Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B6-0206/2007

Predložena besedila :

RC-B6-0206/2007

Razprave :

PV 24/05/2007 - 14.1
CRE 24/05/2007 - 14.1

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 95kWORD 53k
23.5.2007
PE 389.528v01-00}
PE 389.545v01-00}
PE 389.553v01-00} RC1
 
B6‑0206/07}
B6‑0223/07}
B6‑0231/07} RC1
v skladu s členom 115(5) Poslovnika, ki ga vlagajo:
   Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik, Charles Tannock, Zuzana Roithová in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE
   Jean-Marie Cavada, Sarah Ludford in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE
   Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki in Bogusław Rogalski v imenu skupine UEN
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
   PPE-DE (B6‑0206/07)
   ALDE (B6‑0223/07)
   UEN (B6‑0231/07)
o Venezueli

Resolucija Evropskega parlamenta o Venezueli 

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 115(5) svojega poslovnika,

A.  ker sta pluralnost medijev in svoboda izražanja temeljna stebra demokracije,

B.  ker je svoboda medijev izjemno pomembna za demokracijo ter spoštovanje temeljnih svoboščin, saj ima poglavitno vlogo pri zagotavljanju svobode izražanja mnenj in idej, državljanom pa omogoča uspešno sodelovanje v demokratičnih procesih,

C.  ker lahko z neobnovitvijo licence za oddajanje zasebne avdiovizualne skupine Radio Caracas Televisión (RCTV), ki poteče 27. maja 2007, ta medij propade in s tem delo izgubi 3000 oseb;

D.  ker bo zaradi neobnovitve licence tega avdiovizualnega medija, ki je eden izmed najstarejših in najpomembnejših v državi, velik del javnosti ostal brez pluralnega obveščanja, poleg tega pa je to v nasprotju s svobodo tiska in njegove vloge nasproti oblasti,

E.  ker je venezuelski predsednik Hugo Chávez najavil, da ne bo obnovil licence za oddajanje ene pomembnejših televizijskih postaj v državi, skupine Radio Caracas Televisión (RCTV), ki poteče 27. maja 2007,

F.  ker je skupina Radio Caracas Televisión glede na izjave venezuelske vlade edini medij, katerega licenca ne bo obnovljena,

G.  ker so v členih 57 in 58 venezuelske ustave zagotovljene pravice do svobode izražanja, sporočanja in obveščanja,

H.  ker je Venezuela podpisnica mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah ter ameriške konvencije o človekovih pravicah,

I.  ker vrhovno sodišče, ki je prejelo pritožbo skupine RCTV, ni spoštovalo roka za sprejem sklepa;

J.  ker bi bilo treba ravnanje, ki se očita vodstvu skupine RCTV, obravnavati po rednem sodnem postopku, če oblasti menijo, da je to potrebno;

K.  ker je ta odločitev, ki jo je konec decembra objavil sam vodja države, alarmanten precedens na področju svobode izražanja v tej državi,

1.  opozarja vlado Republike Venezuele, da mora spoštovati in zagotoviti spoštovanje svobode izražanja, svobode mnenja in svobode tiska, h čemer jo zavezujejo njena ustava, medameriška demokratična listina, mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah in ameriška konvencija o človekovih pravicah, katere podpisnica je;

2.  poziva venezuelsko vlado, naj v imenu načela nepristranskosti države zagotovi enako sodno obravnavanje vseh medijev, javnih ali zasebnih, ne glede na njihovo politično ali ideološko stališče;

3.  poziva k dialogu med venezuelsko vlado in zasebnimi mediji v državi, pri tem pa obžaluje, da venezuelske oblasti niso nikakor odprte za splošni dialog, še zlasti v primeru skupine RCTV;

4.  zato poziva pristojne delegacije in odbore Evropskega parlamenta, naj obravnavajo to vprašanje;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav, skupščini Eurolat, parlamentu Mercosurja ter vladi Republike Venezuele.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov