Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0208/2007Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0208/2007

  KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  23.5.2007

  az Eljárási Szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján, előterjesztette:
  a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép: a szudáni emberi jogokról

  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  RC-B6-0208/2007
  Előterjesztett szövegek :
  RC-B6-0208/2007
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  Az Európai Parlament állásfoglalása a szudáni emberi jogokról

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel Eljárási Szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére

  A.  mivel a Hatim Abdurrahman Mohamed Hasan vezette bíróság házasságtörés vétsége miatt 2007. március 6-án kövezés általi halálra ítélte a 23 éves Amouna Abdallah Daldoumot, 2007. február 13-án pedig a darfuri tama törzsből származó 22 éves Sadia Idries Fadult,

  B.  mivel a megkövezés kegyetlen és embertelen büntetés, továbbá a házasságtörés súlyos büntetése sérti a Szudán által elfogadott alapvető emberi jogokat és nemzetközi kötelezettségeket;

  C.  mivel mindkét asszony az ítélet elleni fellebbezést nyújtott be,

  D.  mivel a Szudáni Köztársaság brüsszeli nagykövetsége által küldött levél szerint a bíróság semmissé nyilvánította a halálos ítéleteket, mert Daldaum asszony és Fadul asszony nem kapta meg a „szükséges jogi védelmet”, valamint „a fellebviteli bíróság jogi észrevételeinek fényében” felülvizsgálja az ügyet,

  E.  mivel a dél-darfuri Nyalában működő büntetőbíróság május 3-án gyilkosság és rablás vádja miatt kötél általi halálra ítélte Zakaria Mohamedet és Ahmed Abdullah Suleimant, akik mindketten 16 évesek,

  F.  mivel Szudán ratifikálta az ENSZ Gyermekjogi Egyezményét, amelynek értelmében vállalta, hogy nem végez ki 18 évnél fiatalabb személyeket,

  G.  mivel a szudáni kormány aláírta a Cotonoui Megállapodást, továbbá az EU-nak az AKCS-országokkal történő együttműködése az emberi jogok, a demokratikus elvek és a jogállamiság tiszteletén alapul,

  H.  mivel a Szudáni Köztársaság aláírta a Cotonoui Megállapodás emberi jogi záradékát és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát,

  I.  mivel a Szudán által aláírt, az emberek és népek jogairól szóló afrikai charta magában foglalja az élethez való jogot és a kínzás, továbbá a kegyetlen, embertelen és megalázó büntetés és bánásmód tiltását, de mivel számos büntetőjogi ítélet esetében továbbra is alkalmazzák a halálbüntetést, a korbácsolást, a csonkítást és más testi fenyítést,

  J.  mivel az Európai Bizottság 2007 márciusában további 45 millió euró összegű humanitárius segélyt jelentett be Szudán számára (2007-ben a segély eddig eléri a 85 millió eurót) jelezvén az EU elkötelezettségét a szudáni nép iránt,

  1.  üdvözli a halálos ítélet semmissé nyilvánítását – feltéve, hogy a bíróság is megerősíti azt – és felszólítja a szudáni kormányt, hogy garantálja Sadia Idris Fadul és Amouna Abdallah Daldoum testi és lelki épségét;

  2.  felszólítja a szudáni kormányt, hogy hatálytalanítsa az Abdelrahman Zakaria Mohamed és Ahmed Abdullah Suleiman elleni halálos ítéletet és garantálja testi és lelki épségüket;

  3.  határozottan emlékezteti a szudáni kormányt arra, hogy a fiatalkorú bűnelkövetők ellen alkalmazott halálbüntetést tiltja a nemzetközi jog;

  4.  felszólítja a Bizottságot, a Tanácsot és a tagállamokat, hogy

  • (a)ítéljék el a halálbüntetés, a korbácsolás és más kegyetlen, megalázó testi fenyítés alkalmazását, támogassák az élethez való jogot, valamint a kínzás és a kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetés és bánásmód betiltását, továbbá támogassák a nők jogait a szudáni hatóságokkal való kapcsolattartásuk során, beleértve a nők és lányok jogát a megkülönböztetés- és erőszakmentességre összhangban a nemzetközi törvényekkel és normákkal;
  • (b)a szudáni hatóságokkal való kapcsolattartásuk során támogassák az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását, beleértve a nemzeti törvények és a nemzetközi emberi jogi normák betartását, mint például a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, melyhez Szudán 1986-ban csatlakozott, az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye, amelyhez 1990-ben csatlakozott és a 2005-ben aláírt Cotonoui Megállapodás 96. cikkének emberi jogi záradéka;

  5.  felszólítja a szudáni kormányt, hogy végezze el igazságügyi rendszerének megfelelő felülvizsgálatát és ratifikálja a Polgári és Politikai Jogokról szóló Nemzetközi Egyezmény második fakultatív jegyzőkönyvét, amelynek célja a halálbüntetés eltörlése;

  6.  felszólítja a szudáni kormányt, hogy csatlakozzon az emberek és népek jogairól szóló afrikai chartának az afrikai nők jogairól szóló jegyzőkönyvéhez, valamint az Afrikai Unió Bíróságának jegyzőkönyvéhez, amelyeket a mozambiki Maputóban fogadtak el 2003. július 11-én;

  7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az AKCS-EU Tanácsnak és Közös Parlamenti Közgyűlésnek, a Bizottságnak, az Afrikai Unió és az ENSZ főtitkárának, valamint Szudán kormányának.