Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0167/2007Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0167/2007

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

25.4.2007

az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (4) bekezdése alapján, előterjesztette:
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép: a homofóbiáról Európában

A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B6-0167/2007
Előterjesztett szövegek :
RC-B6-0167/2007
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a homofóbiáról Európában

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az emberi jogokat és alapvető szabadságokat biztosító és a hátrányos megkülönböztetést tiltó nemzetközi eszközökre, nevezetesen az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményre (ECHR),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 6. és 7. cikkére, valamint az EK-Szerződés 13. cikkére, amelyben az EU és a tagállamok kötelezettséget vállalnak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmére, valamint arra, hogy európai eszközöket biztosítanak a hátrányos megkülönböztetés és az emberi jogok megsértése elleni küzdelemhez,

–  tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára, és különösen annak 21. cikkére, amely megtiltja a szexuális beállítottság alapján történő hátrányos megkülönböztetést,

–  tekintettel az Európai Uniónak a szexuális beállítottságon és homofóbián alapuló diszkrimináció elleni harc érdekében tett fellépéseire, különösen a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteit létrehozó 2000/78/EK diszkriminációellenes irányelvre, valamint az „Egyenlő esélyeket mindenkinek” évére (2007),

–  tekintettel a homofóbiáról, a kisebbségek védelméről és a diszkriminációellenes politikákról szóló korábbi állásfoglalásaira, nevezetesen a homofóbiáról Európában, valamint a rasszista és homofób erőszak európai növekedéséről szóló állásfoglalásokra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Parlament egyes európai országokban a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű közösségek ellen irányuló gyűlöletbeszéd elterjedését figyelte meg,

B.  mivel a politikai és vallási vezetők nyilatkozatai és cselekedetei jelentős mértékben befolyásolják a közvéleményt, fontos felelősségük van abban, hogy pozitívan hozzájáruljanak a tolerancia és egyenlőség légkörének megteremtéséhez,

C.  mivel ezen állásfoglalást, valamint az európai homofóbiáról, illetve a rasszista és homofób erőszak Európában tapasztalt fokozódásáról szóló állásfoglalást ezek és egyéb aggasztó események indokolták, mint például helyi hatóságoknak az egyenlőségért szervezett és melegfelvonulások megrendezésére vonatkozó tilalma, vezető politikusok és vallási vezetők által használt gyűlöletkeltő vagy fenyegető nyelvezet vagy gyűlöletbeszéd, továbbá hogy a rendőrségnek nem sikerült megfelelő védelmet biztosítani a békés demonstrációknak és feloszlatni a homofób csoportok által szervezett erőszakos tüntetéseket,

D.  mivel Európában és a világon az elkövetkező hónapokban számos, egyenlőségért szervezett felvonulást és a melegfelvonulást terveznek úgy, hogy a résztvevők és szervezők ellenük irányuló esetleges fizikai erőszakra számíthatnak a szólás- és gyülekezési szabadsághoz való alapvető joguk ellenére, amire többek között az Európa Tanács emberjogi biztosa is emlékeztetett,

E.  mivel egy Torinóban élő, 16 éves Matteo nevű olasz fiatalember öngyilkosságot követett el és két búcsúlevelet hagyott hátra, amelyekben tettét a szexuális beállítottsága miatt elszenvedett megfélemlítéssel indokolja; mivel az Egyesült Királyságban működő civil társadalmi szervezetek Anglia-szerte a középiskolákban a homofób megfélemlítések számának növekedését jelezték; mivel Hollandiában csupán szexuális beállítottsága és nőies megjelenése miatt egy homoszexuális férfit halálra vertek,

F.  mivel az Európai Parlament már több alkalommal kérte a diszkriminációellenes jogszabálycsomag teljessé tételét az EK-Szerződés 13. cikke alapján, és rendszeresen kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot olyan irányelvre, amely minden ágazatban megtiltja a szexuális beállítottság alapján való megkülönböztetést,

G.  mivel az Európai Parlament a rasszista és homofób erőszak európai előretöréséről szóló, 2006. június 15-i állásfoglalásában már hangot adott az európai, és különösképpen a lengyel helyzetet illető komoly aggodalmának, elítélve a Lengyel Családok Ligája párt, valamint a miniszterelnök-helyettes és az oktatási miniszter gyűlöletkeltő és erőszakra buzdító felszólalásait,

H.  mivel márciusban a lengyel kormány miniszterelnök-helyettese és oktatási minisztere bejelentést tettek egy törvényjavaslatról, amely büntetné az iskolai „homoszexuális propagandát”, és ismertették e törvényjavaslat tartalmát, amely kilátásba helyezi az iskolaigazgatók, tanárok és tanulók elbocsátását, megbírságolását vagy börtönbüntetését a leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek jogainak az iskolákban történő hirdetése esetén,

