Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B6-0619/2006/REV1Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B6-0619/2006/REV1

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

27.11.2006

σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:σχετικά με το AIDS

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B6-0619/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B6-0619/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παγκόσμια ημέρα του AIDS

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2006 σχετικά με το AIDS - Ώρα για αποτελέσματα και το ψήφισμά του της 2ας Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα του HIV/AIDS,

– έχοντας υπόψη ότι την 1η Δεκεμβρίου 2006 εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα για το AIDS με θέμα: " Υπευθυνότητα: Σταματήστε το AIDS, Τηρήστε την υπόσχεση",

– έχοντας υπόψη την έκθεση των UNAIDS/ΠΟΥ σχετικά με τα στοιχεία για την επιδημία του AIDS το 2006, που δημοσιοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου,

– έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με αντικείμενο την επισκόπηση της προόδου όσον αφορά την Διακήρυξη Δέσμευσης για το HIV/AIDS, που πραγματοποιήθηκε από τις 31 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2006,

– έχοντας υπόψη το XVΙ Διεθνές Συνέδριο για το AIDS που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο 2006 στο Τορόντο,

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την αντιμετώπιση του ιού HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας που καλύπτει όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες για το διάστημα 2007 - 2011 και που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο 2005[1],

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009[2],

– έχοντας υπόψη τη δέσμευση του Gleneagles και τη δέσμευση του 2005 των Ηνωμένων Εθνών για επίτευξη παγκόσμιας πρόσβασης στην προληπτική αγωγή και περίθαλψη έως το 2010,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά το πρώτο διαπιστωμένο κρούσμα του AIDS πριν από 25 χρόνια, έχουν πεθάνει από τη νόσο αυτή περισσότερα από 25 εκατομμύρια άτομα,

Β. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την έκθεση του UNAIDS που δημοσιεύτηκε στις 21 Νοεμβρίου 2006, το 2006 υπήρξαν 4,3 εκατομμύρια νέα κρούσματα, 2,8 εκατομμύρια από τα οποία (το 65%) μόνο στην Υποσαχάρια Αφρική,

Γ. εκτιμώντας ότι περισσότερο από το 95% των 39,5 εκατομμυρίων ανθρώπων που πάσχουν από τον ιό HIV/AIDS προέρχονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι τα κρούσματα στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία έχουν αυξηθεί από το 2004 κατά περισσότερο από 50% και ότι υπάρχουν μόνο λίγα παραδείγματα χωρών που έχουν στην πραγματικότητα μειώσει τα νέα κρούσματα,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τους 6,8 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν με τον ιό HIV στις χώρες χαμηλό και μεσαίου εισοδήματος και που χρειάζονται αντιρετροϊική φαρμακευτική περίθαλψη, μόνο το 24% έχει πρόσβαση στην αναγκαία θεραπεία,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπάρχουν 15 εκατομμύρια ορφανά λόγω HIV/AIDS παγκοσμίως, 12,3 εκατομμύρια από τα οποία είναι μόνο στην Υποσαχάρια Αφρική,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Νέλσον Μαντέλα έχει δηλώσει ότι "τα μεγαλύτερα θύματα του AIDS είναι οι γυναίκες",

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά τη μέριμνα των ορφανών λόγω AIDS την αναλαμβάνουν μεγαλύτερα αδέλφια και παππούδες, και ότι ο θάνατος μιας γενεάς νεαρών ενηλίκων που έχουν προσβληθεί από HIV/AIDS αφήνει ορισμένες χώρες χωρίς αρκετούς δασκάλους, νοσοκόμες, γιατρούς και άλλους επαγγελματίες καθοριστικής σημασίας,

Θ. εκτιμώντας ότι το AIDS πλήττει δυσανάλογα τη γενιά των οικονομικά ενεργών νέων ανθρώπων,

Ι. εκτιμώντας ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν σήμερα το 50% των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV σε παγκόσμιο επίπεδο και σχεδόν το 60% των ανθρώπων που ζουν με τον ιό στην Αφρική,

ΙΑ. εκτιμώντας ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την πρόληψη του HIV/AIDS και άλλων ασθενειών που οφείλονται στην φτώχεια,

ΙΒ. εκτιμώντας ότι οι άνθρωποι που ζουν με τον ιό HIV έχουν ειδικές ανάγκες όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία τους, από άποψη οικογενειακού σχεδιασμού, ασφαλούς τοκετού και θηλασμού των βρεφών, οι οποίες συχνά παραβλέπονται, παρά την αύξηση του ποσοστού των γυναικών που πλήττονται από την επιδημία,

ΙΓ. εκτιμώντας ότι κατά την Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) που πραγματοποιήθηκε το 1994 και κατά τις διασκέψεις συνέχειας που διεξήχθησαν το 1999 και το 2004 επαναβεβαιώθηκε η σπουδαιότητα της ενίσχυσης των γυναικών και της παροχής σε αυτές περισσότερων επιλογών, μέσω της διεύρυνσης της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την πληροφόρηση και την περίθαλψη σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέντε χρόνια μετά τη Διακήρυξη της Ντόχα, οι πλούσιες χώρες δεν εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους να εξασφαλίσουν τη διάθεση φτηνότερων σωτήριων φαρμάκων στις αναπτυσσόμενες χώρες,

