Propunere comună de rezoluţie - RC-B6-0209/2007Propunere comună de rezoluţie
RC-B6-0209/2007

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE

23.5.2007

depusă în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură, de
–   Pasqualina Napoletano şi Pervenche Berès, în numele Grupului PSE
–   Fiona Hall şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE
–   Monica Frassoni, Frithjof Schmidt, Margrete Auken şi Caroline Lucas, în numele Grupului Verts/ALE
–   Miguel Portas şi Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
privind criza actuală din cadrul Băncii Mondiale

Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B6-0209/2007
Texte depuse :
RC-B6-0209/2007
Voturi :
Texte adoptate :

Rezoluţia Parlamentului European privind criza actuală din cadrul Băncii Mondiale

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluţia sa din 25 aprilie 2007 privind relaţiile transatlantice,

–  având în vedere decizia dlui Wolfowitz de a părăsi postul de preşedinte al Băncii Mondiale la 30 iunie 2007, ca urmare a acuzaţiilor de nepotism la adresa sa, formulate într-un comunicat redactat de un comitet special din cadrul Băncii Mondiale şi într-un raport elaborat de şapte membri ai Consiliului de administraţie al Băncii, care acuză preşedintele Băncii Mondiale de încălcarea normelor etice ale instituţiei pe care o conduce,

–  având în vedere scrisoarea deschisă publicată de 42 de foşti membri în conducerea instituţiei internaţionale,

–  având în vedere comunicatul de presă al Consiliului de administraţie al Băncii Mondiale, din 16 mai anul curent, în care directorii recunosc ambiguitatea procedurilor Băncii cu privire la soluţionarea conflictelor de interese şi se angajează să amelioreze normele actuale,

–  având în vedere condiţiile de numire a dlui Wolfowitz la conducerea Băncii Mondiale,

–  având în vedere articolul 115 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Banca Mondială trebuie să fie considerată cea mai importantă instituţie de dezvoltare la nivel mondial şi întrucât politica şi integritatea conducerii sale au repercusiuni profunde asupra întregii comunităţi de donatori şi actori în domeniul dezvoltării;

B.  având în vedere acuzaţiile de nepotism formulate la adresa preşedintelui Băncii Mondiale;

C.  întrucât preşedintele Băncii Mondiale, care urmează să fie înlocuit, a pus un accent deosebit pe principiile „bunei guvernări” în selectarea destinatarilor ajutoarelor financiare, inclusiv respectarea statului de drept, a democraţiei, transparenţei şi răspunderii instituţiilor publice - principii care sunt susţinute ferm de către instituţiile europene şi care trebuie să fi aplicate şi operaţiunilor şi proceselor decizionale din cadrul Băncii Mondiale;

D.  salutând mobilizarea majorităţii ONG-urilor acreditate la Banca Mondială, care au solicitat de la bun început demisia preşedintelui Băncii, în ciuda încercărilor de camuflare a „afacerii Wolfowitz ”;

E.  întrucât procedurile de selecţie pentru cele mai importante poziţii de conducere din cadrul Băncii Mondiale nu respectă standardele internaţional acceptate de transparenţă şi democraţie, acest lucru având repercusiuni negative asupra legitimităţii Băncii Mondiale, într-o perioadă în care sunt necesare de urgenţă instituţii multilaterale puternice şi legitime;

F.  întrucât crearea Reţelei parlamentare privind Banca Mondială (RPBM) demonstrează atenţia sporită acordată de organele legislative alese politicilor şi procedurilor Băncii Mondiale, în vederea consolidării răspunderii sale faţă de parlamentele din toată lumea;

G.  întrucât statele membre ale Uniunii Europene deţin mai mult de 30% din voturi în cadrul Consiliului de administraţie al Băncii Mondiale şi reprezintă un factor important în procesul decizional al Băncii, inclusiv în numirea conducerii acesteia,

1.  ia act de decizia preşedintelui Băncii Mondiale de a părăsi postul la 30 iunie 2007, dar regretă că nu a reacţionat mai prompt, lucru ce a paralizat instituţia mai mult de o lună şi a determinat o criză de credibilitate şi identitate a acesteia fără precedent;

2.  reaminteşte că, încă din martie 2005, Comisia sa pentru dezvoltare şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că procesul de selecţie în vederea numirii directorului general al celei mai importante instituţii internaţionale de dezvoltare nu include cerinţe minime de administrare legitimă;

3.  regretă problemele de administrare cu care se confruntă Banca, care explică modul în care s-a ajuns în acest punct, şi consideră că afacerea Wolfowitz demonstrează faptul că se impun o serie de reforme în direcţia unei transparenţe şi răspunderi sporite, pentru a garanta că Banca Mondială este în măsură să îşi respecte responsabilităţile;

4.  invită preşedinţiile germană şi portugheză să formuleze propuneri în numele Uniunii, pentru ca procesele de selecţie a membrilor conducerii instituţiilor din Bretton Woods să devină mai democratice, transparente şi responsabile, contribuind astfel la restabilirea credibilităţii Băncii Mondiale;

5.  recomandă statelor membre ale Uniunii Europene care fac parte din Consiliul de administraţie al Băncii Mondiale să solicite organizarea de audieri publice ale candidaţilor la funcţia de preşedinte al Băncii;

6.  solicită o mai bună coordonare a statelor membre în cadrul instituţiilor financiare internaţionale, pentru a exercita o influenţă asupra guvernării economiei mondiale şi sugerează în acest sens ca, în aşteptarea momentului în care Uniunea va avea personalitate juridică, Comisia să aibă statut de observator în cadrul Băncii, care să-i permită participarea şi intervenţia în anumite consilii;

7.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei Eurogrupului şi Consiliului de administraţie al Băncii Mondiale.