I.  mivel a lengyel kormány oktatásiminiszter-helyettese megerősítette, hogy valóban készülőben van egy ilyen törvénytervezet, és bejelentette, hogy „azok a tanárok, akik nyíltan vállalják homoszexualitásukat, el lesznek bocsátva munkahelyükről”; mivel a kormány különböző tagjai eltérően reagáltak, ezért továbbra is kétséges, hogy a jogszabálytervezetet valóban beterjesztik-e,

J.  mivel a lengyel kormány miniszterelnök-helyettese és oktatási minisztere kifejezte európai szinten hasonló jogszabályok elfogadásának előmozdítására irányuló óhaját,

K.  mivel a javasolt jogszabályt a lengyel miniszterelnök támogatja, aki kijelentette, hogy „a homoszexuális életstílusnak a normál élet alternatívájaként fiataloknak történő iskolai népszerűsítése túl messzire megy, és az ilyen jellegű kezdeményezéseket le kell állítani az iskolákban”, félreértelmezve ezzel a nevelés és a tolerancia fogalmát,

L.  mivel a gyermekjogok védelmével foglalkozó lengyel ombudsman kijelentette, hogy jegyzéket készít azon munkakörökről, amelyekre nem lehet homoszexuálisokat felvenni,

M.  mivel az Európai Unió „Egyenlő esélyeket mindenkinek - 2007” elnevezésű programjának lengyelországi végrehajtása a lengyel kormánynak és vezetésnek a támogatandó – többek között a leszbikusok, a melegek, a biszexuálisok és a transzneműek szervezetei által benyújtott – projekteket illető döntésképtelensége miatt jelentősen késik, ami lényegében e projektek lengyelországi megvalósításának megakadályozását jelenti,

N.  mivel 2006 júniusában az államügyész elrendelte a leszbikusok, a melegek, a biszexuálisok és a transzneműek szervezeteinek pénzügyi ellenőrzését abból a célból, hogy a bűnszervezetekkel fennálló esetleges összefonódásokra, az iskolákban betöltött szerepükre vagy bármilyen bűncselekmény elkövetésére fényt derítsen, de az ellenőrzés eredménytelen volt,

O.  mivel a lengyel kormány 2006. június 8-án elbocsátotta a Tanárképző Központ vezetőjét és betiltotta az Európa Tanács hivatalos diszkriminációellenes anyagainak terjesztését, és mivel a Központ új vezetője 2006. október 9-én kijelentette, hogy „nem engedhetjük meg, hogy az iskolákban helytelen példa üsse fel a fejét, mivel az iskola célja az, hogy a jó és a rossz, a szép és a csúnya közötti különbséget elmagyarázza (...), és hogy rámutasson arra, hogy a homoszexuális életvitel tragédiához, kiüresedéshez és degenerációhoz vezet”,

P.  mivel Terry Davis, az Európa Tanács főtitkára az események kapcsán kijelentette, hogy „a lengyel kormány szabadon dönthet arról, hogy fel kívánja-e használni az Európa Tanács által biztosított anyagokat emberi jogi képzésre, azonban még ha a tananyag választható is, a benne foglalt értékek és elvek egyáltalán nem azok” és aggodalmát fejezte ki „egyes, a kormány által elfogadott, homofóbiát és homofób magatartást támogató politikákkal” kapcsolatban,

Q.  mivel a lengyel kormány megtagadta a leszbikusok, a melegek, a biszexuálisok és transzneműek szervezetei által támogatott projekteknek az Európai Ifjúsági Program keretében való finanszírozását is és ezen döntését a szervezeteknek küldött levelében jelezte, amely szerint a „minisztérium politikája nem támogat olyan cselekvéseket, amelyek a homoszexuális viselkedést és annak az ifjúság körében való elterjedését segítik elő. A minisztériumnak továbbá nem feladata a homoszexuálisok szervezeteivel való együttműködés támogatása.”,

R.  mivel számos pozitív fejlemény is megfigyelhető, mint a 2006 júniusában, Varsóban rendezett sikeres melegfelvonulás, a 2006 novemberében szintén Varsóban, a toleranciáért és demokráciáért tartott tömegdemonstráció a poznani toleranciatüntetés betiltását követően, a 2007 áprilisában, Krakkóban rendezett melegfelvonulás védelme, valamint az a tény, hogy a melegfelvonulásokat immár nem tiltják be szisztematikusan,

S.  mivel az Európai Parlament megbízta a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontját, hogy vizsgálja meg a Lengyelországban előretörő rasszista, idegengyűlölő és homofób intoleranciát mutató hangulatot, és felkérte a Bizottságot annak megállapítására, hogy a lengyel oktatásügyi miniszter fellépése és kijelentései összhangban vannak-e az EU-Szerződés 6. cikkével, illetve arra, hogy emlékeztessen az e cikk megszegésével járó szankciókra, amely kérések azonban válasz nélkül maradtak,

