A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B6-0206/2007

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0206/2007

Viták :

PV 24/05/2007 - 14.1
CRE 24/05/2007 - 14.1

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 97kWORD 57k
23.5.2007
PE 389.528v01-00}
PE 389.545v01-00}
PE 389.553v01-00} RC1
 
B6‑0206/2007}
B6‑0223/2007}
B6‑0231/2007} RC1
az Eljárási Szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján, előterjesztette:
   Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová és Bernd Posselt, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
   Jean-Marie Cavada, Sarah Ludford és Marios Matsakis, az ALDE képviselőcsoportja nevében
   Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki és Bogusław Rogalski, az UEN képviselőcsoportja nevében
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
   PPE-DE (B6‑0206/2007)
   ALDE (B6‑0223/2007)
   UEN (B6‑0231/2007)
Venezueláról

 

Az Európai Parlament állásfoglalása Venezueláról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel a médiapluralizmus és a szólásszabadság a demokrácia nélkülözhetetlen alappillérei;

B.  mivel a sajtószabadság elsődleges fontosságú a demokrácia és az alapvető jogok tiszteletben tartása szempontjából, tekintve azon lényeges szerepét, hogy biztosítja a vélemények és gondolatok szabad kifejezését és hozzájárul az egyének tevékeny részvételéhez a demokratikus folyamatokban;

C.  mivel a Radio Caracas Televisión (RCTV) magántulajdonban lévő médiacsoport 2007. május 27-én lejáró műsorszórási engedélyét nem hosszabbították meg, ami e 3000 alkalmazottat foglalkoztató médium megszűnésének kockázatát hordozza magában;

D.  mivel Venezuela egyik legrégebbi és legfontosabb audiovizuális médiuma engedélyének meg nem hosszabbítása a nyilvánosság nagy részét megfosztja a sokszínű tájékoztatástól, és ellentmond a sajtó azon jogának, hogy ellenhatalmi szerepet töltsön be;

E.  mivel Venezuela elnöke, Hugo Chávez bejelentette, hogy nem újítja meg az ország egyik vezető televízióadója, a Radio Caracas TV (RCTV) műsorszórási engedélyét, és az engedély 2007. május 27-én lejár;

F.  mivel a Radio Caracas Televisión a venezuelai kormány nyilatkozatainak fényében az egyetlen olyan médium, amelynek nem hosszabbították meg engedélyét;

G.  mivel a venezuelai alkotmány 57. és 58. cikke garantálja a szólás-, kommunikációs és tájékoztatási szabadságot;

H.  mivel Venezuela aláírta a nemzetközi polgári és politikai jogi megállapodást, a nemzetközi gazdasági, társadalmi és kulturális jogi megállapodást és az emberi jogokra vonatkozó amerikai egyezményt,

I.  mivel a legfelsőbb bíróság, amelyhez az RCTV fellebbezett, nem tartotta tiszteletben az ítélkezésre vonatkozó törvényi határidőt;

J.  mivel az RCTV vezetésének felrótt magatartásnak rendes bírósági eljárás tárgyát kell képeznie, amennyiben a hatóságok ezt szükségesnek ítélik;

K.  mivel a december végén maga az államfő által nyilvánosságra hozott határozat kihirdetése riasztó precedenst teremt az országban érvényes sajtószabadság szempontjából;

1.  emlékezteti a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányát arra, hogy tiszteletben kell tartania és tartatnia a szólásszabadságot, a vélemény szabadságát és a sajtószabadságot, ahogyan azt saját alkotmánya, az Amerikaközi Demokratikus Charta, a nemzetközi polgári és politikai jogi megállapodás és az amerikai emberi jogi egyezmény, amelyeknek aláíró fele, előírja;

2.  kéri a venezuelai kormányt, hogy az állam pártatlanságának elve nevében valamennyi – akár állami, akár magán – média részére minden politikai vagy ideológiai megfontolástól mentesen biztosítson jogi szempontból egyenlő bánásmódot;

3.  párbeszédre hívja fel a kormányt és a magántulajdonban lévő venezuelai médiát, miközben mélységesen sajnálja, hogy a venezuelai hatóságok általában egyáltalán nem nyitottak a párbeszédre, és ez különösen igaz az RCTV esetében;

4.  kéri ezért az Európai Parlament illetékes küldöttségeit és bizottságait, hogy törekedjenek e kérdés megoldására;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Amerikai Államok Szervezete (OEA) főtitkárának, az Eurolat Parlamenti Közgyűlésnek, a Mercosur parlamentjének, valamint a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat