Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0032/2007Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0032/2007

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

29.1.2007

az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (4) bekezdése alapján, előterjesztette:
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép: a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumról

Eljárás : 2007/2502(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B6-0032/2007

Az Európai Parlament állásfoglalása a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumról

Az Európai Parlament,

-  tekintettel korábbi, különösen a 2003. október 23-i, 1999. május 6-i és az 1998. június 18-i, a halálbüntetés egyetemes moratóriumáról szóló állásfoglalásaira,

-  tekintettel az ENSZ több testülete, köztük az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa által elfogadott, a halálbüntetés moratóriumáról szóló állásfoglalásokra,

-  tekintettel az EU-nak a halálbüntetésre vonatkozó moratóriumot támogató nyilatkozataira, különösen a múlt év decemberében az ENSZ-közgyűlésen tett nyilatkozatra, amelyet a világ 85 országa írt alá,

-  tekintettel a halálbüntetés kapcsán a harmadik államokkal kapcsolatos uniós politika iránymutatásaira,

-  tekintettel az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a halálbüntetés kegyetlen és embertelen büntetés és az élethez való jog megsértése,

B.  mivel a halálbüntetés eltörlése az Európai Unió alapértéke és az uniós tagságot kérelmező országokkal szemben támasztott feltétel,

C.  komolyan aggasztja, hogy a világon országok tucatjainak nemzeti joga még mindig – vagy ismét – rendelkezik halálbüntetésről, és évente emberi lények ezreinek kivégzéséről,

D.  mivel ugyanakkor tovább folytatódnak a halálbüntetés világszerte történő eltörlése felé tett lépések; e tekintetben üdvözli a halálbüntetés teljes eltörlését Libériában, Mexikóban, a Fülöp-szigeteken és Moldovában az elmúlt évek során, valamint azt, hogy a perui kongresszus elutasította a halálbüntetés terrorista cselekmények esetére való bevezetésére irányuló jogalkotási javaslatot;

E.  mivel az Európai Unió az 1998. június 6-án Luxembourgban elfogadott, a halálbüntetésre vonatkozó EU iránymutatások keretében úgy határozott, hogy a nemzetközi testületekben a halálbüntetés eltörléséért fog dolgozni,

F.  mivel 2007. január 9-én az olasz kormány és az Európa Tanács úgy határozott, hogy együttműködve megpróbálnak a lehető legtöbb támogatót szerezni az ENSZ közgyűlése által jelenlegi kezdeményezéséhez, a kivégzésekre vonatkozó világméretű moratóriumhoz, amelynek célja a halálbüntetés teljes eltörlése,

G.  mivel 2006. július 27-én az olasz képviselőház egyhangúlag elfogadta azt az indítványt, amely kötelezi az olasz kormányt, hogy az uniós partnerekkel folytatott konzultációt követően – de függetlenül az egyhangú jóváhagyástól – terjesszen az ENSZ legközelebbi közgyűlése elé a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumról szóló határozatra irányuló indítványt a halálbüntetésnek az egész világon történő teljes eltörlése céljából, és mivel 2007. január 22-i ülésén az EU Általános Ügyek Tanácsa megállapodott, hogy New Yorkban az EU német elnöksége meg fogja vizsgálni a halálbüntetés egyetemes moratóriumára irányuló javaslat megfontolásával kapcsolatos tárgyalások újrakezdésének lehetőségeit és módjait,

H.  elítélvén Szaddám Husszein kivégzését és azt, hogy a média visszaélt felakasztásával,

1.   megismétli a halálbüntetéssel szemben régóta fenntartott álláspontját minden esetben és minden körülmények között, és ismételten kifejezi meggyőződését, hogy a halálbüntetés eltörlése hozzájárul az emberi méltóság növeléséhez és az emberi jogok folyamatos fejlődéséhez;

2.   felszólít a kivégzésekre vonatkozó moratórium a jelenlegi ENSZ-közgyűlés megfelelő határozatán keresztül világszerte történő azonnali és feltétel nélküli létrehozására, amely tényleges végrehajtásának ellenőrzése az ENSZ főtitkárának hatáskörébe tartozna;

3.   hangsúlyozottan támogatja az olasz képviselőház és kormány kezdeményezését, amelyet az EU Tanácsa, a Bizottság és az Európa Tanács is támogat;

   

4.   felkéri az EU elnökségét, hogy sürgősséggel tegye meg a megfelelő lépéseket annak biztosítására, hogy az említett határozatot sürgősen küldjék meg a jelenlegi ENSZ-közgyűlésnek; kéri az EU elnökségét és a Bizottságot, hogy folyamatosan tájékoztassák a Parlamentet a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriummal kapcsolatban a jelenlegi ENSZ-közgyűlésben elért eredményekről;

5.   sürgeti az EU intézményeit és tagállamait, hogy politikai és diplomáciai téren tegyenek meg minden erőfeszítést e határozat sikeréért az ENSZ közgyűlésében;

6.   hangsúlyozottan sürgeti az EU tagállamait, hogy haladéktalanul ratifikálják a Polgári és Politikai Jogokról szóló Nemzetközi Egyezmény második fakultatív jegyzőkönyvét, amelynek célja a halálbüntetés teljes eltörlése;

7.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ-közgyűlés elnökének és az ENSZ összes tagállamának.