ΙΕ. εκτιμώντας ότι πέντε χρόνια μετά τη Δήλωση της Ντόχα, στην οποία αναφέρεται ότι «κάθε κράτος μέλος του ΠΟΕ έχει το δικαίωμα να χορηγεί υποχρεωτικές άδειες χρήσης και την ελευθερία να καθορίζει τους λόγους βάσει των οποίων χορηγούνται οι άδειες αυτές», η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το 74% των φαρμάκων κατά του AIDS εξακολουθούν να αποτελούν μονοπώλιο και το 77% των Αφρικανών εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση στη θεραπεία κατά του AIDS,

ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι ο σκληρός ανταγωνισμός στον τομέα των φαρμάκων γενικής χρήσεως έχει συμβάλει από το 2000 στην πτώση των τιμών των φαρμάκων κατά του AIDS πρώτης γενεάς κατά 99%, δηλαδή από 10.000 δολάρια σε περίπου 130 δολάρια ανά ασθενή ετησίως και ότι οι τιμές των φαρμάκων δεύτερης γενεάς - τα οποία χρειάζονται οι ασθενείς όταν αναπτύσσεται φυσική άμυνα - παραμένουν υψηλές, λόγω αυξημένων φραγμών στην έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε βασικές χώρες - παραγωγούς φαρμάκων γενικής χρήσεως, όπως η Ινδία,

ΙΖ. εκτιμώντας ότι κατά τις διαπραγματεύσεις για διμερείς εμπορικές σχέσεις, οι συμφωνίες δεν πρέπει να περιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες μπορούν να χρησιμοποιούν τις διασφαλίσεις δημόσιας υγείας,

Το HIV/AIDS στον κόσμο

1. εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την επέκταση του HIV/AIDS και άλλων επιδημιών στους φτωχότερους πληθυσμούς του κόσμου και για την έλλειψη εστίασης στην πρόληψη του HIV/AIDS, την έλλειψη πρόσβασης σε καίρια φάρμακα, την ανεπαρκή χρηματοδότηση και την έλλειψη ερευνητικών προσπαθειών σχετικά με τις μείζονες επιδημίες·

2. τονίζει τη σπουδαιότητα της ανάληψης ευθυνών εκ μέρους κυβερνήσεων, παρόχων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, της φαρμακευτικής βιομηχανίας, ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και άλλων που συμμετέχουν στους τομείς της πρόληψης, αγωγής και φροντίδας·

3. καλεί όλους τους διεθνείς χρηματοδότες να καταβάλουν προσπάθειες, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα πρόληψης που αφορούν τον ιό HIV θα ωφελήσουν τους ανθρώπους που κινδυνεύουν περισσότερο να μολυνθούν, σύμφωνα με το συμπέρασμα του UNAIDS ότι δεν υπάρχει μέριμνα για αυτές τις ευάλωτες ομάδες·

4. τονίζει την ανάγκη να χρηματοδοτήσει η ΕΕ ειδικά προγράμματα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά που έχουν πληγεί από την επιδημία του AIDS, λόγω της απώλειας ενός ή και των δύο γονέων τους ή λόγω του γεγονότος ότι έχουν προσβληθεί τα ίδια από την ασθένεια, θα παραμείνουν στην εκπαίδευση και θα δέχονται υποστήριξη·

5. ζητεί όλα τα προγράμματα βοήθειας να εξασφαλίσουν ότι, από τη στιγμή που ένας ασθενής αρχίζει θεραπεία, θα συνεχίζεται η χρηματοδότηση για την συνεχή και αδιάλειπτη αγωγή του έτσι ώστε να προληφθεί η αύξηση της αντίστασης στα φάρμακα η οποία είναι συνέπεια των διακοπτόμενων θεραπειών·

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να χρηματοδοτήσει η ΕΕ προγράμματα για την προστασία των γυναικών από όλες τις μορφές βίας που διαδίδουν το AIDS και ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα θύματα βιασμού αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και τους δίνονται ευκαιρίες να επανενταχθούν στην κοινωνία και να καταπολεμήσουν το στίγμα που συχνά συνδέεται με τα θύματα τέτοιων εγκλημάτων

7. καλεί το ΔΝΤ να άρει τους νομισματικούς όρους και τα φορολογικά όριά του που υποχρεώνουν τις χώρες να περιορίζουν τις δαπάνες για τη δημόσια υγεία και εκπαίδευση·

Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία

8. τονίζει ότι οι στρατηγικές που χρειάζονται για την αποτελεσματική καταπολέμηση της επιδημίας του ιού HIV/AIDS πρέπει να συμπεριλαμβάνουν σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά την πρόληψη, διαπαιδαγώγηση, περίθαλψη και θεραπεία ενώ πρέπει επίσης να εμπεριέχουν τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα, διευρυμένη πρόσβαση στην θεραπεία και επείγουσα ανάπτυξη εμβολίων·

9. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων μας να διασφαλίσουν ότι η υγεία και η εκπαίδευση και ιδιαίτερα το HIV/AIDS και η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία θα αναχθούν σε ζητήματα προτεραιότητας στα Έγγραφα Εθνικής Στρατηγικής·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν προγράμματα καταπολέμησης της ομοφοβίας και να εξαλείψουν τα εμπόδια που παρακωλύουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ασθένειας, ιδίως στην Καμπότζη, την Κίνα, την Ινδία, το Νεπάλ, το Πακιστάν, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ καθώς και στην Λατινική Αμερική, όπου υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις για κρούσματα AIDS μεταξύ ανδρών που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες·

11. επιδοκιμάζει τη συμπερίληψη της έρευνας σχετικά με το HIV/AIDS στο 7ο Ερευνητικό Πρόγραμμα Πλαίσιο και ζητεί να υποστηριχθεί η έρευνα σχετικά με εμβόλια και μικροβιοκτόνα, εργαλεία διάγνωσης και παρακολούθησης που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών, τα μοτίβα μετάδοσης της επιδημίας καθώς και τις κοινωνικές και συμπεριφορικές τάσεις που πρέπει να υποστηριχθούν· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να συμμετέχουν σε όλο το φάσμα της ενδεδειγμένης κλινικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών εμβολίων·

12. ζητεί να γίνουν επενδύσεις στην ανάπτυξη ελεγχόμενων από τις γυναίκες μεθόδων πρόληψης, όπως είναι τα μικροβιοκτόνα, τα γυναικεία προφυλακτικά και η λήψη προφυλακτικών μέτρων μετά την έκθεση για θύματα βιασμών·

Πρόσβαση σε φάρμακα

13. ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που διαθέτουν στο πλαίσιο της συμφωνίας TRIPs, όπως είναι οι υποχρεωτικές άδειες χρήσης, και καλεί την ΠΟΥ, τον ΠΟΕ και τα μέλη τους να αναθεωρήσουν το κείμενο της συμφωνίας TRIPs στο σύνολό της με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση σε φάρμακα·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν, πέντε χρόνια μετά την έγκριση την Δήλωση της Ντόχα, ότι η εφαρμογή της αποτελεί αποτυχία, εφόσον ο ΠΟΕ δεν έχει λάβει καμία κοινοποίηση για τα υποχρεωτικά φάρμακα από χώρα εξαγωγής ή από χώρα εισαγωγής, ούτε έχει λάβει τέτοια κοινοποίηση σε σχέση με τη συμφωνία της 30ής Αυγούστου 2003·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες στον ΠΟΕ, σε συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες, για την τροποποίηση της Συμφωνίας TRIPS και του άρθρου της που βασίζεται στην Απόφαση της 30ής Αυγούστου 2003, ιδίως προκειμένου να καταργηθούν οι περίπλοκες, χρονοβόρες διαδικαστικές ενέργειες για την έγκριση υποχρεωτικών αδειών,

16. ενθαρρύνει και καλεί εν τω μεταξύ όλες τις χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλες επιδημίες, να κάνουν άμεση χρήση του άρθρου 30 της Συμφωνίας TRIPS για την πρόσβαση στα απαραίτητα φάρμακα χωρίς την καταβολή των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης στους κατόχους,

17. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει σε 1 δισεκ. ευρώ την συνεισφορά της στο συνολικό κεφάλαιο για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας, – όπως ζητήθηκε σαφώς από το ΕΚ στο ψήφισμά του της 2ας Δεκεμβρίου 2004 –, και όλα τα κράτη μέλη και τα μέλη της ομάδας G8 να αυξήσουν την συμμετοχή τους σε 7 δισεκ. για το 2006, και 8 δισεκ. ευρώ το 2008, προκειμένου να εφοδιασθεί το UNAIDS με τους απαραίτητους πόρους για τη μείωση των επιδημιών·

18. υποστηρίζει τη δέσμευση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών του 2005 που προβλέπει την καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης, αγωγής και περίθαλψης του HIV/AIDS έως το 2010· πιστεύει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να καταρτιστεί σαφές σχέδιο για τη χρηματοδότηση της καθολικής πρόσβασης και ότι θα πρέπει να καθοριστούν διεθνείς και ενδιάμεσοι στόχοι προόδου·

19. υπογραμμίζει ότι οι ισχυρές υπηρεσίες δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση της επιδημίας και αντιτίθεται στην εξάρτηση από όρους η οποία οδηγεί στην ελευθέρωσή τους·

20. ζητεί να υποστηριχθεί η ανάπτυξη περιφερειακών και εθνικών κλάδων παραγωγής γενικών φαρμάκων στις περιοχές που πλήττονται έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε προσιτά φάρμακα,

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ, στο ΔΝΤ, στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και στους επικεφαλής των UNAIDS, UNDP και UNFPA.