Eljárás : 2006/2676(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B6-0024/2007

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0024/2007

Viták :

PV 17/01/2007 - 7
CRE 17/01/2007 - 7

Szavazatok :

PV 18/01/2007 - 9.7
CRE 18/01/2007 - 9.7

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0007

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 105kWORD 70k
17.1.2007
PE 382.971v01-00}
PE 382.972v01-00}
PE 382.973v01-00}
PE 382.974v01-00}
PE 382.975v01-00}
PE 382.976v01-00} RC1
 
B6‑0024/07}
B6‑0025/07}
B6‑0026/07}
B6‑0027/07}
B6‑0028/07}
B6‑0029/07} RC1
az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (4) bekezdése alapján, előterjesztette:
   Philip Dimitrov Dimitrov, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Stefan Sofianski, Geoffrey Van Orden, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Simon Busuttil, és Simon Coveney, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
   Kristian Vigenin, Georgi Bliznashki, Evgeni Kirilov, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mladen Petrov Chervenyakov, Atanas Paparizov, Jan Marinus Wiersma, Pasqualina Napoletano, Catherine Guy-Quint, Alexandra Dobolyi, Hannes Swoboda, Elena Valenciano Martínez-Orozco és Pierre Schapira, a PSE képviselőcsoportja nevében
   Filiz Husmenova, Graham Watson, Adrian Cioroianu, Stanimir Ilchev, Tchetin Kazak, Antonyia Parvanova, Ali Nedzhmi, Hristina Hristova, Lydia Shouleva, Frédérique Ries és Marios Matsakis, az ALDE képviselőcsoportja nevében
   Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Kathalijne Maria Buitenweg, Cem Özdemir és Elly de Groen-Kouwenhoven, a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében
   Vittorio Agnoletto, André Brie és Willy Meyer Pleite, a GUE/NGL képviselőcsoportja nevében
   Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan, Roberta Angelilli és Ģirts Valdis Kristovskis, az UEN képviselőcsoportja nevében
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
   GUE/NGL (B6‑0024/07)
   PSE (B6‑0025/07)
   ALDE (B6‑0026/07)
   UEN (B6‑0027/07)
   Verts/ALE (B6‑0028/07)
   PPE-DE (B6‑0029/07)
öt bolgár ápolónő és egy palesztin orvos Líbia általi elítéléséről és bebörtönzéséről

 

Az Európai Parlament állásfoglalása öt bolgár ápolónő és egy palesztin orvos Líbia általi elítéléséről és bebörtönzéséről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió „Az emberi jogok helyzete a világban” című éves jelentéseire, különösen a 2005. és 2006. évi jelentésekre,

–  tekintettel Bulgária Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló állásfoglalásaira, különösen a 2006. november 30-i (25. bekezdés), 2005. december 15-i (32. bekezdés) és 2005. április 13-i (39. bekezdés) állásfoglalásaira,

–  tekintettel az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa 2004. október 11-i következtetéseire, amelyben súlyos aggodalmát fejezi ki az ápolónők helyzete kapcsán, illetve döntésére, miszerint támogatást nyújt a líbiai egészségügyi szolgálatoknak, az EU elnökségének nyilatkozatára a líbiai büntetőbíróság által öt bolgár ápolónőre és egy palesztin orvosra kiszabott halálos ítéletéről, Ferrero-Waldner biztos nyilatkozatára a líbiai bíróság által a bengázi ügyben 2006. december 19-én hozott ítéletről és az Európai Parlament elnökének 2006. november 30-i és december 20-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Európai Unió Tanácsának elnöksége által az Európai Tanácshoz intézett, az EU mediterrán államokkal kialakított stratégiai partnerségének végrehajtásáról szóló 2005. decemberi és 2006. decemberi jelentésre,

–  tekintettel az EU halálbüntetéssel kapcsolatos iránymutatásaira,

–  tekintettel Eljárási Szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel 1999. február 9-én a líbiai hatóságok őrizetbe vettek több, a bengázi al-Fátih kórházban dolgozó bolgár ápolónőt, és mivel 2000. február 7-én bírósági eljárás indult a líbiai népbíróságon hat bolgár, egy palesztin és kilenc líbiai állampolgár ellen azzal a váddal, hogy szándékosan HIV vírussal fertőztek meg több száz gyermeket;

B.  mivel a bíróság 2004. május 6-án kivégzőosztag által végrehajtandó halálos ítéletet hozott öt bolgár ápolónő és egy palesztin orvos ellen; mivel 2005. december 25-én a líbiai legfelső bíróság kihirdette határozatát a halálos ítélet elleni fellebbezésről és elrendelte a per újrafelvételét; mivel a 2006. május 11-től újratárgyalt per 2006. december 19-én megerősítette a halálos ítéletet,

C.  mivel alapos a gyanú, hogy az alperesekkel szemben a börtönben kínzást alkalmaztak hamis vallomás kikényszerítése érdekében; mivel az alperesek jogait további számos esetben nyilvánvalóan megsértették,

D.  mivel 2003-ban a líbiai hatóságok kérésére ismert nemzetközi HIV/AIDS-szakértők olyan jelentést fogalmaztak meg, amelynek következtetése szerint a kérdéses esetben a HIV vírus a vádlottak Líbiába érkezését megelőzően kezdődött kórházi fertőzésként terjedt; mivel a legutóbb közzétett dokumentumok szerint tudományosan igazolható a bengázi fertőzés eredete és időbeni lefolyása; mivel a vádlottak ártatlanságának ezen szilárd bizonyítékait számításon kívül hagyták és nem vették tekintetbe,

E.  mivel 2004 novemberében az EU elindította a „bengázi HIV cselekvési tervet”, amely a fertőzött gyermekek és családjuk részére nyújtott technikai és orvosi segítséget, illetve a líbiai hatóságoknak az AIDS elleni küzdelemben nyújtott támogatást foglal magában; mivel 2,5 millió eurós közösségi költségvetést különítettek el a terv finanszírozására; mivel a Bizottság és a tagállamok támogatásával jól halad a cselekvési terv végrehajtása; mivel a fertőzött gyermekek közül sokan a tagállamok kórházaiban kaptak kezelést,

F.  mivel 2006 januárjában létrejött a Bengázi Nemzetközi Alap nevű non-profit nem kormányzati szervezet, amelynek célja a bengázi helyi orvosi infrastruktúra fejlesztése annak érdekében, hogy javítsák a betegek ellátását és segítséget nyújtsanak az érintett családoknak,

1.   elítéli a líbiai büntetőbíróság 2006. december 19-i ítéletét, amely az ismételt tárgyaláson halálra ítélt öt bolgár ápolónőt, Kristiana Vulchevát, Nasia Nenovát, Valentina Siropulót, Valia Chervenyashkát és Snezana Dimitrovát, valamint egy palesztin orvost, Asraf al-Haiuit, akik már nyolc évet börtönben töltöttek a bengázi kórházbeli 1999-es HIV/AIDS üggyel kapcsolatban;

2.   ismételten határozottan elutasítja a halálbüntetést, valamint emlékeztet rá, hogy az EU szerint a halálbüntetés eltörlése hozzájárul az emberi méltóság előmozdításához és az emberi jogok fokozatos fejlesztéséhez; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az EU már továbblépett, és immár kiáll a halálbüntetés eltörlése mellett a saját területén és a harmadik államokban is;

3.   ismételten komoly aggodalmának ad hangot az ítélet alapjául szolgáló vád megalapozottságával, a fogva tartás során a vádlottakkal szemben tanúsított bánásmóddal és az eljárás elhúzódásával kapcsolatban;

4.  hangsúlyozza, hogy 2007 januárjától kezdve a bengázi tárgyalás közvetlenül érinti az Európai Unió öt állampolgárát;

5.   felszólítja az érintett líbiai hatóságokat, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a halálos ítélet felülbírálata és megsemmisítése érdekében, és humanitárius alapon tegyék lehetővé az ügy gyors lezárását, ami szükséges előfeltétele a Líbiával ápolt uniós kapcsolatok folytatásának;

6.  felszólítja Kadhafi elnököt, hogy éljen hatalmával, és sürgősen érje el a bebörtönzött ápolók szabadon bocsátását;

7.  felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyenek lépéseket a líbiai kormánynál a bebörtönzött ápolónők mihamarabbi szabadon bocsátása érdekében;

8.  teljes szolidaritásáról biztosítja a bengázi HIV/AIDS fertőzés áldozatait, valamint tudomásul veszi a nemzetközi közösség által a gyermekek támogatása érdekében hozott intézkedéseket;

9.   felhívja a Bizottságot, a Tanácsot és a tagállamokat, hogy továbbra is támogassák a HIV cselekvési terv végrehajtását, a fertőzött gyermekek és családjaik szenvedésének enyhítése érdekében támogassák a Bengázi Nemzetközi Alapot és segítsék a líbiai hatóságokat a HIV megelőzésében és terjedésének megállításában;

10.  hangsúlyozza eltökéltségét az ügy szoros figyelemmel kísérése mellett, valamint felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy folyamatosan tájékoztassák az Európai Parlamentet az ügy fejleményeiről;

11  felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy – amennyiben az ügy nem oldódik meg megnyugtatóan – vegyék fontolóra a Líbiával ápolt kapcsolatok felülvizsgálatát minden olyan területen, amelyet az Unió szükségesnek talál;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, Líbia kormányának és népgyűlésének, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének, az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárának és Emberi Jogi Tanácsának.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat