanitárius jog pedig szigorúan tiltja a polgári lakosság elleni támadásokat,

F.  mivel az új erőszakspirál fenyegeti a Palesztin Nemzeti Hatóság által az új palesztin nemzeti egységkormány felállítása érdekében tett erőfeszítéseket,

G.  mivel a nemzetközi közösség és az Európai Unió jelentős támogatást nyújtanak a Gázai övezetben és Ciszjordániában kialakult humanitárius válság megoldása érdekében, különös tekintettel az ideiglenes nemzetközi mechanizmusra; még akkor is, ha ez a támogatás nem elégítheti ki a felmerülő összes szükségletet,

H.  mély aggodalommal figyeli, hogy milyen következményekkel jár Avigdor Lieberman Izrael miniszterelnök-helyettesévé történő kinevezése,

I.  mivel a közel-keleti békefolyamat politikai és diplomáciai holtpontra jutott, jóllehet a béke és biztonság kialakításához az egész térségben az izraeli-palesztin konfliktus igazságos és hosszú távú megoldására van szükség,

J.  mivel az Európai Uniónak a Kvartett tagjaként különleges felelőssége van az Európa szomszédságában található Közel-Kelet békéjének és biztonságának megteremtésében, és mivel a közös kül- és biztonságpolitika koordinálásának eszközeit és módszereit javítani kell, beleértve egy közös álláspont elfogadását a KKBP keretén belül és az EU-Szerződés 15. és 16. cikke alapján,

1.  őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki a minapi beit hanuni bombázás által követelt áldozatok családjának és minden más ártatlan áldozatnak;

2.  mély felháborodásának ad hangot a Beit Hanunban és Gázában végrehajtott izraeli katonai műveletek kapcsán, valamint elítéli az izraeli hadsereget az aránytalan fellépés miatt, ami aláássa a békefolyamat megindítására irányuló kísérleteket;

3.  felszólítja az izraeli kormányt, hogy haladéktalanul állítsa le a gázai hadműveleteket, valamint ismételten hangsúlyozza, hogy az izraeli-palesztin konfliktusra nincs katonai megoldás;

4.  felszólítja a palesztin milíciákat, hogy hagyjanak fel az izraeli területek ellen indított rakétatámadásokkal, amelyek válogatás nélkül és szándékosan a polgári lakosság ellen irányulnak, valamint tartsák be a fegyverszünetet és tartózkodjanak a konfliktus további elmélyítésétől;

5.  mély aggodalmának ad hangot a jelenlegi válság lehetséges súlyos következményei miatt, ideértve a további katonai és terrortámadásokat, illetve a teljes régió törékeny politikai helyzetének aláaknázását is;

6.  tudomásul veszi, hogy az Egyesült Államok vétója nem teszi lehetővé egy, a Gázai övezetben kialakult helyzetről szóló határozattervezet elfogadását az ENSZ Biztonsági Tanácsában, és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a nemzetközi közösség nem tanúsít erőteljes és világos magatartást a jelenlegi válsághelyzetben;

7.  felszólítja az Egyesült Államok vezetését, hogy értékelje át a Kvartettben és az izraeli-palesztin konfliktusban játszott szerepét, és szólaljon fel az erőszak megfékezése, valamint a felek közötti új, valódi párbeszéd érdekében;

8.  felszólítja a Tanácsot és az Európai Unió tagállamait, hogy az EU-Szerződés 15. cikkének megfelelően fogadjanak el közös álláspontot annak érdekében, hogy megfelelően lehessen értékelni a jelenlegi helyzetet, és tegyenek komoly kísérletet az erőszak megfékezésére és az érintett felek tárgyalóasztalhoz ültetésére;

9.  felkéri a Kvartettet (ENSZ, EU, USA és Oroszország), hogy sürgősen cselekedjen az érintett felekkel való és a felek közötti tárgyalások újrakezdése, valamint az „útiterv” teljes egészének végrehajtása érdekében; ismételten kinyilvánítja, hogy a közel-keleti konfliktus megoldása csak az útitervben meghatározott, szilárd és végleges békeszerződés révén, előzetes feltételek nélkül, két demokratikus, szuverén és életképes, a biztonságos és nemzetközileg elismert határok között békésen egymás mellett élő állam léte alapján lehetséges;

