Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B6-0149/2007

Texte depuse :

RC-B6-0149/2007

Dezbateri :

PV 25/04/2007 - 2
CRE 25/04/2007 - 2

Voturi :

PV 25/04/2007 - 11.13
CRE 25/04/2007 - 11.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUŢIE COMUNĂ
PDF 146kWORD 108k
24.4.2007
PE 387.119v01-00}
PE 387.121v01-00}
PE 387.124vo1-00}
PE 387.126v01-00} RC1
 
B6‑0149/2007}
B6‑0151/2007}
B6‑0154/2007}
B6‑0156/2007} RC1
depusă în conformitate cu articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul de procedură de
   Joseph Daul, Ignacio Salafranca, Elmar Brok, Charles Tannock, Stefano Zappala, Bogdan Klich, Antonio Tajani, Jas Gawronski, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski şi Malcolm Harbour, în numele Grupului PPE-DE
   Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda şi Erika Mann, în numele Grupului PSE
   Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė şi Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE
   Konrad Szymański, Adam Bielan şi Michał Tomasz Kamiński, în numele Grupului UEN
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
   UEN (B6‑0149/2007)
   PSE (B6‑0151/2007)
   ALDE (B6‑0154/2007)
   PPE-DE (B6‑0156/2007)
privind relaţiile transatlantice

Rezoluţia Parlamentului European privind relaţiile transatlantice 

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind relaţiile transatlantice, în special cele două rezoluţii din 1 iunie 2006 privind îmbunătăţirea relaţiilor UE-SUA în cadrul Acordului de Parteneriat Transatlantic şi relaţiile economice transatlantice UE-SUA,

–  având în vedere declaraţiile UE-SUA din 26 iunie 2004 şi 20 iunie 2005 pe tema luptei împotriva terorismului şi a consolidării cooperării cu privire la neproliferare şi la combaterea terorismului,

–  având în vedere concluziile reuniunii la nivel înalt UE-SUA de la Viena din 21 iunie 2006,

–  având în vedere următoarea reuniune la nivel înalt UE-SUA care va avea loc la Washington la 30 aprilie 2007,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât parteneriatul dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite, bazat pe valori comune precum libertatea, democraţia, statul de drept şi respectarea drepturilor omului reprezintă piatra de temelie a securităţii şi stabilităţii în zona euro-atlantică;

B.  întrucât, în lupta împotriva terorismului internaţional, este necesar să se sublinieze importanţa respectării pe deplin a dreptului internaţional şi a tratatelor privind drepturile omului şi libertăţile fundamentale;

C.  întrucât situaţia actuală de la Guantánamo Bay şi programul de detenţie secretă al CIA creează tensiuni în relaţiile transatlantice, având în vedere că UE nu poate accepta aceste nereguli de ordin juridic care subminează valorile fundamentale ale statului de drept;

D.  întrucât ordinea economică şi politică mondială suferă în prezent schimbări majore, care determină importante provocări de ordin politic şi economic, implicând totodată grave ameninţări la adresa securităţii şi a mediului, precum şi ameninţări sociale;

E.  întrucât situaţia actuală din Orientul Mijlociu necesită o strânsă cooperare între UE şi SUA, în cadrul Cvartetului şi cu Liga Arabă, în vederea ameliorării stabilităţii în regiune prin promovarea păcii, a democraţiei şi a respectării drepturilor omului;

F.  întrucât un parteneriat puternic şi funcţional între UE şi SUA reprezintă un instrument vital pentru orientarea dezvoltării mondiale către valorile comune şi pe baza unei multilateralităţi veritabile şi a dreptului internaţional; întrucât o forţă politică puternică şi coerentă este necesară pentru a permite partenerilor să atingă acest obiectiv;

G.  întrucât SUA se opune în continuare extinderii programului de scutire de viză şi continuă să impună, în mod nereciproc, obligaţia de a dispune de viză cetăţenilor celor unsprezece noi state membre ale Uniunii Europene, precum şi Greciei, punând astfel în dificultate legăturile transatlantice şi perpetuând inegalitatea între cetăţenii UE;

