Predlog skupne resolucije - RC-B6-0032/2007Predlog skupne resolucije
RC-B6-0032/2007

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

29.1.2007

v skladu s členom 103(4) Poslovnika, ki ga vlagajo:
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o pobudi za vsesplošni moratorij za smrtno kazen

Postopek : 2007/2502(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B6-0032/2007

Resolucija Evropskega parlamenta o pobudi za vsesplošni moratorij za smrtno kazen

Evropski parlament,

-  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o vsesplošnem moratoriju za smrtno kazen, zlasti resolucij z dne 23. oktobra 2003, 6. maja 1999 in 18. junija 1998,

-  ob upoštevanju resolucij o moratoriju za smrtno kazen, ki so jih sprejeli različni organi Združenih narodov, med drugim tudi Komisija Združenih narodov za človekove pravice,

-  ob upoštevanju izjav EU v podporo uvedbi vsesplošnega moratorija za smrtno kazen, zlasti tiste, ki je bila predložena generalni skupščini Združenih narodov decembra lani in jo je podpisalo 85 držav iz vseh geografskih skupin,

-  ob upoštevanju smernic za politiko EU do tretjih držav v zvezi s smrtno kaznijo,

-  ob upoštevanju člena 103(4) svojega poslovnika,

A.  ker je smrtna kazen kruta in nečloveška ter pomeni kršenje pravice do življenja;

B.  ker je odprava smrtne kazni temeljna vrednota Evropske unije in obveza za države, ki želijo postati članice EU,

C.  ker je močno zaskrbljen nad dejstvom, da v desetinah držav po svetu še obstaja ali je bila ponovno uvedena nacionalna zakonodaja, ki omogoča smrtno kazen in usmrtitev več tisoč ljudi vsako leto;

D.  ker se istočasno nadaljuje težnja po odpravi smrtne kazni po vsem svetu; ker v tem pogledu pozdravlja popolno odpravo smrtne kazni v Liberiji, Mehiki, na Filipinih in v Moldaviji v preteklih letih in dejstvo, da je perujski kongres zavrnil predlog zakona o uvedbi smrtne kazni za zločine v zvezi s terorizmom v zakonodajo,

E.  ker je Evropska unija v smernicah EU o smrtni kazni, sprejetih v Luxembourgu 6. junija 1998, sklenila, da se bo v mednarodnih organih zavzemala za odpravo smrtne kazni,

F.  ker sta italijanska vlada in Svet Evrope 9. januarja 2007 sklenila, da bosta sodelovala pri zbiranju čim večje podpore za pobudo tekoče generalne skupščine Združenih narodov o vsesplošnem moratoriju za usmrtitve z namenom, da se smrtna kazen v celoti odpravi,

G.   ker je 27. julija 2006 poslanska zbornica italijanskega parlamenta soglasno sprejela resolucijo, ki italijansko vlado poziva, da po posvetovanju s partnerji EU, vendar ne da bi to morali soglasno odobriti, na naslednji generalni skupščini Združenih narodov vloži predlog resolucije o vsesplošnem moratoriju za smrtno kazen, da se ta popolnoma odpravi po vsem svetu, in ker se je Svet EU za splošne zadeve na seji 22. januarja 2007 strinjal, da nemško predsedstvo EU v New Yorku oceni priložnosti in možnosti za ponovno razpravo o predlogu o vsesplošnem moratoriju za smrtno kazen in njegovo obravnavo,

H.  ker obsoja usmrtitev Sadama Huseina z obešanjem in njeno medijsko izkoriščanje,

1.   ponovno izraža svoje dolgoletno stališče proti smrtni kazni v vseh primerih in v vsakršnih okoliščinah ter svoje prepričanje, da odprava smrtne kazni prispeva h krepitvi človekovega dostojanstva in postopnemu razvoju človekovih pravic;

2.   poziva, naj tekoča generalna skupščina Združenih narodov nemudoma in brezpogojno sprejme ustrezno resolucijo o vsesplošnem moratoriju za usmrtitve, katerega izvajanje bi moral nadzorovati generalni sekretar Združenih narodov;

3.   odločno podpira pobudo poslanske zbornice italijanskega parlamenta in italijanske vlade, ki so jo podprli tudi Svet EU, Komisija in Svet Evrope;

4.   poziva predsedstvo EU, naj nujno sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi bo zagotovilo, da bo resolucija čim hitreje posredovana tekoči generalni skupščini Združenih narodov; poziva predsedstvo EU in Komisijo, naj Evropski parlament obveščata o rezultatih v zvezi z vsesplošnim moratorijem za smrtno kazen, doseženih na tekoči generalni skupščini Združenih narodov;

5.   odločno poziva institucije EU in države članice, naj si na političnem in diplomatskem področju po svojih najboljših močeh prizadevajo, da bo ta resolucija na tekoči generalni skupščini ZN uspela;

6.   močno spodbuja vse države članice EU, naj nemudoma ratificirajo drugi izbirni protokol k mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah s ciljem popolne odprave smrtne kazni;

7.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, generalnemu sekretarju ZN, predsedujočemu generalni skupščini ZN in državam članicam ZN.