Predlog skupne resolucije - RC-B6-0208/2007Predlog skupne resolucije
RC-B6-0208/2007

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

23.5.2007

v skladu s členom 115(5) poslovnika, ki ga vlagajo:
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o človekovih pravicah v Sudanu

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B6-0208/2007
Predložena besedila :
RC-B6-0208/2007
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o človekovih pravicah v Sudanu

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 115(5) svojega poslovnika,

A.  ker je sodišče pod vodstvom sodnika Hatima Abdurrahmana Mohameda Hasana 6. marca 2007 oziroma 13. februarja 2007 23-letni Amouni Abdallah Daldoum in 22-letni Sadii Idries Fadul iz plemena Tama v Darfurju zaradi prešuštva izreklo smrtno sodbo s kamenjanjem,

B.  ker je kamenjanje kruta in nečloveška kazen in ker strogo kaznovanje prešuštva pomeni kršenje osnovnih človekovih pravic in mednarodnih obveznosti Sudana,

C.  ker sta se obe zoper sodbo pritožili,

D.  ker naj bi na podlagi pisma sudanskega veleposlaništva v Bruslju sodišče smrtno kazen razveljavilo, ker Daldoumova in Fadulova nista imeli ustreznega pravnega zagovornika, in bo primer znova obravnavalo na osnovi pravnih pripomb prizivnega sodišča,

E.  ker je kazensko sodišče 3. maja 2007 v mestu Nyala v južnem Darfurju zaradi umora in tatvine šestnajstletna Zakario Mohameda in Ahmeda Suleimana obsodilo na smrtno kazen z obešenjem,

F.  ker je Sudan ratificiral konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah in se s tem obvezal, da osebam, mlajšim od 18 let, ne bo izrekal smrtne kazni,

G.  ker je sudanska vlada podpisnica sporazuma iz Cotonouja in ker sodelovanje EU z državami AKP temelji na spoštovanju človekovih pravic, demokratičnih načel in pravne države,

H.  ker je Republika Sudan podpisnica klavzule o človekovih pravicah iz sporazuma iz Cotonouja in mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

I.  ker je Republika Sudan ratificirala afriško listino o človekovih pravicah in pravicah narodov, ki vključuje pravico do življenja ter prepoved mučenja in drugih krutih, nečloveških ali ponižujočih kazni ali ravnanja, in ker se smrtna kazen, bičanje, sekanje udov in druge oblike telesnega kaznovanja pri vrsti kaznivih dejanj še uporabljajo,

J.  ker je Evropska komisija 14. marca 2007 objavila, da bo za humanitarno pomoč v Sudanu namenila dodatnih 45 milijonov EUR (skupaj 85 milijonov EUR za leto 2007), kar kaže na obvezo EU do sudanskega naroda,

1.  pozdravlja razveljavitev smrtne kazni, če jo bo sodišče dejansko potrdilo, in poziva sudansko vlado, naj Sadii Idris Fadul in Amouni Abdallah Daldoum zagotovi telesno in psihološko integriteto;

2.  poziva sudansko vlado, naj prekliče smrtno kazen in zagotovi telesno in psihološko integriteto Abdelrahmana Zakarie Mohameda in Ahmeda Abdullaha Suleimana;

3.  strogo opozarja sudansko vlado, da je smrtna kazen za mladoletne storilce kaznivih dejanj po mednarodnem pravu prepovedana;

4.  poziva Komisijo, Svet in države članice, naj:

  • (a)obsodijo smrtno kazen, bičanje in druge oblike telesnih, krutih ali ponižujočih kazni, spodbujajo pravico do življenja in prepoved mučenja ter drugih krutih, nečloveških ali ponižujočih kazni ali ravnanja ter spodbujajo pravice žensk v odnosu z sudanskimi oblastmi, vključno s pravico žensk in deklet do varstva pred diskriminacijo in nasiljem, kar je v skladu z mednarodnim pravom in standardi,
  • (b)spodbujajo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v odnosu do sudanskih oblasti, vključno s spoštovanjem nacionalnega prava in mednarodnih standardov človekovih pravic, kot so mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je Sudan podpisal leta 1986, konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki jo je Sudan podpisal leta 1990, in klavzula o človekovih pravicah iz člena 96 sporazuma iz Cotonouja, ki ga je Sudan podpisal leta 2005;

5.  poziva sudansko vlado, naj ustrezno pregleda in popravi svoj pravosodni sistem in ratificira drugi izbirni protokol k mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah ter s tem odpravi smrtno kazen;

6.  poziva sudansko vlado, naj pristopi k protokolu afriške listine o človekovih pravicah in pravicah narodov glede pravic žensk v Afriki in k protokolu sodišča Afriške unije, ki sta bila sprejeta 11. julija 2003 v mozambiškem mestu Maputo;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU, Komisiji, generalnemu sekretarju Združenih narodov in Afriške unije ter sudanski vladi.