H.  întrucât piaţa transatlantică, ca cel mai mare amplu parteneriat comercial şi de investiţii la nivel mondial, oferă locuri de muncă pentru 14 milioane de oameni în UE şi SUA, reprezintă 40% din comerţul mondial şi rămâne forţa motrice a economiei mondiale;

I.  întrucât, dat fiind rolul acestora în economia mondială, partenerii transatlantici împărtăşesc responsabilitatea de a orienta dezvoltarea şi guvernarea mondială câtre valorile comune, printr-o multilateralitate veritabilă, pentru a repartiza prosperitatea în mod echitabil şi pentru a răspunde cu succes provocărilor globale precum securitatea, guvernarea economică mondială, mediul şi reducerea sărăciei;

J.  întrucât o relaţie economică de cooperare transatlantică este atât în interesul Uniunii Europene, cât şi al Statelor Unite, iar forţa politică coerentă este necesară în consolidarea pieţei transatlantice; sprijină, astfel, Preşedinţia germană în eforturile sale de a realiza un progres real în procesul de veritabilă consolidare a cooperării în materie de reglementare, în cadrul viitoarei reuniuni la nivel înalt;

K.  întrucât Senatul american a adoptat în unanimitate, în decembrie 2006, o rezoluţie care îndemna ambii parteneri transatlantici să coopereze, în vederea consolidării pieţei transatlantice şi să constituie un exemplu în cadrul reuniunii la nivel înalt din 2007, prin stabilirea unui termen-limită pentru finalizarea pieţei transatlantice;

L.  întrucât serviciile financiare reprezintă elemente-cheie ale relaţiilor UE-SUA; întrucât cooperarea consolidată, convergenţa în materie de reglementare şi condiţii echitabile de concurenţă între UE şi SUA, în cadrul reglementării serviciilor financiare sunt în interesul ambilor parteneri,

Probleme în materie de politică, securitate şi drepturile omului

1.  salută ameliorarea relaţiilor UE-SUA în calitate de parteneri egali; consideră că acest context pozitiv oferă serioase oportunităţi de strânsă colaborare între UE şi SUA într-o gamă largă de probleme politice de interes comun, în special în abordarea comună a problemelor din Balcanii de Vest, regiunea Caucazului de Sud, Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Afganistan, Mediterană, America Latină şi Africa;

2.  invită Consiliul şi administraţia americană să îşi intensifice eforturile, în cadrul Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, în vederea promovării negocierilor între israelieni şi palestinieni pentru a se ajunge la o soluţie de pace globală, bazată pe două state sigure şi viabile; sprijină apelul Cvartetului pentru asistenţă permanentă acordată poporului palestinian; consideră că ar trebui depuse toate eforturile pentru stabilizarea situaţiei din Liban; salută relansarea planului adoptat de Liga Arabă în cadrul reuniunii la nivel înalt de la Riad; salută formarea Guvernului palestinian de uniune naţională şi îndeamnă ambii parteneri transatlantici să se angajeze pe calea dialogului cu acesta, luând în considerare poziţia Consiliului;

3.  salută recentele vizite la Damasc ale politicienilor de rang înalt americani şi europeni; solicită o acţiune comună UE-SUA pentru a pune la încercare dorinţa necondiţionată a Siriei de a reîncepe negocierile cu Israelul şi de a coopera în mod constructiv cu comunitatea internaţională;

4.  salută cooperarea strânsă dintre UE şi SUA privind problema nucleară iraniană şi încurajează ambii parteneri să continue cooperarea în consolidarea AIEA şi stabilirea unui sistem global de acorduri internaţionale privind neproliferarea armelor de distrugere în masă, în vederea consolidării comune a Tratatului de neproliferare, ca element-cheie în prevenirea răspândirii armelor nucleare;

5.  deplânge declaraţia făcută de Iran potrivit căreia acesta intenţionează să treacă la îmbogăţirea uraniului la scară industrială, întrucât această măsură din partea Iranului ar contrazice în mod direct solicitările repetate ale Consiliul guvernatorilor al AIEA şi apelurile cu caracter obligatoriu adresate Iranului de către Consiliul de Securitate al ONU de a suspenda orice activitate legată de îmbogăţirea uraniului, în rezoluţiile sale 1737 şi 1747;

6.  consideră că lupta de combatere a terorismului şi proliferarea armelor de distrugere în masă rămân cele mai mari provocări în materie de securitate pentru ambii parteneri; subliniază, astfel, necesitatea ca ambele părţi să consolideze colaborarea în acest domeniu şi să sprijine rolul pe care ONU trebuie să îl joace în soluţionarea ambelor provocări;

7.  consideră că se impune definirea, împreună cu SUA, a unui cadru comun de protejare, în contextul parteneriatului special dintre UE şi SUA, a garanţiilor necesare în lupta împotriva terorismului, cadru care ar putea, de asemenea, constitui o reglementare a tuturor aspectelor privind libera circulaţie a persoanelor între UE şi SUA; din acest punct de vedere, consideră că ar trebuie ameliorate contactele între Parlament şi Congres;

8.  recunoaşte că utilizarea în comun a datelor şi informaţiilor constituie un instrument important în lupta internaţională de combatere a terorismului şi a crimelor aferente, dar subliniază că puternice garanţii în materie de protecţie a datelor ar facilita utilizarea în comun a acestora, garantând, în acelaşi timp, protecţia vieţii private, şi că asemenea transferuri ar trebui să aibă la bază, indiferent de situaţie, unul sau mai multe acorduri internaţionale similare, din punct de vedere al structurii, cu acordul americano-european privind cooperarea judiciară în materie penală şi extrădare, care face în prezent obiectul examinării în cadrul Congresului american;

9.  regretă profund faptul că acordurile PNR şi SWIFT şi existenţa Sistemului american de orientare automată (ATS) au creat o situaţie de incertitudine juridică cu privire la garanţiile necesare în materie de protecţia datelor pentru utilizarea în comun a datelor şi transferul acestora între UE şi SUA, în scopul asigurării siguranţei publice şi, în special, al prevenirii şi combaterii terorismului; subliniază necesitatea schimbului de date în conformitate cu acordul existent dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind asistenţa juridică reciprocă şi extrădarea, precum şi cu legislaţia europeană şi comunitară în materie de protecţia datelor; consideră că utilizarea în comun a datelor cu caracter personal trebuie să aibă o bază juridică adecvată, corelată cu reguli şi condiţii clare şi trebuie să fie guvernată de o protecţie corespunzătoare a vieţii private şi a libertăţilor civile ale fiecărui cetăţean;

10.  invită SUA şi toate celelalte ţări care cer viză de intrare pentru anumite state membre UE să elimine imediat acest regim de vize şi să trateze în mod egal toţi cetăţenii din statele membre UE; regretă includerea unei „clauze adiţionale privind schimbul de informaţii” (o clauză privind PNR) în modificările propuse pentru programul american de scutire de viză;

11.  subliniază faptul că o mare parte a măsurilor conţinute în propunerea legislativă americană de îmbunătăţire a legislaţiei privind securitatea din 2007, o dată adoptate de Congresul Statelor Unite, vor avea un impact direct asupra ţărilor UE, în special în ceea ce priveşte cooperarea poliţienească şi judiciară în lupta împotriva terorismului şi protecţia drepturilor şi garanţiilor fundamentale;

12.  salută angajamentul manifestat de vice-preşedintele Frattini de a lansa un cadru euro-atlantic de cooperare în lupta împotriva terorismului internaţional, cu norme armonizate privind protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; solicită Comisiei să continue aceste eforturi şi să asocieze pe deplin Parlamentul European la această iniţiativă;

13.  salută crearea recentă a Grupului de lucru la nivel înalt, format din reprezentanţi ai Comisiei şi ai Consiliului, precum şi din reprezentanţi ai Departamentului de Justiţie şi de Securitate Internă al guvernului Statelor Unite, care reprezintă cadrul politic pentru dialogul UE-SUA în materie de probleme de securitate;

