Közös állásfoglalási indítvány - RC-B6-0209/2007Közös állásfoglalási indítvány
RC-B6-0209/2007

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

23.5.2007

az Eljárási Szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján, előterjesztette:
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép: a Világbank jelenlegi válságáról

A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B6-0209/2007
Előterjesztett szövegek :
RC-B6-0209/2007
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a Világbank jelenlegi válságáról

Az Európai Parlament,

-  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkére,

-  tekintettel a transzatlanti kapcsolatokról szóló, 2007. április 25-i állásfoglalására,

-  tekintettel arra, hogy Wolfowitz úr a Világbank belső ügynöksége által szerkesztett, őt nepotizmussal vádló memorandum megjelenését, illetve a Világbank igazgatótanácsának 7 tagja által szerkesztett, a Világbank elnökét az általa vezetett intézmény etikai szabályainak megsértésével vádló jelentést követően úgy döntött, hogy 2007. június 30-ával lemond a Világbank elnöki posztjáról,

-  tekintettel a nemzetközi intézmény 42 korábbi vezetőjének nyílt levelére,

-  tekintettel a Világbank igazgatótanácsának május 16-i sajtóközleményére, amelyben az igazgatótanács tagjai elismerik a bank érdekütközések feloldásával kapcsolatos eljárásainak kétértelműségét és kötelezettséget vállalnak a létező szabályok tökéletesítésére,

-  tekintettel Wolfowitz úrnak a Világbank fejévé történő kinevezése körülményeire,

A.  mivel a Világbankot a legjelentősebb globális fejlesztési intézménynek kell tekinteni, és mivel vezetőségének politikája és integritása jelentősen kihat az egész adományozó és fejlesztési közösségre,

B.  mivel a Világbank elnökét vádolták nepotizmussal,

C.  mivel a Világbank távozó elnöke komoly hangsúlyt fektetett a „helyes kormányzás” elveire a támogatások kedvezményezettjeinek kiválasztása kapcsán, beleértve a jogállamiságot, a demokráciát, az átláthatóságot és az köz intézmények elszámoltathatóságát is, mely elveket az európai intézmények határozottan támogatják, és amelyeknek maga a Világbank működésére és döntéshozatali folyamataira is vonatkozniuk kell,

D.  üdvözölve a Világbanknál akkreditált nemzetközi nem kormányzati szervezetek többségének megmozdulását, amelyek a kezdetektől fogva a Világbank elnökének távozását követelték a „Wolfowitz-ügy” elhallgatására tett kísérletek ellenére,

E.  mivel a Világbank kulcsfontosságú vezető tisztségviselőinek kiválasztása nem felel meg az átláthatóság és a demokrácia globálisan elfogadott követelményeinek, és mivel ez negatívan hat ki a Világbank legitimitására, egy olyan időszakban, amikor égető szükség van erős és legitim multilaterális intézményekre ,

F.  mivel a Világbank parlamenti hálózatának felállítása azt mutatja, hogy a választott jogalkotók egyre nagyobb figyelmet fordítanak a Világbank politikájára és eljárásaira a nemzeti parlamentek előtti elszámoltathatóság megerősítése érdekében,

G.  mivel az Európai Unió tagállamai a Világbank igazgatótanácsán belüli szavazatok több mint 30%-a felett rendelkeznek és jelentős tényezőt képviselnek a Világbank döntéshozatali folyamatában, beleértve a vezetőség kinevezését is,

1.  tudomásul veszi a Világbank elnökének azon döntését, hogy 2007. június 30-ával lemond posztjáról, nehezményezi ugyanakkor, hogy ilyen lassan reagált, és így több mint egy hónapra lebénította az intézmény működését, példa nélküli hitelességi és identitásválságba sodorva azt;

2.  emlékeztet arra, hogy a Parlament Fejlesztési Bizottsága már 2005 márciusában aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a legjelentősebb nemzetközi fejlesztési intézmény első számú vezetőjének kiválasztásánál nem érvényesülnek a legitim irányítás minimális követelményei;

3.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a banknál tapasztalt irányítási problémák ide vezethettek, és úgy véli, hogy a Wolfowitz-ügy fényesen bizonyítja, hogy nagyobb átláthatóságot és felelősségvállalást biztosító reformokra van szükség ahhoz, hogy a Világbank küldetését kellő színvonalon teljesíthesse;

4.  felkéri a német és a portugál elnökséget, hogy az Unió nevében fogalmazzon meg javaslatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a Bretton Woods-i intézmények jövőbeni vezetőkiválasztási eljárásait demokratikusabbá, átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá tenni, ami lehetővé tenné a Világbank hitelességének helyreállítását;

5.  sürgeti a Világbank igazgatótanácsában hellyel rendelkező európai uniós tagállamokat, hogy követeljék a Világbank új vezetőségébe jelölt személyek nyilvános meghallgatását;

6.  a nemzetközi pénzügyi intézményeken belül a tagállamok közötti fokozott együttműködésre szólít fel a világgazdaság irányításának befolyásolása érdekében, és e célból javasolja, hogy az Unió jogi személyiségének létrejöttéig a Bizottság rendelkezzen megfigyelői státusszal a Világbanknál, ami lehetővé tenné, hogy bizonyos tanácskozásokon jelen legyen, és ott felszólaljon;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az eurócsoportnak és a Világbank igazgatótanácsának.