Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B6-0206/2007

Testi mressqa :

RC-B6-0206/2007

Dibattiti :

PV 24/05/2007 - 14.1
CRE 24/05/2007 - 14.1

Votazzjonijiet :

Testi adottati :


MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 101kWORD 57k
23.5.2007
PE 389.528v01-00}
PE 389.545v01-00}
PE 389.553v01-00} RC1
 
B6‑0206/2007}
B6‑0223/2007}
B6‑0231/2007} RC1
imressqa skond l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura minn
   Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová u Bernd Posselt, f'isem il-Grupp PPE-DE
   Jean-Marie Cavada, Sarah Ludford u Marios Matsakis, f'isem il-Grupp ALDE
   Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki u Bogusław Rogalski, f'isem il-Grupp UEN
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
   PPE-DE (B6‑0206/2007)
   ALDE (B6‑0223/2007)
   UEN (B6‑0231/2007)
dwar il-Venezuela

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-Venezuela 

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  Billi l-pluraliżmu fil-midja u l-libertà ta' l-espressjoni jikkostitwixxu element indispensabbli tad-demokrazija;

B.  billi l-libertà tal-midja hija ta' importanza fundamentali għad-demokrazija u r-rispett tad-drittijiet fundamentali, peress li għandha rwol essenzjali fil-ganazija tal-libertà ta' l-espressjoni ta' l-opinjonijiet u l-ideat u fil-kontribuzzjoni għall-parteċipazzjoi effettiva tan-nies fil-proċessi demokratiċi,

C.  billi ma ġietx imġedda l-liċenzja għax-xandir tal-grupp awdjoviżiv privat Radio Caracas Televisión (RCTV), li ser tiskadi fis-27 ta' Mejju 2007, u dan jista' jfisser li din il-midja ser tisparixxi u t-3000 impjegat li hija tħaddem ser jitilfu xogħolhom;

D.  billi n-nuqqas ta' tiġdid tal-liċenzja ta' din il-midja awdjoviżiva, li hija waħda mill-eqdem u mill-iktar importanti fil-Venezuela, ser iċaħħad lil parti kbira mill-pubbliku minn informazzjoni pluralista u jmur kontra d-dritt ta' l-istampa li teffettwa l-irwol tagħha ta' kontro-poter,

E.  billi l-President tal-Venezuela, Hugo Chávez, ħabbar li ma kienx ser iġedded il-liċenzja ta' wieħed mill-istazzjonijiet ewlenin tat-televixin fil-pajjiż, jiġifieri Radio Caracas TV (RCTV) u l-liċenzja tiskadi fis-27 ta' Mejju 2007,

F.  billi Radio Caracas Televisión, meta jitqiesu d-dikjarazzjonijiet tal-gvern tal-Venezuela, hija l-unika midja kkonċernata minn din il-miżura li ma jiġix imġedded il-kuntratt;

G.  billi, fl-Artikoli 57 u 58 tagħha, il-Kostituzzjoni tal-Venezuela tiggarantixxi d-drittijiet għal-libertà ta' l-espressjoni, għall-komunikazzjoni u għall-informazzjoni,

H.  billi l-Venezuela huwa firmatarju tal-Patt Internazzjonali tad-Drittijiet Ċivli u Politiċi, tal-Patt Internazzjonali tad-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali u tal-Konvenzjoni Amerikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

I.  billi l-Qorti Suprema tal-ġustizzja, li tressaq quddiemu appell min-naħa ta' l-RCTV, ma osservatx l-iskadenza legali biex huwa tagħti d-deċiżjoni tagħha;

J.  billi, jekk l-awtoritajiet iqisu li dan huwa neċessarju, l-imġiba li biha qed tiġi akkużata d-diriġenza ta' l-RCTV għandha tagħti lok għal proċedura ġudizzjarja ordinarja;

K.  billi l-avviż fir-rigward ta' din id-deċiżjoni infirex b'mod pubbliku fl-aħħar ta' Diċembru mill-istess Kap ta' l-Istat u jistabbilixxi preċedent allarmanti f'dak li għandu x'jaqsam mal-libertà ta' l-espressjoni f'dan il-pajjiż;

1.  Ifakkar lill-gvern tar-Repubblika Bolivarjana tal-Venezuela li huwa għandu jirrispetta u jiżgura r-rispett tal-libertà ta' l-espressjoni, il-libertà ta' l-opinjoni u l-libertà ta' l-istampa, hekk kif tobbligah il-Kostituzzjoni tiegħu stess, il-Karta Demokratika, il-Patt Internazzjonali tad-Drittijiet Ċivili u Politiċi u l-Konvenzjoni Amerikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, li huwa ffirma;

2.  Jitlob lill-gvern tal-Venezuela sabiex, f'isem il-prinċipju ta' imparzjalità ta' l-Istat, jiggarantixxi trattament ġuridiku indaqs għall-midjas kollha, pubbliċi jew privati, indipendentement minn kwalunkwe konsiderazzjoni politika jew ideoloġika;

3.  Jitlob li jkun hemm djalogu bejn il-gvern u l-midjas privati tal-Venezuela filwaqt illi jiddispjaċih ħafna li l-awtoritajiet tal-Venezuela, b'mod ġenerali, ma juru l-ebda xewqa li jiddjalogaw, u b'mod partikulari fil-każ ta' l-RCTV;

4.  jitlob għalhekk lid-delegazzjonijiet u lill-kumitati kompetenti tal-Parlament Ewropew sabiex jieħdu f'idejhom din il-kwistjoni;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, lis-Segretarju Ġenerali ta' l-Organizzazzjoni ta' l-Istati Amerikani (OEA), lill-Assemblea Eurolat, lill-Parlament tal-Mercosur, kif ukoll lill-gvern tar-Repubblika Bolivarjana tal-Venezuela.

Avviż legali - Politika tal-privatezza