14.  reaminteşte rezoluţiile Parlamentului prin care se solicită închiderea centrului de detenţie de la Guantánamo Bay; invită Consiliul şi Comisia să îndemne guvernul american să găsească un mecanism care să faciliteze punerea sub acuzare sau eliberarea deţinuţilor, în conformitate cu dreptul internaţional; este îngrijorat de faptul că însăşi existenţa centrului de detenţie de la Guantánamo Bay continuă să trimită un semnal negativ cu privire la modul în care se desfăşoară lupta împotriva terorismului; îndeamnă Consiliul să emită o declaraţie clară şi categorică prin care să se solicite administraţiei SUA să pună capăt practicii arestărilor şi predărilor extraordinare şi solicită guvernului american să facă precizări privind existenţa unor presupuse închisori secrete în afara teritoriului american;

15.  reiterează că NATO, care rămâne o punte de legătură importantă între multe ţări europene şi Statele Unite, precum şi garantul securităţii europene, ar trebui să-şi dezvolte potenţialul ca forum transatlantic pentru o dezbatere politică bazată pe un adevărat parteneriat între egali;

16.  salută cooperarea strânsă între Statele Unite şi Uniunea Europeană privind negocierile referitoare la statutul regiunii Kosovo şi subliniază necesitatea găsirii unei soluţii echilibrate şi viabile privind viitorul său statut; încurajează cei doi parteneri să profite de reuniunea la nivel înalt din aprilie 2007 pentru a-şi ratifica acordul privind planul Ahtisaari şi pentru a-şi continua dialogul cu toate părţile implicate; recomandă, în acest scop, instituirea unei relaţii strânse între NATO şi Uniunea Europeană, în special în ceea ce priveşte situaţia din Kosovo unde Uniunea Europeană va continua activităţile desfăşurate în cadrul MINUK, în vreme ce aproximativ 16 000 de soldaţi NATO sunt încă pe teren; consideră că un parteneriat UE-SUA mai solid mai degrabă va completa decât va submina această relaţie;

17.  solicită Statelor Unite să-şi dubleze eforturile în vederea prezentării şi a explicării proiectului său privind sistemul de apărare împotriva rachetelor în cadrul NATO, pentru a permite Alianţei şi Europei să rămână unite, să reziste presiunii străine şi să evite orice divergenţe cu privire la diverse probleme de securitate; subliniază importanţa desfăşurării unor consultări cu privire la acest sistem în cadrul Consiliului NATO-Rusia; subliniază necesitatea existenţei unei coordonări şi a unei interoperabilităţi între sistemul american şi sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice tactice al NATO;

18.  invită preşedinţia UE şi guvernul SUA să transmită Preşedintelui Băncii Mondiale, Paul Wolfowitz, că demisia sa ar fi o măsură adecvată pentru a preveni subminarea politicii anticorupţie a băncii;

Aspecte economice şi comerciale

19.  subliniază faptul că, cu ocazia reuniunii transatlantice la nivel înalt din 30 aprilie 2007 de la Washington, ar trebui dat un nou impuls relaţiilor transatlantice prin actualizarea noii Agende transatlantice;

20.  sprijină ferm iniţiativa preşedinţiei germane a Consiliului European de a lansa un nou Parteneriat Economic Transatlantic, cu o foaie de parcurs pentru a realiza o piaţă transatlantică fără obstacole, cu scopul de a consolida poziţia celor doi parteneri în cadrul concurenţei mondiale şi de a le permite o mai bună utilizare a potenţialului lor economic, fără a submina negocierile comerciale multilaterale, inclusiv Runda Doha;

21.  solicită preşedinţilor Consiliului European, Comisiei Europene şi Statelor Unite ale Americii să profite de reuniunea la nivel înalt UE-SUA din aprilie 2007 pentru a iniţia negocierile pentru un nou Acord de Parteneriat Transatlantic, inclusiv o piaţă transatlantică consolidată între UE şi SUA, care să acopere investiţiile, proprietatea intelectuală, inovaţia, achiziţiile publice şi relaţia comerţ-securitate; solicită celor doi parteneri să lanseze negocieri privind un real Acord de cooperare în materie de reglementare, în special metodologii comune, măsuri în vederea minimizării viitoarelor divergenţe în domeniul reglementării, angajamente care să implice autorităţile de reglementare şi măsuri pentru a obţine cooperarea industriilor, sindicatelor şi grupurilor de consumatori; îndeamnă participarea sistematică la negocieri a legiuitorilor de ambele părţi;