10.  megismétli azon javaslatát, hogy nemzetközi erő Libanonban való jelenléte követendő példa lehetne Gázában és Ciszjordániában mindkét oldal civil lakosságának védelme érdekében; felkéri ugyanakkor a Tanácsot, hogy kezdeményezze nemzetközi katonai megfigyelők Gázába küldését, és felhívja valamennyi felet egy ilyen javaslat támogatására és azzal való teljes mértékű együttműködésre;

11.  felhívja a Tanácsot, hogy sürgősen hívja össze az EU-Izrael Társulási Tanácsot a Gázában végrehajtott izraeli katonai műveleteket követően az Európai Unió álláspontjának kifejezése érdekében, különösen a társulási szerződés 2. cikkének teljes körű tiszteletben tartását illetően;

12.  felhívja a Tanácsot, hogy az EU-Palesztina társulási szerződés keretében forduljon az új palesztin nemzeti egységkormányhoz az erőszak és a biztonság kérdésével való szembesítés érdekében;

13.  hangsúlyozza, hogy az emberi jogokat teljes mértékben tiszteletben kell tartani, valamint, hogy azonnal meg kell szüntetni a nemzetközi humanitárius jog megsértését Gázában és Ciszjordániában;

14.  támogatja az EU elnökségének nyilatkozatát, amely sürgeti az izraeli kormányt, hogy hagyjon fel minden provokatív tevékenységgel a palesztin területeken, ideértve a települések létesítését, a palesztin területeken lévő biztonsági fal építését, a válogatás nélküli katonai műveleteket és a palesztin otthonok lebontását;

15.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy nyújtsanak kiegészítő orvosi segítséget a palesztin kórházaknak, különösen Gázában;

16.  üdvözli a Palesztin Hatóság elnöke által a palesztin felek közötti nemzeti párbeszéd ösztönzésére elért megállapodást, valamint az új palesztin miniszterelnök kinevezését az új palesztin kormány megalakítása érdekében, melynek a nemzetközi közösség tárgyalópartnereként kellene fellépnie; úgy véli, hogy ez a Palesztin Hatóságnak nyújtott gazdasági segély visszaállításához vezethet;

17.  felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a nemzetközi közösséggel karöltve továbbra is nyújtsanak jelentős humanitárius segítséget a palesztin lakosságnak; kéri, hogy erősítsék meg az ideiglenes nemzetközi mechanizmust, valamint terjesszék ki időtartamát és bővítsék erőforrásait; felhívja az izraeli kormányt, hogy sürgősen folyósítsa a visszatartott palesztin adó- és vámbevételeket;

18.  felhívja Izraelt, hogy vessen véget Gáza gazdasági blokádjának, könnyítse meg a palesztin területek, Izrael és a világ közti kereskedelmet, segítse elő Gáza gazdasági fejlődését mind a palesztinok, mind az izraeliek javára, valamint a mozgásról és a bejutásról szóló rafahi megállapodással (EU határsegély misszió) összhangban engedélyezze az emberek mozgását Karniban és más gázai határátkelőkön; felhívja az EU-t, hogy nézzen szembe e megállapodás végrehajtásából adódó felelősségével;

19.  ismételten felszólít az izraeli letartóztatásban lévő palesztin miniszterek és jogalkotók, valamint az elrabolt izraeli katonák szabadon engedésére;

20.  felszólítja a Tanácsot, hogy tegyen meg mindent egy, az 1991-es madridi konferenciához hasonló nemzetközi békekonferencia összehívásáért a térség problémáira az ENSZ BT határozataira épülő, átfogó, tartós és működőképes megoldás megtalálása érdekében, valamint úgy véli, hogy el kell utasítani bármely érintett fél egyoldalú megközelítését;

21.  alapvető fontosságúnak tartja az Arab Liga bevonását a kérdés rendezésébe; úgy véli, hogy az Arab Liga tagországai által elfogadott 2002-es bejrúti terv és a genfi kezdeményezés fontos elemei a tárgyalásoknak, és kellőképpen támaszkodni kell rájuk;

22.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a KKBP főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, a Palesztin Hatóság elnökének, a Palesztin Jogalkotó Tanácsnak, az izraeli parlamentnek és kormánynak, az Egyesült Államok és az Orosz Föderáció kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Arab Liga főtitkárának.