Propunere comună de rezoluţie - RC-B6-0206/2007Propunere comună de rezoluţie
RC-B6-0206/2007

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE

23.5.2007

depusă în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură de
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri: privind Venezuela

Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B6-0206/2007
Texte depuse :
RC-B6-0206/2007
Voturi :
Texte adoptate :

Rezoluţia Parlamentului European privind Venezuela

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât pluralismul presei şi libertatea de expresie constituie un pilon indispensabil al democraţiei;

B.  întrucât libertatea presei este de o importanţa primordială pentru democraţie şi pentru respectarea libertăţilor fundamentale, prin prisma rolului esenţial pe care îl are în garantarea exprimării libere a opiniilor şi ideilor şi în promovarea participării efective a cetăţenilor la procesele democratice;

C.  întrucât nereînnoirea licenţei de emisie a grupului audiovizual privat Radio Caracas Televisión (RCTV), care expiră la 27 mai 2007, riscă să ducă la dispariţia acestui grup, care are 3 000 de salariaţi;

D.  întrucât nereînnoirea licenţei acestui grup audiovizual, unul dintre cele mai vechi şi cele mai importante din Venezuela, privează o mare parte a publicului de o informare pluralistă şi încalcă dreptul presei de a juca rolul de contraputere;

E.  întrucât Hugo Chávez, preşedintele Venezuelei, a anunţat că nu va reînnoi licenţa de emisie a unuia dintre cele mai importante posturi de televiziune ale ţării, şi anume Radio Caracas TV (RCTV), care expiră la 27 mai 2007;

F.  întrucât, având în vedere declaraţiile guvernului venezuelian, Radio Caracas Televisión este singurul mijloc de informare în masă vizat de această măsură de nereînnoire a licenţei;

G.  întrucât constituţia venezueliană garantează, la articolele 57 şi 58, dreptul la libertatea de exprimare, de comunicare şi de informare;

H.  întrucât Venezuela a semnat Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale şi Convenţia americană privind drepturile omului;

I.  întrucât Tribunalul Suprem de Justiţie, în faţa căruia RCTV a făcut apel, nu a respectat termenul legal pentru luarea unei hotărâri;

J.  întrucât atitudinea care îi este reproşată conducerii RCTV ar trebui să conducă, în cazul în care autorităţile consideră necesar acest lucru, la o procedură judiciară ordinară;

K.  întrucât anunţarea acestei decizii, făcută publică la sfârşitul lunii decembrie chiar de către şeful statului, constituie un precedent alarmant în ceea ce priveşte libertatea de exprimare în această ţară,

1.  reaminteşte guvernului Republicii Bolivariene Venezuela că are datoria de a respecta şi de a impune respectarea libertăţii de exprimare, a libertăţii de opinie şi a libertăţii presei, în conformitate cu propria constituţie, Carta Democratică Interamericană, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi Convenţia americană privind drepturile omului, la care este semnatară;

2.  solicită guvernului venezuelian să garanteze, în numele principiului imparţialităţii statului, un tratament juridic egal tuturor mijloacelor de informare în masă, publice sau private, fără a ţine seama de considerente politice sau ideologice;

3.  invită la un dialog între guvernul venezuelian şi mijloacele private de informare în masă din această ţară, regretând profund lipsa totală de disponibilitate la dialog de care au dat dovadă autorităţile venezueliene în general şi, în special în cazul RCTV;

4.  solicită, prin urmare, delegaţiilor şi comisiilor competente ale Parlamentului European să se sesizeze cu privire la această problematică;

5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei, precum şi Secretarului General al Organizaţiei Statelor Americane (OSA), Adunării Eurolat, Parlamentului Mercosur şi guvernului Republicii Bolivariene Venezuela.