22.  insistă asupra faptului că negocierile privind o piaţă transatlantică fără obstacole nu trebuie să ducă la o diminuarea a armonizării standardelor sociale, ecologice şi de sănătate şi trebuie să menţină autonomia şi integritatea politicii UE în domeniul concurenţei şi ale normelor sale privind protecţia serviciilor publice şi a diversităţii culturale;

23.  este îngrijorat de impactul, care s-ar putea dovedi periculos, al deficitului balanţei de cont curent federal american în creştere asupra economiei mondiale şi asupra stabilităţii pieţelor monetare internaţionale; încurajează ferm partenerii să facă eforturi pentru a evita deficitele excesive care accentuează dezechilibrele internaţionale;

24.  salută decizia luată de preşedinţia germană din cadrul G8 de a introduce problema reglementării pieţei internaţionale de capital în programul viitoarei reuniuni la nivel înalt a G8; îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că Statele Unite au anunţat în mod unilateral noi principii pentru grupurile de capital privat care au la bază măsuri de transparenţă fără caracter obligatoriu; solicită Comisiei să garanteze drepturi de proprietate echivalente pentru întreprinderi în ambele teritorii; este ferm convins că este necesară iniţierea unui dialog privind fondurile de investiţii speculative şi fondurile private de acţiuni, având în vedere riscul sistematic pe care îl reprezintă activităţile acestora şi dezbaterea tot mai amplă cu privire la consecinţele lor sociale şi economice la scară largă; solicită Comisiei să precizeze măsurile pe care le va lua în această privinţă, având în vedere faptul că Statele Unite se pregăteşte să înainteze propuneri; reaminteşte că două treimi din fondurile de investiţii speculative şi fondurile private de acţiuni se bazează pe centre off-shore şi solicită, prin urmare, examinarea implicaţiilor fiscale pe care le pot avea;

25.  subliniază importanţa caracterului convergent al practicilor de supraveghere cu privire la consolidarea transatlantică a burselor de valori; îşi reiterează, prin urmare, cererea care vizează sporirea Dialogului privind reglementarea pieţelor financiare prin intermediul unei revizuiri bianuale a serviciilor financiare transatlantice înainte şi după reuniunea anuală la nivel înalt între Uniunea Europeană şi Statele Unite; îndeamnă participanţii la respectiva reuniune să ajungă la un acord asupra recunoaşterii reciproce a standardelor contabile, bazată pe un control fiabil al reglementărilor; subliniază importanţa aplicării de către Statele Unite a Acordului Basel II privind cerinţele în materie de capitaluri şi a recunoaşterii, de către SEC, a Standardelor de raportare financiară internaţională; reaminteşte, exprimându-şi regretul în acest sens, că reasiguratorii din Uniunea Europeană prezenţi în Statele Unite trebuie să garanteze totalitatea riscurilor, supunându-se unor reguli naţionale extrem de discriminatorii; invită, prin urmare, participanţii la reuniunea la nivel înalt UE-SUA să cadă de acord asupra realizării, pe viitor, a unei recunoaşteri reciproce transatlantice şi a unor cerinţe armonizate în materie de solvabilitate şi de raportare privind conturile; solicită Comisiei să garanteze că fuziunile comerciale şi/sau achiziţiile de la nivelul burselor de valori şi al instituţiilor financiare nu se vor solda, direct sau indirect, cu impunerea unilaterală a legilor, regulamentelor şi practicilor de supraveghere specifice Statelor Unite în UE;