1.  kiemeli, hogy az Európai Unió elsősorban értékközösség, ahol az emberi jogok, az alapvető szabadságok, a demokrácia, a jogállamiság, az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség a legfontosabb értékek közé tartoznak;

2.  megerősíti, hogy az uniós intézmények és a tagállamok kötelessége biztosítani az Európában élők emberi jogainak tiszteletben tartását, védelmét és előmozdítását az Európai Unióban, az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Európai Unió alapjogi chartája, az EU-Szerződés 6. cikke, valamint a 2000/43/EK és a 2000/78/EK irányelvek rendelkezéseinek megfelelően;

3.  megismétli kérését a Bizottsághoz, hogy ez utóbbi a Szerződés 13. cikkén alapuló hátrányos megkülönböztetés elleni csomag kiegészítésével biztosítsa azt, hogy a szexuális beállítottság miatti hátrányos megkülönböztetés minden területen tilos legyen, ugyanis ennek hiányában a leszbikusok, melegek és biszexuálisok és más, többszörös hátrányos megkülönböztetésben részesülők továbbra is a diszkrimináció kockázatával élnek; világszerte a homoszexualitás büntethetőségének megszüntetését sürgeti;

4.  minden év május 17-ét a homofóbia elleni nemzetközi nappá nyilvánítja;

5.  sürgeti az Európai Bizottságot, hogy gyorsítsa a hátrányos megkülönböztetés elleni irányelv végrehajtásának ellenőrzését, és az uniós kötelezettségek megsértése esetén állítsa bíróság elé a tagállamokat;

6.  emlékezteti valamennyi tagállamot, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete szerint a gyülekezési szabadság joga akkor is gyakorolható, ha az nem egyezik a többségi társadalom nézeteivel, és hogy ezért a melegfelvonulások betiltása, illetve az ezeken részt vevők megfelelő védelmének elmulasztása az ECHR egyezmény megsértésének minősül; és felszólítja az összes illetékes hatóságot, köztük a helyi szerveket, hogy engedélyezzék az ilyen felvonulásokat és biztosítsák a résztvevők megfelelő védelmét;

7.  elítéli a politikai és vallásos vezetők hátrányos megkülönböztetésről tanúskodó, a homoszexuálisok ellen irányuló megjegyzéseit, mivel ezek, még ha később vissza is vonják őket, gyűlöletet és erőszakot szítanak, és kéri a megfelelő szervezetek felettes szerveit, hogy ítéljék el ezeket a megnyilvánulásokat;

8.  ismételten felkér valamennyi tagállamot, hogy javasoljanak jogszabályokat az azonos nemű párokat sújtó hátrányos megkülönböztetés megszüntetésére, és kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatokat annak biztosítására, hogy a kölcsönös elismerés elve ezen a területen is érvényesüljön valamennyi személy az EU-ban történő megkülönböztetésmentes szabad mozgásának szavatolása érdekében;

9.  szolidaritását és támogatását fejezi ki az alapvető jogokért küzdő aktivistáknak és a leszbikusoknak, melegeknek, biszexuálisoknak és transzneműeknek biztosítandó egyenlő jogok védelmezőinek;

10.  sürgeti az illetékes lengyel hatóságokat, hogy tartózkodjanak a miniszterelnök-helyettes és az oktatási miniszter által bemutatott tervezethez hasonló jogszabályok előterjesztésétől és elfogadásától, illetve a leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek szervezeteit megfélemlítő intézkedésektől;

11.  felhívja az illetékes lengyel hatóságokat, hogy nyilvánosan ítéljék el az állami vezetők által tett, a szexuális beállítottság alapján való diszkriminációra felszólító és gyűlöletkeltő nyilatkozatokat, és tegyenek lépéseket azok ellen; úgy véli, hogy bármilyen egyéb viselkedés az EU-Szerződés 6. cikkének megsértését jelentené;

12.  kéri a lengyel hatóságokat, hogy könnyítsék meg az „Egyenlő esélyeket mindenkinek – 2007” év megvalósítását, és kéri a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel az „Egyenlő esélyeket mindenkinek – 2007” év, és különösen annak a záradéknak a megvalósítását, amelynek értelmében a finanszírozás előfeltétele annak biztosítása, hogy a hátrányos megkülönböztetés minden indítékára azonos módon reagáljanak a nemzeti programokban;

13.  felkéri az Elnökök Értekezletét, hogy tényfeltáró céllal küldjön delegációt Lengyelországba annak érdekében, hogy tisztább képet kapjon a helyzetről, és hogy párbeszédet kezdjen valamennyi érintett féllel;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, a csatlakozó és tagjelölt országoknak, valamint az Európa Tanácsnak.