26.   invită cele două părţi să ducă la bun sfârşit aspectele preconizate în cadrul Agendei OMC pentru dezvoltare de la Doha, respectând pe deplin abordarea în favoarea dezvoltării; îndeamnă, prin urmare, UE şi SUA să declare, cu ocazia Reuniunii la nivel înalt din 2007, că se angajează pe deplin să colaboreze în vederea realizării unor progrese reale înainte de vara lui 2007 şi, în afară de obiectivele legate de accesul la piaţă şi de servicii, să convină asupra unei abordări comune pentru promovarea aplicării standardelor fundamentale de muncă ale OIM în acordurile OMC şi acordurile comerciale bilaterale şi invită părţile să îşi reafirme angajamentul faţă de categoria verde (Green Box) din domeniul agricol, alături de abordarea unei strategii comune privind eco-condiţionarea, biocarburanţii, bunăstarea şi sănătatea animalelor, precum şi gripa aviară, şi să evidenţieze importanţa unui acord UE-SUA privind vinul;

27.  solicită Consiliului şi Comisiei să poarte discuţii cu partenerii transatlantici asupra modalităţilor de realizare a progreselor în problema accesului ţărilor în curs de dezvoltare la medicamente şi să se opună categoric iniţiativei SUA de a introduce în toate acordurile bilaterale negociate cu ţările în curs de dezvoltare o serie de clauze prin care aceste ţări să renunţe la dispoziţia din cuprinsul Acordului Doha care prevede posibilitatea ca ele să producă şi să importe medicamente de uz general necesare pentru combaterea problemelor majore privind sănătatea populaţiei (SIDA, tuberculoză etc.); cu toate acestea, îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că intenţia Congresului de a autoriza importurile paralele de medicamente provenind din statele membre ale UE poate afecta disponibilitatea acestora pentru pacienţii din UE şi poate favoriza contrafacerea; prin urmare, solicită UE să ridice această problemă în cadrul următoarei Reuniuni la nivel înalt;

28.  consideră că UE şi SUA, în condiţiile în care reprezintă 38% din consumul mondial de energie, ar trebui să preia iniţiativa prin depunerea unor eforturi comune în direcţia dezvoltării producţiei de energie alternativă şi a sporirii eficienţei energetice; prin urmare, invită ambele părţi să îşi consolideze colaborarea în domeniul energetic, al siguranţei energetice şi al durabilităţii mediului, să instituie o piaţă mondială a energiei stabilă şi previzibilă, bazată pe reguli de piaţă şi să facă eforturi pentru includerea dispoziţiilor privind schimburile energetice în regulamentele OMC;

29.  insistă, în acest context, asupra responsabilităţii specifice a ţărilor în curs de dezvoltare de a prelua iniţiativa în eforturile de reducere a emisiilor; îndeamnă SUA să îşi reconsidere poziţia în ceea ce priveşte ratificarea Protocolului de la Kyoto; invită, pe lângă aceasta, SUA să adopte o serie de măsuri ferme la nivel intern, în vederea reducerilor absolute ale emisiilor şi să joace un rol activ în cadrul viitoarelor negocieri internaţionale, în vederea participării lor la viitorul regim al schimbărilor climatice; salută iniţiativele regionale din SUA bazate pe asocierea plafoanelor cu schimburile, precum şi activităţile de la nivel statal în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră; îndeamnă administraţia SUA, Comisia, Consiliul şi statele membre să adopte de urgenţă o serie de măsuri eficiente în vederea reducerii impactului aviaţiei asupra schimbărilor climatice; solicită abordarea cu regularitate a problematicii privind schimbările climatice la nivelul delegaţiei interparlamentare şi în cadrul Dialogului legislativ transatlantic;

30.  speră că Reuniunea la nivel înalt va pregăti terenul pentru un acord în cadrul G8 din luna iunie privind lansarea unui regim al cotelor de emisie post-Kyoto, la care să participe Statele Unite şi principalele economii emergente, cum ar fi China, Brazilia, India, Mexic, Africa de Sud şi Indonezia şi care să prevadă, printre altele, un sistem eficient de comercializare a cotelor de emisii de carbon şi promovarea noilor tehnologii;

31.   salută Strategia de acţiune comună UE-SUA pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, adoptată cu ocazia Reuniunii la nivel înalt UE-SUA din 2006; recomandă o revizuire, de ambele părţi, a procesului de reformă a brevetelor;

32.  îi cere din nou Comisiei(1) să realizeze de urgenţă o anchetă asupra faptului că societăţile şi sectoarele europene care desfăşoară activităţi în SUA şi nu fac obiectul Acordului privind sfera de securitate pot fi în prezent obligate să pună la dispoziţia autorităţilor americane date cu caracter personal, acesta fiind îndeosebi cazul filialelor americane de bănci, companiilor de asigurări, instituţiilor de asigurări sociale şi prestatorilor europeni de servicii de telecomunicaţii;

33.  încurajează administraţia SUA, preşedinţia UE şi Comisia Europeană să semneze, cu ocazia Reuniunii la nivel înalt, Acordul cu privire la transportul aerian din 2 martie 2007 între administraţia SUA şi Comisia UE, care se doreşte a fi un acord de primă etapă în cadrul noii colaborări dintre SUA şi UE în domeniul deosebit de important al Spaţiului aerian transatlantic; speră că SUA va ratifica în curând acest acord şi încurajează ambele părţi să demareze cât mai rapid cu putinţă negocierile în vederea unui acord de a doua etapă;

34.  invită partea europeană şi cea americană să ia în considerare, în relaţiile lor economice, rolul şi caracteristicile specifice ale sectoarelor cultural şi educaţional;

Cadrul instituţional şi rolul Parlamentului

35.  subliniază că numai printr-o implicare mai largă, la toate nivelurile, a Congresului, a Parlamentului European şi a parlamentelor naţionale se poate cu adevărat consolida întregul proces, iar schimburile interparlamentare ar trebui transformate treptat într-o „Adunare transatlantică” de facto;

36.  invită participanţii la Reuniunea la nivel înalt UE-SUA să sprijine dimensiunea parlamentară a parteneriatului transatlantic şi să consolideze rolul instanţelor legislative în cadrul dialogului dintre Comisia UE şi administraţia SUA şi să aibă în vedere o participare sporită a societăţii civile de ambele părţi ale Atlanticului;

37.  subliniază angajamentul său de a contribui în mod permanent la consolidarea şi stabilitatea Parteneriatului transatlantic prin participarea sa la Dialogul instanţelor legislative transatlantice; sprijină efortul de a institui un sistem de alertă precoce între Parlamentul European şi Congresul Statelor Unite;

38.  îndeamnă participanţii la Reuniunea la nivel înalt UE-SUA să cadă de acord asupra unui nivel corespunzător de participare parlamentară la Reuniunile la nivel înalt UE-SUA şi solicită organizarea unei reuniuni, înaintea fiecărei reuniuni la nivel înalt, între părţile implicate în Dialogul instanţelor legislative transatlantice (TLD) şi componente ale Grupului la înalt nivel, pentru realizarea unor dezbateri cu privire la evoluţia Programului de lucru şi la pregătirile pentru Reuniunea la nivel înalt; reiterează necesitatea creării unui cadru parlamentar stabil;

39.  solicită Comisiei să poarte discuţii cu comisiile relevante din cadrul PE în legătură cu strategia pe care urmează să o adopte în cadrul negocierilor, înainte de începerea acestora cu omologii săi americani, de fiecare dată când aceste negocieri se poartă pe marginea aspectelor legislative;

40.   invită comisia sa relevantă să recurgă la resursele bugetare pe 2007 pentru furnizarea fondurilor necesare instituirii unui reprezentanţe permanente oficiale a Parlamentului European în Washington DC, care să asigure instituţionalizarea corespunzătoare a activităţilor proprii Parlamentului şi să facă posibilă o mai bună legătură între PE şi Congresul SUA;

41.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, parlamentelor statelor membre şi Preşedintelui şi Congresului Statelor Unite ale Americii.

(1) Rezoluţia Parlamentului European din 14 februarie 2007 privind SWIFT, acordul PNR (registrul de nume al pasagerilor) şi dialogul transatlantic pe aceste teme, P6_TA-PROV(2007)0039

Aviz juridic - Politica de confidențialitate